Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Коронавирусът – как да пътуваме

Назад

Австрия

Актуализирано на 18.10.2021 г.

Препоръчваме на българските граждани да се въздържат от пътуване!

 

Считано от  1 юли 2021 г., българските граждани пътуват във всички държави от ЕС, вкл. Лихтенщайн, Швейцария, Исландия и Норвегия с единен цифров сертификат, който се издава от Националната здравно-информационна система. За повече информация https://www.mfa.bg/bg/situationcenter/30308 

 

1.Ограничителни мерки за влизане в страната спрямо български граждани:

Съгласно в момента действащата наредба на здравния министър, в сила до 31 октомври 2021 г., се обособява група от 60 държави с по-ниска степен на заразяване, сред които е и България (Anlage 1). За влизане в Австрия от тези държави без карантина важи т.нар. „3-G-условия“ /имунизиран, преболедувал или тестван/. Трите условия за влизане без карантина са:
1. Документ за ваксинация на немски или английски език, че лицето е ваксинирано с една от одобрените от Европейската здравна агенция ваксини и одобрените от СЗО китайски ваксини Синофарм и Синовак.
2. Сертификат от лекар или от здравните власти за преболедуван Ковид-19 през последните 180 дни. Може да се представи и сертификат за антитела, не по-стар от 90 дни.
3. Отрицателен резултат от PCR-тест, не по стар от 72 ч. или повече от 48 часа в случай на антигенен тест и повече от 24 часа в случай на антигенен тест за домашна употреба, който е регистриран в официална система за обработка на данни.


Пристигащите от България, които не отговарят на „3-G условията“ при пристигане задължително се регистрират онлайн в системата Pre-Travel-Clearance https://entry.ptc.gv.at/ и в рамките на 24 часа трябва да извършат тест за коронавирус.

За непълнолетните лица до навършване на 12-годишна възраст се прилагат същите условия и правни последици, както за пълнолетните лица, под чийто надзор пътуват, с изключение на задължението да бъдат тествани. Ако се счита, че карантината на възрастния, под чийто надзор пътуват непълнолетните, е приключила, карантината за тях също се счита за приключила.

От 18 август 2021 г. доказателството за ваксинация по смисъла на правилото 3-G се прилага от 22-ия ден след поставянето на втората доза на ваксина, която изисква поставянето на две дози или от 22-ия ден за ваксината, от която се поставя само една доза (засега единствената такава ваксина е Johnson & Johnson/Janssen) и е валидно за 12 месеца от поставянето на втората доза.


Изключения
Ограниченията за влизане не се прилагат при следните случаи:

- за поддържане на превоз на стоки и пътници, ако държавата на местоназначение не е Австрия и напускането на Австрия може да бъде гарантирано;

- изключително неотложна необходимост от грижа за животни или за селскостопански и горски нужди в отделни случаи;

- в рамките на служебно трансферно пътуване /служебен трансферен полет или

- пътуване от ключов интерес за Република Австрия;

- транзитни пътници или транзит през Австрия без междинно спиране, с изключение в случай на изключително неотложни прекъсвания, при условие, че напускането на страната е гарантирано;

- екипаж на превоз или полет за репатриране, включително придружаващите органи на службата за обществена сигурност;

- влизане на пътници на аварийни превозни средства съгласно § 26 на Закона за движение по пътищата 1960г. (StVO 1960), Федерален вестник I № 159/1960 и превозни средства в обществената служба съгласно § 26a StVO 1960г.;

- влизане на граждани, идващи от Австрия, които преминават чужда територия, без да спират, за да стигнат до крайна дестинация в Австрия;

- влизане в общините Мителберг и Юнгхолц, както и в Рищал в района на Вомп и Ебен ам Ахензее.


Необходимите документи, включително лекарски сертификати на английски и немски език, за удостоверяване на 3-G условията, могат да бъдат свалени от този сайт:

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011574 От 18 август 2021 г. доказателството за ваксинация по смисъла на правилото 3-G се прилага от 22-ия ден след поставянето на втората доза на ваксина, която изисква поставянето на две дози или от 22-ия ден за ваксината, от която се поставя само една доза (засега единствената такава ваксина е Johnson & Johnson/Janssen) и е валидно за 270 дни от поставянето на втората доза. 


Изключения
Ограниченията за влизане не се прилагат при следните случаи:

-    за поддържане на превоз на стоки и пътници, ако държавата на местоназначение не е Австрия и напускането на Австрия може да бъде гарантирано;
-    изключително неотложна необходимост от грижа за животни или за селскостопански и горски нужди в отделни случаи;
-    в рамките на служебно трансферно пътуване /служебен трансферен полет или
-    пътуване от ключов интерес за Република Австрия;
-    транзитни пътници или транзит през Австрия без междинно спиране, с изключение в случай на изключително неотложни прекъсвания, при условие, че напускането на страната е гарантирано;
-    екипаж на превоз или полет за репатриране, включително придружаващите органи на службата за обществена сигурност;
-    влизане на пътници на аварийни превозни средства съгласно § 26 на Закона за движение по пътищата 1960г. (StVO 1960), Федерален вестник I № 159/1960 и превозни средства в обществената служба съгласно § 26a StVO 1960г.;
-    влизане на граждани, идващи от Австрия, които преминават чужда територия, без да спират, за да стигнат до крайна дестинация в Австрия;
-    влизане в общините Мителберг и Юнгхолц, както и в Рищал в района на Вомп и Ебен ам Ахензее.

Необходимите документи, включително лекарски сертификати на английски и немски език, за удостоверяване на 3-G условията, могат да бъдат свалени от този сайт:
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011574 

 

2. Наличие/липса на задължителна карантина за български граждани, възможности за освобождаване от карантина:

Пристигащите от държави с намален риск, сред които и България, нямат задължение да бъдат поставени под карантина, но те следва да представят доказателство за изпълнението на едно от 3-G условията. В противен случай, те трябва да се регистрират в системата Pre-Travel-Clearance https://entry.ptc.gv.at/ и в рамките на 24 часа да извършат тест за коронавирус.

Поставените под карантина могат да бъдат освободени от карантината най-рано между 10-тия и 14-ия ден в зависимост от тежестта на заболяването и при отрицателен PCR тест или тест със следните стойности Ct-Wert >30

 

3.Транзитно преминаване /PRC тест/антигенен тест/свободно /до колко часа/ транзитни коридори:


Към момента няма коридори. Възстановен е контролът на вътрешните граници, като малките ГКППта към Чехия и Словакия са затворени. С другите държави всички ГКПП са отворени. За транзит не е необходим PCR – тест. Времето за транзит не предполага преспиване.

 

4.    Въведени ограничения/забрани за вносителите/износителите на стоки и услуги:

Няма забрани.5.    Граничен режим/отворени/затворени граници/летище/:

Няма затворени граници, с изключение на малките ГКПП с Чехия и Словакия.

 

6.    Вътрешни мерки /полицейски час/забранен вътрешен транспорт:

 

Считано от 15 септември 2021 г. влизат в сила следните съпътстващи мерки за предотвратяване на разпространението на COVID-19:

•    Срокът на валидност на антигенните тестове, които се извършват от упълномощени органи, се намалява до 24 часа;
•    Пропускът до присъствено обучение в училище в съответствие с Училищната наредба COVID-19 2021/22 е валиден и като доказателство за нисък епидемиологичен риск в други сфери;
•    Вместо предишното задължение за носене на средства за покриване на устата и носа, отново стават задължителни FFP2-маските (например в магазините за хранителни стоки и аптеките, както и в публичния транспорт). Децата до 6 - годишна възраст не трябва да носят FFP2-маска или друг тип защита. Деца на възраст от 6 до 14 години, както и бременните могат да носят обикновени маски;
•    При влизане (включително шофиране) в търговски центрове, пазарни зали и други подобни клиентите, които не са били ваксинирани или са се възстановили след заболяване, трябва да носят задължително маска тип „FFP2“. Това се отнася и за музеи, художествени зали, културни изложбени зали, библиотеки, читални, архиви, социални услуги за грижи за възрастни и лица с увреждания;
•    Периодът на валидност на сертификати за имунизация след поставяне на втора игла и за имунизация след преболедуване се удължава от 270 до 360 дни. Всички допълнителни (бустерни) ваксини са валидни за 360 дни;
•    Срещи с повече от 25 участници са разрешени само при условие, че лицето, отговорно за срещата, позволява на присъстващите да влизат само след представяне на доказателство за наличие на 3G;
•    Достъпът до нощните заведения ще се разрешава само на ваксинирани, преболедували или представили негативен PCR – тест;
•    За културни институции, като например театри, кина, кабарета, концертни зали и т.н., се изисква 3G-сертификат, служител по COVID-19 и концепция за превенция.

Създадена е електронна страница, на която могат да се следят мерките на ниво федерална провинция на следния линк : https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/bundesweite-massnahmen/

Към момента във Виена са въведени специфични, по-строги мерки:

-    Задължението за носене на маска тип “FFP2“ важи за децата над 6-годишна възраст;
-    Правилото „3G“ се прилага за деца над 6 години;
-    PCR- тестовете са с по-кратка валидност от 48 часа;
-    Извършва се задължителна регистрация и събиране на данни за проследяване на инфекциите в случаи на нужда;
-    Определени групи работници като педагозите, заетите в гастрономията или професиите, предоставящи услуги, близки до тялото, трябва да се тестват регулярно и подлежат задължително на правилото „3G“

- За окръг Браунау в сила са ограниченията на движението, включително задължителен тест при излизане. Допълнителна информация е достъпна на следния линк: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/corona-aktuelles.htm.

Допълнителни нови мерки, които влизат в сила от 1 октомври 2021 г. във Виена:

- Aнтигенните тестове няма да се приемат като доказателство за нисък епидемиологичен риск за достъп до определени услуги, например в заведения или услуги, осъществявани в близост до тялото (фризьорски услуги, масажисти, татуисти и т.н.). Валидни ще са само PCR-тестовете, до 48 часа след провеждането им.
- В нощните заведения, както и при събиране на повече от 500 лица, достъпът ще бъде разрешен само при изпълнение на правилото „2G“, т.е. само за ваксинирани или преболедували (след представяне на документ за карантиниране, валиден до 180 дни от издаването му или сертификат за наличие на антитела, валиден до 90 дни от извършване на теста).
- Правилото „2G” важи и за заетите лица в болници и домове за възрастни или нуждаещи се от чужда помощ лица. Те трябва да представят и резултат от PCR-тест веднъж в седмицата.
- За деца на възраст между 6 и 12 години се приемат училищните тестове „Corona-Testpass“. Като алтернатива PCR-тестовете (72 часа) или антигенните тестове (48 часа) могат да послужат като доказателство за нисък епидемиологичен риск.

Държави

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Ситуационен център

02 948 2404 [email protected]

Консулски отношения

02 948 2365 [email protected]

Следвайте ни

в социалните мрежи

Приемна за граждани

02 948 2018 Понеделник - петък от 09:00 до 17:30 ч.

Полезни съвети

Рискове за сигурността

Риск за сигурността, различен от познатите в България, съществува при всяко напускане на страната. Запознайте се с наличната информация за пътуващи – обща и за всяка конкретна дестинация, относно евентуалните рискове, които биха поставили под заплаха Вашето имущество, свобода на придвижване, здраве, а в екстремни случаи и Вашия живот. При планирането на пътуването и по време на пребиваването си зад граница, освен наличните тук и в задграничните представителства на България и държавите-членки на Европейския съюз данни, препоръчваме да следите редовно и информацията на местните медии за обстановката в държавите и местата по маршрута на пътуване.

Предупреждение за пътуване

Министерството на външните работи на Република България по правило публикува предупреждения за въздържане от пътуване само за районите, в които се водят военни действия (ситуация на война или Гражданска война в дадена страна), където съществува реална обща заплаха за живота.

Поведение при кризисни ситуации

В случай на кризисни ситуации - природни бедствия, възникване на военни конфликти, терористични актове, политически размирици и др., следва незабавно да се свържете с най-близкото българско задгранично представителство. При липсата на такова, можете да се свържете с представителството на ЕС или на държава-членка на ЕС, което да предостави, в рамките на възможностите си, защита, съдействие и помощ на българските граждани.

Важни данни в случай на нужда

Когато изпаднете в нужда по време на пребиваването си в чужбина, за да Ви бъде оказана по-експедитивно помощта, от която се нуждаете, е необходимо да можете да предоставите следните основни данни:

  • номер на паспорта, издаден на (дата) и валиден до (дата).
  • пътна застраховка - номер на полицата
  • кръвна група
  • Лица за контакт, които да бъдат уведомени (име, адрес, телефон, e-mail)

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация