Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Коронавирусът – как да пътуваме

Назад

Белгия

Актуализирано на 14.05.2021 г.

Препоръчваме на българските граждани да се въздържат от пътуване!

1. Ограничителни мерки за влизане в страната:

Границите на Белгия са отворени. От 19 април отпадна временната забрана за пътувания от и до страната  за държавите от Европейския съюз и Шенген, включително и България, с цел туризъм или поради други несъществени причини. Силно се препоръчва да се предприемат само пътувания по неотложни прицини.

ВАЖНО: За пътувания от и до държави извън ЕС и Шенген продължават да се прилагат общите правила на ЕС: несъществените пътувания са забранени. Пътуващите за тези страни постоянно живеещи в Белгия лица, както и пристигащите от тези страни лица с постоянно местожителство в чухбина са задължени  да попълват клетвена декларация за съществено пътуване на адрес HTTPS://TRAVEL.INFO-CORONAVIRUS.BE/ESSENTIAL-TRAVEL-SWORN-STATEMENT.  Към декларацията се прилагат доказателства за причината.

Предварителна онлайн регистрация на пътника (Passenger Locator Form - PLF). Всички лица, пътуващи за Белгия със самолет, кораб, автобус или влак са задължени да попълнят и изпратят по електронен път преди пътуването, но не по-рано от 48 ч. преди пристигането си в Белгия, формуляр Passenger Locator Form (PLF) на адрес: https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form. При правилно попълнен формуляр се получава СМС с QR код за потвърждение, който следва да се представи при чекиране и качване на борда и при влизане в страната. При невъзможност пътуващият да попълни електронен формуляр PLF, може да се използва хартиена версия, която трябва да се попълни и подпише преди пристигането в Белгия.
За пътуващите със собствено превозно средство, попълването на формуляра е задължително само след пребиваване в чужбина над 48 ч. или ако ще останат в Белгия над 48 часа.

От 4 януари 2021 г. е въведен  допълнителен формуляр Business Travel Abroad form (BTA) за пътувания по професионални причини, като при наличието му се прилагат различни критерии за решението дали лицето трябва да спазва задължителна карантина. Този формуляр не може да се използва за пътуване до Белгия с цел временна или постоянна заетост, но може да се използва за ограничени бизнес контакти, свързани с конкретен проект или дейност в Белгия с максимална продължителност 5 дни. За пътуване в чужбина на белгийски граждани и постоянно живеещи в Белгия, във връзка с бизнес проекти или дейности, които изискват неотложно присъствие на място, няма ограничение за времето на пребиваване в чужбина. Формулярът BTA трябва да бъде попълнен онлайн на адрес: https://bta.belgium.be/en от белгийския работодател, белгийския клиент или международна организация, установена на белгийска територия, преди пристигането или отпътуването на лицето. Попълненият формуляр BTA генерира номер на сертификат, който трябва да бъде въведен в модифицирания формуляр PLF, за да се активира разделът за професионално пътуване във формуляра. Без този номер пътуването не се смята за служебно/професионално и се прилагат стандартните правила за пътуване, включително задължителна карантина.

PCR тест. Всички лица над 6 години, които нямат белгийско гражданство или статут на постоянно пребиваващи в страната, трябва да представят при пристигането си сертификат за отрицателен PCR тест от коронавирус, направен от лицензирана лаборатория в рамките на не повече от 72 часа преди пристигането. Представянето на отрицателен резултат от PCR тест е задължително, независимо от транспортното средство (самолет, влак, кораб, автобус, автомобил).
Изключения:
- Хората, които пътуват до Белгия със собствено превозно средство (автомобил) и които са били в чужбина най-много 48 часа или ще останат в Белгия максимум 48 часа, не трябва да представят отрицателен резултат от PCR тест. Това изключение не важи за работници или самостоятелно заети лица, временно наети за извършване на работа или дейности в строителството, селското стопанство, градинарството, чистотата или обработката на месо.
- Следните лица не трябва да представят отрицателен резултат от теста, когато пътуват до Белгия служебно или с бизнес цел:
• Транспортни работници или доставчици, включително шофьори на камиони, превозващи стоки за Белгия или преминаващи  транзитно през страната;
• Моряци;
• Работници от пограничните райони (работници, наети в една държава-членка и живеещи в съседна държава-членка, в която се завръщат ежедневно или поне веднъж седмично);
• Ученици от погранични райони, които пътуват до Белгия в контекста на задължителното образование;
• Хора от погранични райони, пътуващи до Белгия в контекста на съвместно упражняване на родителски права.
За пътуващите със самолет контролът за отрицателен резултат от PCR тест се осъществява от превозвача още при чекиране и качване на борда на полети, които са с крайна дестинация Белгия.
При организирано пътуване, превозвачът е длъжен да провери дали пътниците представят отрицателен резултат от теста, преди да се качат на организирания транспорт. При отсъствие на отрицателен резултат от теста, превозвачът е длъжен да откаже качване.
Признават се единствено отрицателни резултати от PCR тест; резултатите от бързи тестове за антиген или антитела не се признават. Документът за резултатите от направения от лицензирана лаборатория PCR тест трябва да бъде винаги на разположение за проверка на хартиен или електронен носител, съставен на холандски, френски, немски или английски език, подписан и подпечатан. Датата на вземане на пробата трябва да бъде ясно посочена.

От пристигащите в Белгия от чужбина лица, които имат белгийски лични документи, не се изисква резултат от предварителен PCR тест. Тестът се прави на първия и седмия ден след пристигането в Белгия, като пътниците получават СМС с QR код, с който могат да си запишат час и да си направят тест на летището или в друг център за тестване в Белгия. За лицата с белгийска здравна осигуровка тестът е безплатен, а останалите заплащат 46.81 евро. Тези правила важат за лицата над 6 години.


2. В случай на задължителна карантина за български граждани, възможности за освобождаване от карантина /налични лаборатории на летища/след кой ден най-рано може да се направи тест на място:

Всяко лице, което пристига в Белгия след престой над 48 часа в чужбина, включително в България, трябва да спазва задължителна 7-дневна карантина. Карантината може да приключи само след отрицателен PCR тест, извършен на седмия ден от карантината. На петия ден от карантината лицата получават СМС с указания и код, с който могат да си запишат час за PCR тест. Ако тестът покаже положителен резултат, лицето трябва да се подложи на самоизолация още 10 дни.
Изключение от задължителната карантина се прави за пътуващите, които ще пребивават в Белгия по-малко от 48 часа. Ако престоят в Белгия на пътник, подлежащ на карантина, е с продължителност по-малка от 7-дневния карантинен период, този пътник може да напусне страната преди изтичането на срока на карантината.
За лица с белгийски лични документи се правят следните допълнителни изключения:
- лица, които изпълняват критични функции в съществени сектори, могат да получат разрешение да работят на работното си място с удостоверение от работодателя;
- студентите могат по изключение да прекъснат карантината си, за да се явят на изпит.

Ако по време на пребиваването в Белгия се налага лицето да пътува за друга страна, която изисква отрицателен тест за коронавирус, такъв PCR тест може да се направи в лаборатория в Белгия, но не и в специализираните тест центрове. Тест може да бъде направен и на летището Брюксел-Завентем, но няма гаранции за сроковете, в които ще бъдат готови резултатите от теста. Повече информация на адрес: https://www.brusselsairport.be/en/passengers/the-impact-of-the-coronavirus/covid-19-test-centre-at-brussels-airport),

Излизането от дома (хотела) по време на карантина е разрешено само за следните неотложни дейности: спешна медицинска помощ; закупуване на стоки от първа необходимост, като храна и лекарства, ако никой друг не може да ги осигури; уреждане на неотложни правни/финансови въпроси. При неотложно излизане следва да се спазват всички хигиенни мерки и социално дистанциране и да не се ползва обществен транспорт.

Задължителната карантина може да бъде отменена за известен период от време, за да се изпълни съществена дейност, която не може да бъде отложена. Пример:  присъствие на погребение или провеждане на медицинско лечение.

3. Транзитно преминаване / транзитни коридори:

Всички изброени по-горе мерки се отнасят и за транзитно преминаване със следните изключения и специфични изисквания:

Транзитно преминаване през Белгия за друга държава е разрешено, само ако влизането в тази държава е разрешено или ако пътуващият може да докаже с документ съществения характер на пътуването. Транзитно пътуващият може да представи при влизането си в Белгия документ, потвърждаващ получено от властите на тази държава разрешение за влизане в нея. При отсъствие на такъв документ, решението дали да разрешат транзитно преминаване през Белгия се взема от белгийските миграционни власти.

Пътуващите, които преминават транзитно по въздух и които влизат само в транзитната зона, не трябва да представят отрицателен резултат от PRC тест, ако такъв не се изисква за продължаване на пътуването до крайната дестинация. Те трябва да имат потвърден билет за свързващия си полет.

Ако за пътуването до крайната дестинация се изисква отрицателен PCR тест, пътуващите транзитно трябва да имат такъв, преди да пристигнат в Белгия. Към момента на пристигане те не могат да бъдат тествани в Белгия, тъй като не са изпълнили условията за влизане в страната с отрицателен резултат от предварително направен тест.

В случай на организирано пътуване, превозвачът е длъжен да провери дали тези пътници представят отрицателен резултат от теста, преди да се качат на организирания транспорт. При отсъствие на отрицателен резултат от теста, превозвачът е длъжен да откаже качване.

При транзит и последващо пътуване, авиокомпаниите трябва да проверят дали лицето има потвърден самолетен билет за незабавно последващо пътуване и отрицателен PCR тест, ако това се изисква за свързващия полет до крайната дестинация. Авиокомпанията поема отговорност за чекирането на всеки, който не отговаря на тези условия, и впоследствие трябва да осигури завръщането на пътника в страната на заминаване.

При транзитно преминаване със собствено превозно средство (автомобил), пътуващите, които ще пребивават в Белгия по-малко от 48 часа, не са задължени да попълват формуляр Passenger Locator Form – PLF и да представят отрицателен резултат от PCR тест.

Транспортни работници или доставчици, включително шофьори на камиони, преминаващи  транзитно през Белгия, не са задължени да представят отрицателен резултат от PCR тест.

Всички пътуващи с престой в Белгия под 48 часа, не подлежат на задължителна карантина, независимо от транспортното средство, с което пътуват.

4. Въведени ограничения/забрани за вносителите/износителите на стоки и услуги:

Няма

5. Граничен режим/ отворени/затворени граници/летище/:

Всички въздушни, морски и сухопътни граници са отворени.

6. Вътрешни мерки / полицейски час/забранен вътрешен транспорт:

Вечерен/полицейски час
Въведен е вечерен час от 00.00 ч. до 5.00 ч. на федерално ниво (от 22.00 ч. до 6.00 ч. за територията на Брюксел-столица). В този интервал от време е забранено излизането извън дома освен по неотложни причини.
Извън вечерния час няма ограничения за придвижване вътре в страната.

От 8 май вечерният час ще бъде премахнат и заменен със забрана за събирания: между полунощ и 5 часа сутринта човек може да бъде в публичното пространство с максимум трима души или с членове на собственото си домакинство (хора, живеещи под един покрив).

Предпазни лицеви маски
Носенето на предпазни лицеви маски е задължително в обществения транспорт; магазини и търговски центрове; търговски улици, пазарите и други силно посещавани места, които са определени и обозначени от местните власти; конферентни зали; библиотеки и музеи; местата за молитви и размисъл; съдебни зали и други публични помещения в съдилищата. От 1 февруари се забранява използването на шалове, кърпички и бандани, като заместител на лицева маска.

Социални контакти и работа

-  Всеки член на домакинството има право на един близък контакт, като домакинствата могат да канят едновременно само един близък контакт. От 8 май се разрешават два близки контакта;
-  Срещи на открито: максимум до 4 души (без децата), а от 26 април – максимум до 10 души;
-  Работата от разстояние е задължителна в областите, които го позволяват;
-  Всички магазини ще бъдат отново отворени от 26 април при прилагане на строги хигиенни мерки;
-  От 8 май ще бъдат отворени терасите на открито на ресторанти и кафенета;
-  От същата дата ще бъдат разрешени организирани спортни дейности на открито с участие на максимум 25 души, но без публика; социални събития (включително приеми), културни представления и богослужения с участие на максимум 50 души;
-  От 8 май се отварят увеселителните паркове и се възобновяват професионалните и любителски броканти (битпазари).
-  Хотелите и музеите са отворени при спазване на строги хигиенни мерки.
 

Подробна и актуална информация за въведените от белгийските власти мерки, включително режима на пътуване и най-често задавани въпроси, може да се намери на английски, френски, нидерландски и немски език на адрес: https://www.info-coronavirus.be/en/.

 

Държави

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Ситуационен център

02 948 2404 [email protected]

Консулски отношения

02 948 2365 [email protected]

Следвайте ни

в социалните мрежи

Приемна за граждани

02 948 2018 Понеделник - петък от 09:00 до 17:30 ч.

Полезни съвети

Рискове за сигурността

Риск за сигурността, различен от познатите в България, съществува при всяко напускане на страната. Запознайте се с наличната информация за пътуващи – обща и за всяка конкретна дестинация, относно евентуалните рискове, които биха поставили под заплаха Вашето имущество, свобода на придвижване, здраве, а в екстремни случаи и Вашия живот. При планирането на пътуването и по време на пребиваването си зад граница, освен наличните тук и в задграничните представителства на България и държавите-членки на Европейския съюз данни, препоръчваме да следите редовно и информацията на местните медии за обстановката в държавите и местата по маршрута на пътуване.

Предупреждение за пътуване

Министерството на външните работи на Република България по правило публикува предупреждения за въздържане от пътуване само за районите, в които се водят военни действия (ситуация на война или Гражданска война в дадена страна), където съществува реална обща заплаха за живота.

Поведение при кризисни ситуации

В случай на кризисни ситуации - природни бедствия, възникване на военни конфликти, терористични актове, политически размирици и др., следва незабавно да се свържете с най-близкото българско задгранично представителство. При липсата на такова, можете да се свържете с представителството на ЕС или на държава-членка на ЕС, което да предостави, в рамките на възможностите си, защита, съдействие и помощ на българските граждани.

Важни данни в случай на нужда

Когато изпаднете в нужда по време на пребиваването си в чужбина, за да Ви бъде оказана по-експедитивно помощта, от която се нуждаете, е необходимо да можете да предоставите следните основни данни:

  • номер на паспорта, издаден на (дата) и валиден до (дата).
  • пътна застраховка - номер на полицата
  • кръвна група
  • Лица за контакт, които да бъдат уведомени (име, адрес, телефон, e-mail)

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация