Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Коронавирусът – как да пътуваме

Назад

Румъния

Актуализирано на 07.01.2022 г.

Препоръчваме на българските граждани да се въздържат от пътуване!

1. Ограничителни мерки за влизане в страната спрямо български граждани:

От 20 декември 2021 г. всички влизащи в или преминаващи транзитно през Румъния трябва да попълват Електронен формуляр за влизане в страната (Passenger Location Form-PLF), по електронен път, през специално създадената за целта платформа https://plf.gov.ro Не е необходимо да се разпечатва.
Формулярът трябва да бъде попълнен до 24 часа преди влизане в страната или, по изключение, максимум до 24 часа след влизането. Неизпълнението на последното се санкционира с глоба от 2 000 до 3 000 румънски леи (400-600 евро).
България е включена в списъка с държави от т.нар. „червена зона“
I. Ако българските граждани влизат в Румъния от държава членка на ЕС, Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария
1. Подлежат на 14-дневна карантина при влизане в Румъния:
а) пристигащите от „зелена“ или „жълта“ зона, които:
- НЕ са ваксинирани срещу SARS-CoV-2 (до влизането в Румъния трябва да са изминали най-малко десет дни от завършването на пълната схема за ваксинация);
- НЕ са били потвърдени като заразени с вируса SARS-CoV-2 през последните 180 дни (към датата на влизане в Румъния са изминали най-малко 14 дни от датата на потвърждаване на заразяването);
- НЕ представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 72 часа преди качване в превозното средство (за пътуващите с обществен транспорт) или влизането в Румъния (за пътуващите със собствен транспорт).

б) пристигащите от „червена“ зона (България е в тази зона!), които:
- НЕ са ваксинирани срещу SARS-CoV-2 (до влизането в Румъния трябва да са изминали най-малко десет дни от завършването на пълната схема за ваксинация);
- НЕ са били потвърдени като заразени с вируса SARS-CoV-2 през последните 180 дни (към датата на влизане в Румъния са изминали най-малко 14 дни от датата на потвърждаване на заразяването).

2. Подлежат на 10-дневна карантина при влизане в Румъния:
а) пристигащите от „червена“ зона (България е в тази зона!), които:
- НЕ са ваксинирани или НЕ са били потвърдени като заразени с вируса SARS-CoV-2 през последните 180 дни, НО представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 72 часа преди качване в превозното средство (за пътуващите с обществен транспорт) или влизането в Румъния (за пътуващите със собствен транспорт).

3. Изключения от точки 1 и 2:
Не подлежат на карантина:
- Деца на възраст до 12 години включително (без значение от коя цветова зона пристигат и без необходимост от тест).
- Деца на възраст между 12 и 16 години (без значение от коя цветова зона пристигат), които представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 72 часа преди качване в превозното средство (за пътуващите с обществен транспорт) или влизането в Румъния (за пътуващите със собствен транспорт).
- Лица, пристигащи от „червена“ зона, които НЕ са ваксинирани или НЕ са били потвърдени като заразени с вируса SARS-CoV-2 през последните 180 дни, НО представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 72 часа преди качване в превозното средство (за пътуващите с обществен транспорт) или влизането в Румъния (за пътуващите със собствен транспорт) И влизат в Румъния с цел престой до 3 дни (72 часа).
Ако същите не напуснат румънска територия до изтичане на трите дни (72 часа), чрез информиране на Дирекцията за обществено здраве в окръга, в който живеят или в който са заявили адрес при влизане в страната, ще бъдат поставени под карантина за период от 14 дни, считано от четвъртия ден след влизането на румънска територия.
- Транзитно преминаващи лица, ако напуснат Румъния в рамките на 24 часа от влизането си на територията на страната.
- Трансгранични работници, влизащи в Румъния от Унгария или България, както и румънски граждани, наети от икономически субекти от горните държави, които при влизане в страната докажат договорните си отношения със съответните икономически субекти.
- Ученици/студенти, румънски граждани или граждани с местожителство или пребиваване извън Румъния, които посещават курсове в образователни институции в Румъния, пътуват ежедневно до тях и представят подкрепящи документи.
- Членовете на спортни делегации, както и артистите и техните екипи, които НЕ са ваксинирани или НЕ са били потвърдени като заразени с вируса SARS-CoV-2 през последните 180 дни, пристигащи в Румъния от „червена зона“, за да участват в спортни състезания, съответно културни, артистични или развлекателни събития, организирани на територията на страната, ако представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 72 часа преди качване в превозното средство (за пътуващите с обществен транспорт) или влизането в Румъния (за пътуващите със собствен транспорт) и участват само в дейности в рамките на споменатите по-горе състезания или съответни събития.
- Водачи на товарни превозни средства с максимален разрешен капацитет над 2,4 тона, превозващи стоки.
- Лица, предадени на румънските власти въз основа на споразумения за реадмисия, върнати с ускорена процедура.
- Членове на дипломатически мисии, консулски служби и други дипломатически представителства, акредитирани в Букурещ, притежатели на дипломатически паспорти, на базата на реципрочност, персонал, приравнен към дипломатическия, членове на румънския дипломатически и консулски корпус и притежатели на дипломатически и служебни паспорти, които НЕ са ваксинирани или НЕ са били потвърдени като заразени с вируса SARS-CoV-2 през последните 180 дни, пристигащи в Румъния от „червена зона“, ако представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 72 часа преди качване в превозното средство (за пътуващите с обществен транспорт) или влизането в Румъния (за пътуващите със собствен транспорт).
- Ученици/студенти, румънски граждани или граждани с местожителство или пребиваване извън Румъния, които трябва да се явят на приемни изпити или за завършване на обучение или започване на обучение в образователни звена/институции в страната или пътуващи за дейности, свързани със започването, организирането, посещаването или завършването на обучение, както и техните спътници, ако са непълнолетни, ако представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 72 часа преди качване в превозното средство (за пътуващите с обществен транспорт) или влизането в Румъния (за пътуващите със собствен транспорт).
- Пилоти на самолети и летателен екипаж, както и локомотивни механици и железопътен персонал.
- Водачи на МПС, които имат повече от 9 места, включително мястото на водача, превозващи пътници, които са ваксинирани ИЛИ са били потвърдени като заразени с вируса SARS-CoV-2 през последните 180 дни, ИЛИ представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 48 часа преди влизането в Румъния, а пътуването се осъществява единствено с цел изпълнение на професионалните задължения.
- моряци, слизащи от кораби по вътрешни водни пътища, плаващи под румънско знаме в румънско пристанище, при условие че работодателят предостави сертификат за международни транспортни работници и имат лични предпазни средства срещу COVID-19 по време на пътуването от кораба до мястото, където може да се направи връзка с тях между плаванията.
II. Ако българските граждани влизат в Румъния от трети държави – извън ЕС, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария
1. Подлежат на 14-дневна карантина при влизане в Румъния лицата, които:
- НЕ са ваксинирани или НЕ са били потвърдени като заразени с вируса SARS-CoV-2 през последните 180 дни и НЕ представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 48 часа преди качване в превозното средство (за пътуващите с обществен транспорт) или влизането в Румъния (за пътуващите със собствен транспорт).

2. Подлежат на 10-дневна карантина при влизане в Румъния лицата които:
- НЕ са ваксинирани или НЕ са били потвърдени като заразени с вируса SARS-CoV-2 през последните 180 дни, НО представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 48 часа преди качване в превозното средство (за пътуващите с обществен транспорт) или влизането в Румъния (за пътуващите със собствен транспорт).
- СА ваксинирани или СА били потвърдени като заразени с вируса SARS-CoV-2 през последните 180 дни, АКО НЕ представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 48 часа преди качване в превозното средство (за пътуващите с обществен транспорт) или влизането в Румъния (за пътуващите със собствен транспорт).

3. Изключения от точки 1 и 2:
Не подлежат на карантина:
- Деца на възраст до 12 години включително (без необходимост от тест).
- Деца на възраст между 12 и 16 години, които представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 48 часа преди качване в превозното средство (за пътуващите с обществен транспорт) или влизането в Румъния (за пътуващите със собствен транспорт).
- Лица, които НЕ са ваксинирани или НЕ са били потвърдени като заразени с вируса SARS-CoV-2 през последните 180 дни, НО представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 48 часа преди качване в превозното средство (за пътуващите с обществен транспорт) или влизането в Румъния (за пътуващите със собствен транспорт) И влизат в Румъния с цел престой до 3 дни (72 часа).
Ако същите не напуснат румънска територия до изтичане на трите дни (72 часа), чрез информиране на Дирекцията за обществено здраве в окръга, в който живеят или в който са заявили адрес при влизане в страната, ще бъдат поставени под карантина за период от 14 дни, считано от четвъртия ден след влизането на румънска територия.
- Транзитно преминаващи лица, ако напуснат Румъния в рамките на 24 часа от влизането си на територията на страната.
- Трансгранични работници, влизащи в Румъния от Сърбия, Украйна или Република Молдова, както и румънски граждани, наети от икономически субекти от горните държави, които при влизане в страната докажат договорните си отношения със съответните икономически субекти.
- Ученици/студенти, румънски граждани или граждани с местожителство или пребиваване извън Румъния, които посещават курсове в образователни институции в Румъния, пътуват ежедневно до тях и представят подкрепящи документи.
- Членовете на спортни делегации, както и артистите и техните екипи, които НЕ са ваксинирани или НЕ са били потвърдени като заразени с вируса SARS-CoV-2 през последните 180 дни, пристигащи в Румъния, за да участват в спортни състезания, съответно културни, артистични или развлекателни събития, организирани на територията на страната, ако представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 48 часа преди качване в превозното средство (за пътуващите с обществен транспорт) или влизането в Румъния (за пътуващите със собствен транспорт) и участват само в дейности в рамките на споменатите по-горе състезания или съответни събития.
- Водачи на товарни превозни средства с максимален разрешен капацитет над 2,4 тона, превозващи стоки.
- Лица, предадени на румънските власти въз основа на споразумения за реадмисия, върнати с ускорена процедура.
- Членове на дипломатически мисии, консулски служби и други дипломатически представителства, акредитирани в Букурещ, притежатели на дипломатически паспорти, на базата на реципрочност, персонал, приравнен към дипломатическия, членове на румънския дипломатически и консулски корпус и притежатели на дипломатически и служебни паспорти, които НЕ са ваксинирани или НЕ са били потвърдени като заразени с вируса SARS-CoV-2 през последните 180 дни, пристигащи в Румъния от трети държави (независимо от цветовата зона, в която те се намират), ако представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 48 часа преди качване в превозното средство (за пътуващите с обществен транспорт) или влизането в Румъния (за пътуващите със собствен транспорт).
- Ученици/студенти, румънски граждани или граждани с местожителство или пребиваване извън Румъния, които трябва да се явят на приемни изпити или за завършване на обучение или започване на обучение в образователни звена/институции в страната или пътуващи за дейности, свързани със започването, организирането, посещаването или завършването на обучение, както и техните спътници, ако са непълнолетни, ако представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 48 часа преди качване в превозното средство (за пътуващите с обществен транспорт) или влизането в Румъния (за пътуващите със собствен транспорт).
- Служители на националната система за отбрана, обществен ред и национална сигурност, които се завръщат в Румъния от дейности, извършвани в професионален интерес в чужбина и са ваксинирани или са били потвърдени като заразени с вируса SARS-CoV-2 през последните 180 дни.
- Пилоти на самолети и летателен екипаж, както и локомотивни механици и железопътен персонал.
- Водачи на МПС, които имат повече от 9 места, включително мястото на водача, превозващи пътници, които са ваксинирани ИЛИ са били потвърдени като заразени с вируса SARS-CoV-2 през последните 180 дни, ИЛИ представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 48 часа преди влизането в Румъния, а пътуването се осъществява единствено с цел изпълнение на професионалните задължения.
- моряци, слизащи от кораби по вътрешни водни пътища, плаващи под румънско знаме в румънско пристанище, при условие че работодателят предостави сертификат за международни транспортни работници и имат лични предпазни средства срещу COVID-19 по време на пътуването от кораба до мястото, където може да се направи връзка с тях между плаванията.
* * *
Възможно е на ГКПП от граничните служби да бъдат поискани разяснения и доказателства относно наложителна причина за пътуване.
* * *
Списъкът с държавите от т.нар. „зелена“, „жълта“ и „червена“ зони е наличен на:
https://stirioficiale.ro/storage/Anexa%20la%20HCNSU%20nr.%20116%20din%2023.12.2021.pdf
Списъкът се обновява периодично, като включването на една държава в някоя от трите зони зависи от нейната кумулативна честота на заболеваемост на 1000 души за последните 14 дни, съгласно статистиката на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC).

Важно!
Поставянето на ваксината и датата на завършването на пълната схема на ваксинация се доказва с цифров COVID сертификат на ЕС или с документ, издаден от здравното звено, където е била поставена ваксината, на езика на съответната държава и на английски език.
Преболедуването на COVID-19 се доказва с цифров COVID сертификат на ЕС или с положителен резултат от RT-PCR тест за SARS-CoV-2 от датата на потвърждаване на заразяването, на езика на съответната държава и на английски език.
Негативният резултат от RT-PCR тест се доказва с цифров COVID сертификат на ЕС или със съответния документ, издаден на езика на съответната държава и на английски език.

Отделно, в края на ноември 2021 г. бяха въведени следните ограничения за пътуване до Румъния от някои африкански държави:

1) Към списъка с държавите от „червена зона“ бяха добавени Ботсвана, Есватини, Лесото, Мозамбик, Намибия, РЮА, Зимбабве и Малави;
2) Румънските граждани, гражданите на ДЧЕС, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария, пристигащи в Румъния от изброените по-горе африкански държави се поставят под карантина за срок от 14 дни при следните условия:
- в дома или на друго декларирано място, ако има възможност за отделянето им от другите членове на семейството/тези с които съжителстват;
или
- на специално обособени места, предоставени от органите на местната публична администрация, съгласно действащите законови разпоредби
За изброените в т. 2) категории лица се установява задължението за извършване на RT-PCR тест за SARS-CoV-2 при пристигане в Румъния, както и на осмия ден след пристигането, като в случай на отрицателен резултат, те могат да бъдат освободени от карантината на десетия ден.
3) На граждани на трети страни и лица без гражданство, пристигащи от изброените по-горе африкански страни, се забранява достъп до територията на Румъния.

 

2. В случай на задължителна карантина за български граждани, възможности за освобождаване от карантина /налични лаборатории на летища/след кой ден най-рано може да се направи тест на място:

Виж т.1


3. Транзитно преминаване /PRC тест/антигенен тест/свободно /до колко часа/ транзитни коридори:

- Транзитно преминаване е свободно;
- Транзитът трябва да се осъществи в рамките на 24 часа след влизане в Румъния;
- Транзитно премиваващите трябва да попълват Електронен формуляр за влизане в страната (Passenger Location Form-PLF), по електронен път, през специално създадената за целта платформа https://plf.gov.ro Не е необходимо да се разпечатва.
Формулярът трябва да бъде попълнен до 24 часа преди влизане в страната или, по изключение, максимум до 24 часа след влизането. Неизпълнението на последното се санкционира с глоба от 2 000 до 3 000 румънски леи (400-600 евро).
- Възможно е при влизане в страната граничните служби да поискат разяснения и доказателства относно целта на пътуване до крайната държава (разрешение за престой, договор за работа, необходими документи за преминаване през следващите държави и пр.).

4. Въведени ограничения/забрани за вносителите/износителите на стоки и услуги:

Към настоящия момент няма въведени специфични ограничения/забрани.

5. Граничен режим/отворени/затворени граници/летище/:

Актуален списък на затворените ГКПП:

Между България и Румъния:
ГКПП Кайнарджа-Липница, обл. Констанца;
ГКПП Крушари-Добромир, обл. Констанца;

Между Унгария и Румъния:
ГКПП Кареи, обл. Сату Маре.

6. Вътрешни мерки /полицейски час/забранен вътрешен транспорт:

Основни ограничителни мерки:

- Икономическите субекти, работещи в областта на търговията и услугите могат да работят само в интервала от 05:00 ч. до 22:00 ч. Ограничението на работното време не се отнася за аптеки, бензиностанции, икономически субекти, осъществяващи доставки до дома и такива, които работят в областта на автомобилния превоз на хора и стоки. Те могат да работят в нормален режим, при спазване на противоепидемичните правила.

- Ресторанти, кафенета и др. могат да осъществяват дейност на закрито и открито със запълване на до 50% от максималния капацитет и в интервала от 05:00-22:00 ч.

Достъпът до редица дейности, както и до търговски центрове, места за настаняване, ресторанти, кафенета и други заведения за обществено хранене и консумация на храни и напитки е разрешен на базата на зелен сертификат – за лица, които са били ваксинирани срещу SARS-CoV-2 и са изминали най-малко десет дни от завършването на пълната схема за ваксинация; за лица, които през последните 180 дни са били потвърдени като заразени с вируса SARS-CoV-2 и са изминали най-малко 14 дни от датата на потвърждаване на заразяването; за лица, които представят отрицателен резултат от PCR тест, направен до 72 часа по-рано; за лица, които представят отрицателен резултат от бърз антигенен тест, направен до 48 часа по-рано. Изискването не се отнася за деца на възраст до 12 години включително, ако те са придружени от възрастен, който е бил ваксиниран или е преболедувал.

Изискването за контролиран достъп не се отнася за религиозните дейности, както и за достъп до магазините за хранителни стоки и напитки (в които не се консумира), намиращи се извън търговските центрове и пазарите.
Изискването не се отнася и за магазините за нехранителни стоки с площ до 200 кв. м., но в тях се ограничава максималният брой клиенти, които могат да се намират вътре по едно и също време.

- Затворени са баровете, клубовете и дискотеките.

* * *

Няма вечерен/полицейски час. Общественият транспорт функционира нормално.

Носенето на предпазни маски е задължително на всички закрити и открити обществени места, за всички граждани над петгодишна възраст – на цялата територия на Румъния. Допустими са само медицински (хирургически) маски или маски от типа FFP2.

В зависимост от кумулативната честота на заболеваемост в определени окръзи или отделни населени места могат да бъдат прилагани и по-строги мерки.

В сила от 9-и януари 2022 г.

1. Ограничителни мерки за влизане в страната спрямо български граждани:

От 20 декември 2021 г. всички влизащи в или преминаващи транзитно през Румъния трябва да попълват Електронен формуляр за влизане в страната (Passenger Location Form-PLF), по електронен път, през специално създадената за целта платформа https://plf.gov.ro. Не е необходимо да се разпечатва.
Формулярът трябва да бъде попълнен до 24 часа преди влизане в страната или, по изключение, максимум до 24 часа след влизането. Неизпълнението на последното се санкционира с глоба от 2000 до 3000 румънски леи (400-600 евро).
България е включена в списъка с държави от т.нар. „червена зона“
I. Ако българските граждани влизат в Румъния от държава членка на ЕС, Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария
1. Подлежат на 10-дневна карантина при влизане в Румъния:
а) пристигащите от „зелена“ или „жълта“ зона, които:
- НЕ са ваксинирани срещу SARS-CoV-2 (до влизането в Румъния трябва да са изминали най-малко десет дни от завършването на пълната схема за ваксинация);
- НЕ са били потвърдени като заразени с вируса SARS-CoV-2 през последните 180 дни (към датата на влизане в Румъния са изминали най-малко десет дни от датата на потвърждаване на заразяването);
- НЕ представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 72 часа преди качване в превозното средство (за пътуващите с обществен транспорт) или влизането в Румъния (за пътуващите със собствен транспорт).

б) пристигащите от „червена“ зона (България е в тази зона!), които:
- НЕ са ваксинирани срещу SARS-CoV-2 (до влизането в Румъния трябва да са изминали най-малко десет дни от завършването на пълната схема за ваксинация);
- НЕ са били потвърдени като заразени с вируса SARS-CoV-2 през последните 180 дни (към датата на влизане в Румъния са изминали най-малко десет дни от датата на потвърждаване на заразяването).

3. Изключения от точки 1 и 2:
Не подлежат на карантина:
- Деца на възраст до 12 години включително (без значение от коя цветова зона пристигат и без необходимост от тест).
- Деца на възраст между 12 и 16 години (без значение от коя цветова зона пристигат), които представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 72 часа преди качване в превозното средство (за пътуващите с обществен транспорт) или влизането в Румъния (за пътуващите със собствен транспорт).
- Лица, пристигащи от „червена“ зона, които НЕ са ваксинирани или НЕ са били потвърдени като заразени с вируса SARS-CoV-2 през последните 180 дни, НО представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 72 часа преди качване в превозното средство (за пътуващите с обществен транспорт) или влизането в Румъния (за пътуващите със собствен транспорт) И влизат в Румъния с цел престой до 3 дни (72 часа).
Ако същите не напуснат румънска територия до изтичане на трите дни (72 часа), чрез информиране на Дирекцията за обществено здраве в окръга, в който живеят или в който са заявили адрес при влизане в страната, ще бъдат поставени под карантина за период от 14 дни, считано от четвъртия ден след влизането на румънска територия.
- Транзитно преминаващи лица, ако напуснат Румъния в рамките на 24 часа от влизането си на територията на страната.
- Трансгранични работници, влизащи в Румъния от Унгария или България, както и румънски граждани, наети от икономически субекти от горните държави, които при влизане в страната докажат договорните си отношения със съответните икономически субекти.
- Ученици/студенти, румънски граждани или граждани с местожителство или пребиваване извън Румъния, които посещават курсове в образователни институции в Румъния, пътуват ежедневно до тях и представят подкрепящи документи.
- Членовете на спортни делегации, както и артистите и техните екипи, които НЕ са ваксинирани или НЕ са били потвърдени като заразени с вируса SARS-CoV-2 през последните 180 дни, пристигащи в Румъния от „червена зона“, за да участват в спортни състезания, съответно културни, артистични или развлекателни събития, организирани на територията на страната, ако представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 72 часа преди качване в превозното средство (за пътуващите с обществен транспорт) или влизането в Румъния (за пътуващите със собствен транспорт) и участват само в дейности в рамките на споменатите по-горе състезания или съответни събития.
- Водачи на товарни превозни средства с максимален разрешен капацитет над 2,4 тона, превозващи стоки.
- Лица, предадени на румънските власти въз основа на споразумения за реадмисия, върнати с ускорена процедура.
- Членове на дипломатически мисии, консулски служби и други дипломатически представителства, акредитирани в Букурещ, притежатели на дипломатически паспорти, на базата на реципрочност, персонал, приравнен към дипломатическия, членове на румънския дипломатически и консулски корпус и притежатели на дипломатически и служебни паспорти, които НЕ са ваксинирани или НЕ са били потвърдени като заразени с вируса SARS-CoV-2 през последните 180 дни, пристигащи в Румъния от „червена зона“, ако представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 72 часа преди качване в превозното средство (за пътуващите с обществен транспорт) или влизането в Румъния (за пътуващите със собствен транспорт).
- Ученици/студенти, румънски граждани или граждани с местожителство или пребиваване извън Румъния, които трябва да се явят на приемни изпити или за завършване на обучение или започване на обучение в образователни звена/институции в страната или пътуващи за дейности, свързани със започването, организирането, посещаването или завършването на обучение, както и техните спътници, ако са непълнолетни, ако представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 72 часа преди качване в превозното средство (за пътуващите с обществен транспорт) или влизането в Румъния (за пътуващите със собствен транспорт).
- Пилоти на самолети и летателен екипаж, както и локомотивни механици и железопътен персонал.
- Водачи на МПС, които имат повече от 9 места, включително мястото на водача, превозващи пътници, които са ваксинирани ИЛИ са били потвърдени като заразени с вируса SARS-CoV-2 през последните 180 дни, ИЛИ представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 72 часа преди влизането в Румъния, а пътуването се осъществява единствено с цел изпълнение на професионалните задължения.
- Навигационен персонал, слизащ от кораби по вътрешни водни пътища, както и от кораби и хеликоптери за транспортиране на хора или за медицинска евакуация, както и такъв, работещ в изключителната икономическа зона на Румъния, плаващ под румънски флаг или под чуждестранен флаг, но под управлението на румънски оператор, в румънско пристанище, при условие че са осигурени лични предпазни средства срещу COVID-19.
- Румънски морски навигационен персонал, който се завръща в страната, независимо от транспортното средство, както и такъв, който осъществява смяна на екипаж на бордовете на кораби, намиращи се в румънски пристанища, независимо от флага, под който плават, при влизане в страната, както и при качването/слизането от борда на плавателния съд.
- Технически персонал, работещ на фиксирани или мобилни платформи за добив на нефт и газ в изключителната икономическа зона на Румъния.

II. Ако българските граждани влизат в Румъния от трети държави – извън ЕС, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария
1. Подлежат на 10-дневна карантина при влизане в Румъния лицата, които:
- НЕ са ваксинирани срещу SARS-CoV-2 (до влизането в Румъния трябва да са изминали най-малко десет дни от завършването на пълната схема за ваксинация);
- НЕ са били потвърдени като заразени с вируса SARS-CoV-2 през последните 180 дни (към датата на влизане в Румъния са изминали най-малко десет дни от датата на потвърждаване на заразяването).

2. Подлежат на 5-дневна карантина при влизане в Румъния лицата които:
- СА ваксинирани или СА били потвърдени като заразени с вируса SARS-CoV-2 през последните 180 дни, НО НЕ ПРЕДСТАВЯТ И отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 48 часа преди качване в превозното средство (за пътуващите с обществен транспорт) или влизането в Румъния (за пътуващите със собствен транспорт).

3. Изключения от точки 1 и 2:
Не подлежат на карантина:
- Деца на възраст до 12 години включително (без необходимост от тест).
- Деца на възраст между 12 и 16 години, които представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 48 часа преди качване в превозното средство (за пътуващите с обществен транспорт) или влизането в Румъния (за пътуващите със собствен транспорт).
- Лица, които НЕ са ваксинирани или НЕ са били потвърдени като заразени с вируса SARS-CoV-2 през последните 180 дни, НО представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 48 часа преди качване в превозното средство (за пътуващите с обществен транспорт) или влизането в Румъния (за пътуващите със собствен транспорт) И влизат в Румъния с цел престой до 3 дни (72 часа).
Ако същите не напуснат румънска територия до изтичане на трите дни (72 часа), чрез информиране на Дирекцията за обществено здраве в окръга, в който живеят или в който са заявили адрес при влизане в страната, ще бъдат поставени под карантина за период от 14 дни, считано от четвъртия ден след влизането на румънска територия.
- Транзитно преминаващи лица, ако напуснат Румъния в рамките на 24 часа от влизането си на територията на страната.
- Трансгранични работници, влизащи в Румъния от Сърбия, Украйна или Република Молдова, както и румънски граждани, наети от икономически субекти от горните държави, които при влизане в страната докажат договорните си отношения със съответните икономически субекти.
- Ученици/студенти, румънски граждани или граждани с местожителство или пребиваване извън Румъния, които посещават курсове в образователни институции в Румъния, пътуват ежедневно до тях и представят подкрепящи документи.
- Членовете на спортни делегации, както и артистите и техните екипи, които НЕ са ваксинирани или НЕ са били потвърдени като заразени с вируса SARS-CoV-2 през последните 180 дни, пристигащи в Румъния, за да участват в спортни състезания, съответно културни, артистични или развлекателни събития, организирани на територията на страната, ако представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 48 часа преди качване в превозното средство (за пътуващите с обществен транспорт) или влизането в Румъния (за пътуващите със собствен транспорт) и участват само в дейности в рамките на споменатите по-горе състезания или съответни събития.
- Водачи на товарни превозни средства с максимален разрешен капацитет над 2,4 тона, превозващи стоки.
- Лица, предадени на румънските власти въз основа на споразумения за реадмисия, върнати с ускорена процедура.
- Членове на дипломатически мисии, консулски служби и други дипломатически представителства, акредитирани в Букурещ, притежатели на дипломатически паспорти, на базата на реципрочност, персонал, приравнен към дипломатическия, членове на румънския дипломатически и консулски корпус и притежатели на дипломатически и служебни паспорти, които НЕ са ваксинирани или НЕ са били потвърдени като заразени с вируса SARS-CoV-2 през последните 180 дни, пристигащи в Румъния от трети държави (независимо от цветовата зона, в която те се намират), ако представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 48 часа преди качване в превозното средство (за пътуващите с обществен транспорт) или влизането в Румъния (за пътуващите със собствен транспорт).
- Ученици/студенти, румънски граждани или граждани с местожителство или пребиваване извън Румъния, които трябва да се явят на приемни изпити или за завършване на обучение или започване на обучение в образователни звена/институции в страната или пътуващи за дейности, свързани със започването, организирането, посещаването или завършването на обучение, както и техните спътници, ако са непълнолетни, ако представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 48 часа преди качване в превозното средство (за пътуващите с обществен транспорт) или влизането в Румъния (за пътуващите със собствен транспорт).
- Служители на националната система за отбрана, обществен ред и национална сигурност, които се завръщат в Румъния от дейности, извършвани в професионален интерес в чужбина и са ваксинирани или са били потвърдени като заразени с вируса SARS-CoV-2 през последните 180 дни.
- Пилоти на самолети и летателен екипаж, както и локомотивни механици и железопътен персонал.
- Водачи на МПС, които имат повече от 9 места, включително мястото на водача, превозващи пътници, които са ваксинирани ИЛИ са били потвърдени като заразени с вируса SARS-CoV-2 през последните 180 дни, ИЛИ представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 48 часа преди влизането в Румъния, а пътуването се осъществява единствено с цел изпълнение на професионалните задължения.
- Навигационен персонал, слизащ от кораби по вътрешни водни пътища, както и от кораби и хеликоптери за транспортиране на хора или за медицинска евакуация, както и такъв, работещ в изключителната икономическа зона на Румъния, плаващ под румънски флаг или под чуждестранен флаг, но под управлението на румънски оператор, в румънско пристанище, при условие че са осигурени лични предпазни средства срещу COVID-19.
- Румънски морски навигационен персонал, който се завръща в страната, независимо от транспортното средство, както и такъв, който осъществява смяна на екипаж на бордовете на кораби, намиращи се в румънски пристанища, независимо от флага, под който плават, при влизане в страната, както и при качването/слизането от борда на плавателния съд.
- Технически персонал, работещ на фиксирани или мобилни платформи за добив на нефт и газ в изключителната икономическа зона на Румъния.
* * *
Възможно е на ГКПП от граничните служби да бъдат поискани разяснения и доказателства относно наложителна причина за пътуване.
* * *
Списъкът с държавите от т.нар. „зелена“, „жълта“ и „червена“ зони е наличен на:
https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19
Списъкът се обновява периодично, като включването на една държава в някоя от трите зони зависи от нейната кумулативна честота на заболеваемост на 1000 души за последните 14 дни, съгласно статистиката на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC).

Важно!
Поставянето на ваксината и датата на завършването на пълната схема на ваксинация се доказва с цифров COVID сертификат на ЕС или с документ, издаден от здравното звено, където е била поставена ваксината, на езика на съответната държава и на английски език.
Преболедуването на COVID-19 се доказва с цифров COVID сертификат на ЕС или с положителен резултат от RT-PCR тест за SARS-CoV-2 от датата на потвърждаване на заразяването, на езика на съответната държава и на английски език.
Негативният резултат от RT-PCR тест се доказва с цифров COVID сертификат на ЕС или със съответния документ, издаден на езика на съответната държава и на английски език.

Отделно, в края на ноември 2021 г. бяха въведени следните ограничения за пътуване до Румъния от някои африкански държави:

1) Към списъка с държавите от „червена зона“ бяха добавени Ботсвана, Есватини, Лесото, Мозамбик, Намибия, РЮА, Зимбабве и Малави;
2) Румънските граждани, гражданите на ДЧЕС, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария, пристигащи в Румъния от изброените по-горе африкански държави се поставят под карантина за срок от 14 дни при следните условия:
- в дома или на друго декларирано място, ако има възможност за отделянето им от другите членове на семейството/тези с които съжителстват;
или
- на специално обособени места, предоставени от органите на местната публична администрация, съгласно действащите законови разпоредби
За изброените в т. 2) категории лица се установява задължението за извършване на RT-PCR тест за SARS-CoV-2 при пристигане в Румъния, както и на осмия ден след пристигането, като в случай на отрицателен резултат, те могат да бъдат освободени от карантината на десетия ден.
3) На граждани на трети страни и лица без гражданство, пристигащи от изброените по-горе африкански страни, се забранява достъп до територията на Румъния.
2. В случай на задължителна карантина за български граждани, възможности за освобождаване от карантина /налични лаборатории на летища/след кой ден най-рано може да се направи тест на място:

вж. т. 1
3. Транзитно преминаване /PRC тест/антигенен тест/свободно /до колко часа/ транзитни коридори:

Транзитно преминаване е свободно;
- Транзитът трябва да се осъществи в рамките на 24 часа след влизане в Румъния;
- Транзитно премиваващите трябва да попълват Електронен формуляр за влизане в страната (Passenger Location Form-PLF), по електронен път, през специално създадената за целта платформа https://plf.gov.ro. Не е необходимо да се разпечатва.
Формулярът трябва да бъде попълнен до 24 часа преди влизане в страната или, по изключение, максимум до 24 часа след влизането. Неизпълнението на последното се санкционира с глоба от 2000 до 3000 румънски леи (400-600 евро).
- Възможно е при влизане в страната граничните служби да поискат разяснения и доказателства относно целта на пътуване до крайната държава (разрешение за престой, договор за работа, необходими документи за преминаване през следващите държави и пр.).
4. Въведени ограничения/забрани за вносителите/износителите на стоки и услуги:

Към настоящия момент няма въведени специфични ограничения/забрани.
5. Граничен режим/отворени/затворени граници/летище/:

Актуален списък на затворените ГКПП:

Между България и Румъния:
ГКПП Кайнарджа-Липница, обл. Констанца;
ГКПП Крушари-Добромир, обл. Констанца;

Между Унгария и Румъния:
ГКПП Кареи, обл. Сату Маре.

6. Вътрешни мерки /полицейски час/забранен вътрешен транспорт:

Основни ограничителни мерки:

- Икономическите субекти, работещи в областта на търговията и услугите могат да работят само в интервала от 05:00 ч. до 22:00 ч. Ограничението на работното време не се отнася за аптеки, бензиностанции, икономически субекти, осъществяващи доставки до дома и такива, които работят в областта на автомобилния превоз на хора и стоки. Те могат да работят в нормален режим, при спазване на противоепидемичните правила.

- Ресторанти, кафенета и др. могат да осъществяват дейност на закрито и открито със запълване на до 50% от максималния капацитет и в интервала от 05:00-22:00 ч.

Достъпът до редица дейности, както и до търговски центрове, места за настаняване, ресторанти, кафенета и други заведения за обществено хранене и консумация на храни и напитки е разрешен на базата на зелен сертификат – за лица, които са били ваксинирани срещу SARS-CoV-2 и са изминали най-малко десет дни от завършването на пълната схема за ваксинация; за лица, които през последните 180 дни са били потвърдени като заразени с вируса SARS-CoV-2 и са изминали най-малко 14 дни от датата на потвърждаване на заразяването; за лица, които представят отрицателен резултат от PCR тест, направен до 72 часа по-рано; за лица, които представят отрицателен резултат от бърз антигенен тест, направен до 48 часа по-рано. Изискването не се отнася за деца на възраст до 12 години включително, ако те са придружени от възрастен, който е бил ваксиниран или е преболедувал.

Изискването за контролиран достъп не се отнася за религиозните дейности, както и за достъп до магазините за хранителни стоки и напитки (в които не се консумира), намиращи се извън търговските центрове и пазарите.
Изискването не се отнася и за магазините за нехранителни стоки с площ до 200 кв. м., но в тях се ограничава максималният брой клиенти, които могат да се намират вътре по едно и също време.

- Затворени са баровете, клубовете и дискотеките.

* * *

Няма вечерен/полицейски час. Общественият транспорт функционира нормално.

Носенето на предпазни маски е задължително на всички закрити и открити обществени места, за всички граждани над петгодишна възраст – на цялата територия на Румъния. Допустими са само медицински (хирургически) маски или маски от типа FFP2.

В зависимост от кумулативната честота на заболеваемост в определени окръзи или отделни населени места могат да бъдат прилагани и по-строги мерки.

Държави

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Ситуационен център

02 948 2404 [email protected]

Консулски отношения

02 948 2365 [email protected]

Следвайте ни

в социалните мрежи

Приемна за граждани

02 948 2018 Понеделник - петък от 09:00 до 17:30 ч.

Полезни съвети

Рискове за сигурността

Риск за сигурността, различен от познатите в България, съществува при всяко напускане на страната. Запознайте се с наличната информация за пътуващи – обща и за всяка конкретна дестинация, относно евентуалните рискове, които биха поставили под заплаха Вашето имущество, свобода на придвижване, здраве, а в екстремни случаи и Вашия живот. При планирането на пътуването и по време на пребиваването си зад граница, освен наличните тук и в задграничните представителства на България и държавите-членки на Европейския съюз данни, препоръчваме да следите редовно и информацията на местните медии за обстановката в държавите и местата по маршрута на пътуване.

Предупреждение за пътуване

Министерството на външните работи на Република България по правило публикува предупреждения за въздържане от пътуване само за районите, в които се водят военни действия (ситуация на война или Гражданска война в дадена страна), където съществува реална обща заплаха за живота.

Поведение при кризисни ситуации

В случай на кризисни ситуации - природни бедствия, възникване на военни конфликти, терористични актове, политически размирици и др., следва незабавно да се свържете с най-близкото българско задгранично представителство. При липсата на такова, можете да се свържете с представителството на ЕС или на държава-членка на ЕС, което да предостави, в рамките на възможностите си, защита, съдействие и помощ на българските граждани.

Важни данни в случай на нужда

Когато изпаднете в нужда по време на пребиваването си в чужбина, за да Ви бъде оказана по-експедитивно помощта, от която се нуждаете, е необходимо да можете да предоставите следните основни данни:

  • номер на паспорта, издаден на (дата) и валиден до (дата).
  • пътна застраховка - номер на полицата
  • кръвна група
  • Лица за контакт, които да бъдат уведомени (име, адрес, телефон, e-mail)

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация