Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Коронавирусът – как да пътуваме

Назад

Дания

Актуализирано на 25.02.2021 г.

Препоръчваме на българските граждани да се въздържат от пътуване!

1. Ограничителни мерки за влизане в страната спрямо български граждани:

Датските власти информираха, че удължават срока на валидност на вече съществуващите мерки за борба с разпространението на коронавируса до 5 април 2021 г.

Считано  от 7 февруари датските власти въвеждат задължителна 10 дневна карантина за всички граждани, които влизат на територията на страната.

Всички пристигащи в Дания със самолет, ще трябва да си направят безплатен антигенен тест преди да напуснат летището. Всички граждани, независимо от резултата на теста, ще трябва да се самоизолират за период от 10 дни. Задължителната карантина може да бъде прекратена ако лицето представи негативен PCR тест за COVID-19, направен не по-рано от четвъртия ден след влизането му в Дания.

Ако резултатът от антигенния тест е положителен, на съответното лице ще бъде направен PCR тест, за да се уточни от кой щам на COVID-19 лицето е заразено, след което ще му бъде осигурен транспорт до неговия дом.

Пристигащите в Дания с автомобил, влак или кораб, трябва да представят негативен тест за коронавирус, направен 24 часа преди пресичането на датската граница. Това изискване не се отнася за датските граждани и за чужденците, които постоянно пребивават в Дания или имат разрешение за пребиваване в страната. Всички, пристигащи в Дания с автомобил, влак или кораб, трябва да си направят нов антигенен или PCR тест за COVID-19, дори и да са представили негативен тест при влизане в страната. Всички те трябва да се самоизолират за период от 10 дни, дори и резултатите от тестовете им да са негативни. Карантината може да бъде прекратена ако лицето представи негативен PCR тест за COVID-19, направен не по-рано от четвъртия ден след влизането им в Дания.

 

За периода до 5 април 2021 г. включително всички пътуващи за Дания със самолет трябва да представят негативен тест за коронавирус – PCR тест или антигенен тест, направен 24 часа преди полета. За деца под 12 годишна възраст не се изисква тест.

Две уточнения по отношение на забраната за полети към Дания, ако всички пътници на борда не притежават тест за COVID-19, а именно:

A) Пътниците, които могат да представят положителен тест за COVID-19 от преди 2 - 8 седмици, няма нужда да представят негативен тест за COVID-19, направен 24 часа преди полета;

B) По отношение на пътниците, които правят едно или няколко прекачвания със самолет на път за Дания – те могат да представят негативен тест за COVID-19, направен 24 часа преди първия полет или тестът може да бъде направен на някое от летищата, където лицето ще прави прекачвания. 

 

Датските граждани и чуждите граждани, които постоянно пребивават в Дания (притежатели на валидна жълта карта), ако пътуват към Дания с друго превозно средство ще бъдат допуснати на територията на страната без да представят негативен тест. Датските власти обаче им препоръчват веднага след влизането си в Дания да си направят бърз тест за COVID-19, да се самоизолират за период от 10 дни, като тази самоизолация да бъде прекъсната само ако бъде направен негативен PCR тест в рамките на 72 часа от пристигането им в Дания. 

Работодателите на чужди граждани с постоянно пребиваване в Дания ще бъдат призовавани да изискат от своите служители след пристигането им в Дания, независимо с какво превозно средство, да си направят негативен PCR тест в рамките на 72 часа от пристигането им в Дания. 

 

Пристигащите в Дания чужди граждани, които нямат разрешение за пребиваване в страната, и независимо от превозното средство, с което пътуват към Дания, освен негативен тест, направен 24 часа преди влизането на територията на Дания, трябва да докажат уважителна причина за влизане в Дания. Списъкът с „уважителните“ причини за влизане в Дания е съкратен: 

 

I. Посещение с цел работа, бизнес, образование

1. Работещо в Дания лице – необходимо е валидно разрешение за работа в Дания и/или договор за работа, както и фиш за изплатена заплата/трудово възнаграждение от работодателя от предходния месец;

2. Самонаето в Дания лице - необходимо е валидно разрешение за работа в Дания и доказателства, че лицето е самонаето. 

3. Превозвач на стоки – трябва да представи на границата един от следните документи:

• Доказателство за транзакцията под формата на фактура, касова бележка, договор за покупка или други подобни.

• Документ за регистрация в Регистъра на чуждестранните доставчици на услуги (Registret for Udenlandske Tjenesteydere), RUT. Разписката трябва да бъде предадена от работодателя на работника.

• Удостоверение за социална сигурност (PD A1) във връзка с работа в друга страна от ЕС/ЕИП, издадено от органите в страната на произход на работодателя/самостоятелно заетото лице.

• От превозвачите на стоки не се изисква негативен тест, освен ако превозвачът постоянно пребивава във Великобритания или в Южна Африка – в тези случаи трябва да представи негативен тест, направен 24 часа преди пресичането на датската граница. 

4. Моряк, капитан на самолет и дипломат.

 

II. Частно посещение в Дания

1 . Съпруг, партньор, годеник, брат и сестра, родители, баба и дядо, доведени деца, доведена майка или баща на лице, което постоянно пребивава и/или работи в Дания. Роднинската връзка трябва да бъде доказана с превод на съответния акт, издаден от компетентен държавен орган – акт за раждане, акт за брак и др. В случаите когато се касае за посещение на брат или сестра, роднинската връзка може да се докаже чрез превод на актовете за раждане на поканения и на канещия български гражданин. 

Пътуващото лице трябва да се снабди и с копие на документи, удостоверяващи, че канещото лице е с постоянното пребиваване в Дания, т.е. с копие на адресна регистрация или договор за работа на канещото лице. В случаите, когато се касае за партньори и роднинската връзка не може да бъде доказана, канещото лице може да изпрати собственоръчна написана декларация, удостоверяваща, че е във взаимоотношения с каненото лице от дълго време, поне три месеца, като изрично посочва, че целта на пътуване на поканеното лице е да посети канещото лице, което постоянно пребивава в Дания. В декларацията трябва да се посочи адресът на канещото лице и неговия телефон за връзка. Тази покана може да се използва за многократни пътувания до Дания. Образец на декларацията може да се намери на страницата на датската полиция: https://coronasmitte.dk/…/04-declaration-solemn-declaration…

2. Посещение на сериозно болен роднина в Дания – документи, удостоверяващи роднинската връзка с превод на английски, писмо от лечебното заведение, потвърждаващо здравословното състояние на лицето, както и неговото съгласие да бъде посетен от пристигащия от България роднина. 

3. Посещение с цел присъствие по време на раждането на детето на пътуващия за Дания – доказателства за предстоящото раждане на детето, съгласие на майката и потвърждение, че поканеното лице е баща на детето, което ще се роди и че тя е съгласна той да присъства на раждането. Бащата може да бъде допуснат три седмици преди самото раждане в Дания;

4. Продължаване лечението си в лечебно заведение в Дания – документ от лечебното заведение, удостоверяващо целта на посещението; 

5. За присъствие на погребение.

 

III. Посещение по правни въпроси 

1. За участие в съдебно заседание – представя се призовката от съда. 

 

IV. Транзитно преминаване през Дания на път за Швеция или обратно

Пътниците (които не са датски граждани и не пребивават в Дания), идващи от Швеция или пътуващи за Швеция, които имат билет за пътуване с полет от Копенхаген, могат да преминат през територията на Дания само ако могат да докажат една от описаните по-горе «уважителни» причини или че пътуват с цел туризъм извън Дания, като за целта покажат съответните документи за направени резервации за хотел извън Дания. Изисква се и предварително закупен билет за влак ако транзитът ще се осъществява с влак от летището в Копенхаген до Швеция и от Швеция до летището в Копенхаген.

Тези граждани, които пътуват със самолет за Дания с цел транзитно преминаване през територията на Дания трябва да докажат наличието на уважителни причини и да представят негативен тест, направен 24 часа преди полета. 

Ако пътуването към Дания с цел транзитно преминаване през територията на Дания се извършва с друго превозно средство – не се изисква негативен тест, а само доказателства, че целта им е транзитно преминаване през територията на страната.

 

2. В случай на задължителна карантина за български граждани, възможности за освобождаване от карантина:

Няма задължителна карантина в Дания.

Датските власти препоръчват на датските и на чуждите граждани да се самоизолират за 10 дни след като влязат в Дания, като тази самоизолация да се прекрати ако бъде направен PCR тест, направен в рамките на 72 часа след пресичане на датската граница.

PCR тестове може да се направят в и пред летището в Копенхаген.
На този линк - Coronaprover.dk , гражданите могат да проверят най-близките до техния адрес лаборатории за PCR тестове в Дания и да си запазят час за тест. Тези, които нямат NemID – могат да си запазят час за  PCR тестове  на посочените в сайта телефони.

3. Транзитно преминаване:

Пътниците (които не са датски граждани и не пребивават в Дания), пътуващи транзитно през Дания, които имат билет за пътуване с полет от Копенхаген, могат да преминат през територията на Дания само ако могат да докажат една от описаните по-горе «уважителни» причини или че пътуват с цел туризъм извън Дания, като за целта покажат съответните документи за направени резервации за хотел извън Дания. Изисква се и предварително закупен билет за влак ако транзитът ще се осъществява с влак от летището в Копенхаген до Швеция и от Швеция до летището в Копенхаген.

Тези граждани, които пътуват със самолет за Дания с цел транзитно преминаване през територията на Дания трябва да докажат наличието на уважителни причини и да представят негативен тест, направен 24 часа преди полета.

Ако пътуването към Дания с цел транзитно преминаване през територията на Дания се извършва с друго превозно средство – не се изисква негативен тест, а само доказателства, че целта им е транзитно преминаване през територията на страната.


4. Въведени ограничения/забрани за вносителите/износителите на стоки и услуги:

Няма ограничения/забрани за транспортните фирми, които превозват товари (transportation of freight).
Всички стоки, оформени като „товари“ (freight) ще се допускат на територията на Дания.
Гражданите, които посещават Дания с цел транспортиране на товари, трябва да представят един от долу изброените документи, посочени на страницата на датската полиция:
• Доказателство за транзакцията под формата на фактура, касова бележка, договор за покупка или други подобни.
• Документ за регистрация в Регистъра на чуждестранните доставчици на услуги (Registret for Udenlandske Tjenesteydere), RUT. Разписката трябва да бъде заверена от работодателя на работника.
• Удостоверение за социална сигурност (PD A1) във връзка с работа в друга страна от ЕС/ЕИП, издадено от органите в страната на произход на работодателя/самостоятелно заетото лице.
• Ако лицето пристига от високорискова страна в рамките на ЕС, Шенгенското пространство или Обединеното кралство или от забранена държава извън ЕС, Шенгенското пространство или Обединеното кралство, трябва също да представи доказателство за отрицателен тест за COVID-19. Тестът трябва да е направен не повече от 24 часа преди влизането.
ВАЖНО!
Считано от 01.01.2021 г. властите в Копенхаген въведоха изискването за заплащане на минимална заплата за международните превозвачи на товари и на пътници, работещи и на територията на Дания. Това изискване важи и за комбинираните превози.
Минималното заплащане за час за шофьор на товари трябва да бъде 164,96 датски крони (22,14 евро), а за международните шофьори на автобуси - 163,92 датски крони (22 евро). Всички международни компании ще трябва да се регистрират в “Foreign Transport in Denmark” (UTIK).
За транспортни дейности на територията на Дания, които не са регистрирани в UTIK, се предвижда глоба в размер на 10,000 датски крони (1342 евро).
При регистрирането на транспортната дейност трябва да бъде декларирана следната информация:
1.    Името и адреса на компанията, както и телефони за връзка;
2.    Информация за начина на транспортиране, маршрута, началната и крайната дестинация;
3.    Регистрационен номер  на превозното средство;
4.    Начална дата и крайна дата на транспортирането;
5.    Документи за идентичност на шофьора на шофьора;
6.    Вид на извършвания транспорт.
При  проверка от страна на датските власти, шофьорът е задължен да представи:
1.    Регистрация в UTIK;
2.    Договор за работа на шофьора;
3.    Фиш за заплата (или друг документ със съответната информация, където е посочен метода на изчисляване на заплатата на същия шофьор за предходната година);
4.    Справки за работното време на шофьора за същите периоди като в документацията за заплащане/възнаграждение.
Това изискване на датските власти влиза в сила на 1 януари 2021 г., като неговото изпълнение ще бъде стриктно контролиран


5. Граничен режим:

От началото на коронакризата, датската страна никога не е затваряла напълно своите граници, особено за транспортните средства за превоз на товари. 

Не се предвижда Дания да затвори границите си напълно.  

В случай на пълно или частично затваряне на границите на Дания, транспортните средства, имащи за цел да преминат транзит през страната, могат да използват фериботната връзка Германия-Швеция по маршрута Рощок-Трелеборг и обратно (по две пресичания дневно на две различни компании).

Предвид увеличения брой на заразените от COVID-19 в германския град Фленсбург,  на 20 февруари т.г. Дания е затворила напълно 13 малки пропускателни пункта с Германия като временна мярка за борба с разпространението на заразата. Други девет пропускателни пункта остават отворени, но ще работят при по-строг контрол и проверка от страна на датските гранични власти. 

По информация, публикувана  на сайта на Министерството на правосъдието на Кралство Дания (https://www.justitsministeriet.dk/pressemeddelelse/regeringen-skaerper-graenseindsatsen-efter-smitteudbrud-i-flensborg/), затворените пропускателни пунктове на датско-германската граница са:

 • - Siltoft;
 • - Bettenæs;
 • - Rudbøl;
 • - Møllehus;
 • - Vindtved;
 • - Beierskro;
 • - Bøgelhus;
 • - Sofiedal;
 • - Vilmkaer;
 • - Haraldsdalsvej;
 • - Rønsdam;
 • - Madeskov;
 • - Sønderborg. 

Пропускателните пунктове, които работят са:

 • - Frøslev – Магистрала – отворена 24 часа в денонощието;
 • - Kruså – 24 часа в денонощието;
 • - Padborg – 24 часа в денонощието;
 • - Saed (Tønder) – 24 часа в денонощието;
 • - Pebersmark;
 • - Skomagerhus;
 • - Padborg banegård – ж.п. гара за международни влакове;
 • - Tønder banegård – ж.п. гара за регионални влакове;
 • - Havneby på Rømø – пристанищен град. 


6 Вътрешни мерки:

Ограничителните мерки на национално ниво, въведени още през декември и валидни до 5 април 2021 вкл., остават в сила:
    Максималният брой на събиращите се на обществените места лица е 5.
    Препоръчва се да се контактува с максимално 10 лица, извън рамките на домакинството.
    Максимален брой от 50 лица при провеждане на възпоменателни служби/погребения.
    Носене на предпазна маска/шлем в градския транспорт, магазините, заведенията. 
Държави

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Ситуационен център

02 948 2404 [email protected]

Консулски отношения

02 948 2365 [email protected]

Следвайте ни

в социалните мрежи

Приемна за граждани

02 948 2018 Понеделник - петък от 09:00 до 17:30 ч.

Полезни съвети

Рискове за сигурността

Риск за сигурността, различен от познатите в България, съществува при всяко напускане на страната. Запознайте се с наличната информация за пътуващи – обща и за всяка конкретна дестинация, относно евентуалните рискове, които биха поставили под заплаха Вашето имущество, свобода на придвижване, здраве, а в екстремни случаи и Вашия живот. При планирането на пътуването и по време на пребиваването си зад граница, освен наличните тук и в задграничните представителства на България и държавите-членки на Европейския съюз данни, препоръчваме да следите редовно и информацията на местните медии за обстановката в държавите и местата по маршрута на пътуване.

Предупреждение за пътуване

Министерството на външните работи на Република България по правило публикува предупреждения за въздържане от пътуване само за районите, в които се водят военни действия (ситуация на война или Гражданска война в дадена страна), където съществува реална обща заплаха за живота.

Поведение при кризисни ситуации

В случай на кризисни ситуации - природни бедствия, възникване на военни конфликти, терористични актове, политически размирици и др., следва незабавно да се свържете с най-близкото българско задгранично представителство. При липсата на такова, можете да се свържете с представителството на ЕС или на държава-членка на ЕС, което да предостави, в рамките на възможностите си, защита, съдействие и помощ на българските граждани.

Важни данни в случай на нужда

Когато изпаднете в нужда по време на пребиваването си в чужбина, за да Ви бъде оказана по-експедитивно помощта, от която се нуждаете, е необходимо да можете да предоставите следните основни данни:

 • номер на паспорта, издаден на (дата) и валиден до (дата).
 • пътна застраховка - номер на полицата
 • кръвна група
 • Лица за контакт, които да бъдат уведомени (име, адрес, телефон, e-mail)

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация