Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Коронавирусът – как да пътуваме

Назад

Португалия

Актуализирано на 01.11.2021 г.

Считано от 1 юли 2021 г., българските граждани пътуват във всички държави от ЕС, вкл. Лихтенщайн, Швейцария, Исландия и Норвегия с единен цифров сертификат, който се издава от Националната здравно-информационна система. За повече информация: https://www.mfa.bg/bg/situationcenter/30308 

Препоръчваме на българските граждани да се въздържат от пътуване!

1. Ограничителни мерки за влизане в страната спрямо български граждани:


След 1 юли 2021 г. са разрешени пътувания до Португалия за граждани, притежаващи Европейски цифров сертификат COVID, независимо от причините за пътуване, като те се освобождават от изискването за представяне на тест с отрицателен резултат за скрининг за SARS-CoV-2 инфекция.
Признават се:
1. Сертификати за завършена пълна ваксинационна схема на титуляра преди не по-малко от 14 дни:
А) Ваксиниран с единствената доза на ваксини с ваксинационна схема само с една доза;
Б) Ваксинирани с две дози при схема с две дози, дори втората доза да е от друга марка ваксина;
В) При ваксиниране на преболедували болестта само с една от двете предписани дози, ако в сертификата е отбелязано, че ваксинационната схема е завършена.
2. Сертификати за:
- TAAN - Тест за усилване на нуклеинова киселина (RT-PCR, NEAR, TMA, LAMP, HDA, CRISPR, SDA и др.) с отрицателен резултат, извършен през последните 72 часа преди качването в първата точка на пътуването;
- Бърз тест за антиген (TRAg) с отрицателен резултат, фигуриращ в списъка на Европейската комисия, извършен през последните 48 часа преди качването в първата точка на пътуването;
3. Сертификат доказващ, че титулярят се е излекувал от SARS-CoV-2, доказано с положителен тест TAAN, извършен преди не по-малко от 11 и не повече от 180 дни.
Сертификатът може да бъде представен на електронен или хартиен носител.
При липса на Европейски цифров сертификат COVID пътниците, влизащи или транзитно преминаващи през Португалия, следва да представят доказателство, че са преминали тест за скрининг на инфекция със SARS-CoV-2, с отрицателен резултат:
TAAN - Тест за усилване на нуклеинова киселина (RT-PCR, NEAR, TMA, LAMP, HDA, CRISPR, SDA и др.), Извършен през последните 72 часа преди качването в първата точка на пътуването,
или
Бърз антигенен тест (TRAg), извършен през последните 48 часа преди качването в първата точка на пътуването.
При непредставяне на някой от горепосочените сертификати или тестове ще бъде отказано влизане в страната.
Португалските граждани, чужденците с пребиваване в Португалия и членовете на техните семейства, които в нарушение на горните изисквания, са качени на борда на самолета, при пристигане в страната ще бъдат отведени от властите до място, където на направят тест и да изчакат резултата.


Горните изисквания не се прилагат за деца до 12 годишна възраст.


Остава задължението за всички пътници, пристигащи по въздух на континенталната територия на Португалия, независимо дали като крайна дестинация или транзит, да попълнят формуляр, който е наличен на следния линк:
https://portugalcleanandsafe.pt/pt-pt/passenger-locator-card
Доказателство за попълването на формуляра трябва да се представи на контролно-пропускателните пунктове.
Тестовете се приемат само на: португалски, френски, английски, испански и италиански езици. Задължителен елемент, който трябва да се спомене, е датата и часът, в който е взет материалът за теста.
Те могат да бъдат представени в хартиен или цифров формат (резултатите, получени чрез SMS на мобилния телефон не се приемат).
Тестовете на NHS или Trace Test, направени във Великобритания, не са валидни за пътуване.
Приемат се само тестове за антиген, приети от Комитета по безопасност на здравето на Европейския съюз, а минималните данни, които трябва да бъдат включени в доказателството са посочени в тук:
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf
Всеки пътник е отговорен, представения от него тест да отговаря на изискванията.
Пътниците, пристигащи от автономните райони Мадейра и Азорските острови, са освободени от представяне на тест при пътувания до континентална Португалия (въпреки че те трябва да се съобразят с правилата на страната на местоназначение, ако пристигането им на континента има за цел да пътува до друга държава).
Мадейра и Порто Санто
Всички пътници, пътуващи до Мадейра и Порто Санто, ще трябва да попълнят формуляр онлайн в рамките на 48 часа от полета https://madeirasafe.com/#/login
Доказателство за попълването му трябва да се представи на пунктовете при пристигане.
Освободени от задължението за представяне на тест на COVID-19 или от направа на такъв при пристигане на летищата в автономната област Мадейра, са в следните случаи:
- деца до 12 годишна възраст;
- Пътници, които притежават медицински документ, удостоверяващ преболедуване и възстановяване от болестта COVID-19 при слизане на територията на автономната област Мадейра, издаден през последните 90 дни;
- Пътник с документ, удостоверяващ, че е бил ваксиниран срещу COVID-19, в съответствие с препоръчания план и спазващ периода на активиране на имунната система, предвиден в Кратката характеристика на продукта.
От 01 юли 2021 г. са разрешени пътувания до Мадейра и Порто Санто и за граждани, притежаващи дигиталния имунизационен
европейски сертификат COVID, като те се освобождават от правене на тестове за скрининг за SARS-CoV-2 инфекция или спазване на карантинни периоди.
Признават се:
1. Сертификати за завършена ваксинационна схема на титуляря;
2. Сертификати за:
- TAAN - Тест за усилване на нуклеинова киселина (RT-PCR, NEAR, TMA, LAMP, HDA, CRISPR, SDA и др.) с отрицателен резултат, извършен през последните 72 часа преди качването в първата точка на пътуването;
- Бърз тест за антиген (TRAg) с отрицателен резултат, фигуриращ в списъка на Европейската комисия, извършен през последните 48 часа преди качването в първата точка на пътуването;
3. Сертификат доказващ, че титулярят се е излекувал от SARS-CoV-2, доказано с положителен тест TAAN, извършен преди не по-малко от 11 и не повече от 180 дни.
Сертификатът може да бъде представен на електронен или хартиен носител.
При липса на дигитален имунизационен европейски сертификат COVID пътниците да представят доказателство, че са преминали тест за скрининг на инфекция със SARS-CoV-2, с отрицателен резултат:
TAAN - Тест за усилване на нуклеинова киселина (RT-PCR, NEAR, TMA, LAMP, HDA, CRISPR, SDA и др.), Извършен през последните 72 часа преди качването в първата точка на пътуването,
или
Бърз антигенен (TRAg), извършен през последните 24 часа преди качването в първата точка на пътуването.
Всички пътници пристигащи на Мадейра, които имат отрицателен PCR или TRAg тест за COVID-19 или дигиталния имунизационен европейски сертификат COVID, отговарящи на горните условия, могат да продължават към своя адрес на пребиваване след представяне на съответния предварително попълнен формуляр на https://madeirasafe.com.
Тези, които пътуват от континенталната част на Португалия, не са извършили PCR тест за COVID-19 и не са освободени от задължението да го представят по някоя от горепосочените причини, ще направят теста на летището при пристигането си, след което пътникът ще продължи към мястото на настаняване и там ще остане в изолация. Пътникът ще бъде информиран за резултата в рамките на около 12 часа.
В случаи на отказ за провеждане на теста при пристигане, пътниците могат да изберат следните опции:
1) да извършат доброволна изолация за период от 14 дни в дома си или в хотела, в който са отседнали, и ако настаняването е по-малко 14 дни, ограничението ще има продължителността на периода на настаняване; или
2) да се върнат в местоназначението на произход или друго местоназначение извън територията на автономната област Мадейра, изпълнявайки до момента на полета изолация у дома или в хотела, в който са отседнали.
В тези случаи разходите за настаняване се начисляват на пътника.
Всички пътници, пристигащи в Мадейра или в Порто Санто трябва да попълнят формуляр онлайн https://madeirasafe.com в рамките на 48 часа преди полета. Доказателство за попълнения формуляр трябва да се представи на пунктовете при пристигането.
Като допълнителни мерки за предотвратяване на COVID-19 в автономния район Мадейра се препоръчват следното:
- Носенето на маска, по-специално в затворени пространства и обществен транспорт (задължително);
- Социално разстояние (2 метра между хората и избягване на тълпите);
- Честа хигиена на ръцете;
- Респираторен етикет.
Азорски острови
Всички пътници, заминаващи за Азорските острови, трябва да попълнят формуляр онлайн https://mysafeazores.com в рамките на 72 часа преди полета. Доказателство за попълването на формуляра трябва да се представи на контролно-пропускателните пунктове.
Диагностичните тестове за SARS-CoV-2 с отрицателен резултат са задължителни за влизане на който и да е от островите на Автономната област.
След 1 юли 2021 г. са разрешени пътувания до Азорските острови и на граждани, притежаващи дигиталния имунизационен европейски сертификат COVID, като те се освобождават от правене на тестове за скрининг за SARS-CoV-2 инфекция или спазване на карантинни периоди.
Ще бъдат признавани:
1. Сертификати за завършена ваксинационна схема на титуляря;
2. Сертификати за:
- TAAN - Тест за усилване на нуклеинова киселина (RT-PCR, NEAR, TMA, LAMP, HDA, CRISPR, SDA и др.) с отрицателен резултат, извършен през последните 72 часа преди качването в първата точка на пътуването;
- Бърз тест за антиген (TRAg) с отрицателен резултат, фигуриращ в списъка на Европейската комисия, извършен през последните 48 часа преди качването в първата точка на пътуването;
3. Сертификат доказващ, че титулярят се е излекувал от SARS-CoV-2, доказано с положителен тест TAAN, извършен преди не по-малко от 11 и не повече от 180 дни.
Сертификатът може да бъде представен на електронен или хартиен носител.
При престой над 7 дни, пътникът трябва да извърши на шестия ден, от датата на първия тест, направен преди пътуването, нов тест за SARS-CoV-2, който да бъде направен от местен здравен орган.
Задължителните норми, описани по-горе, не се отнасят за деца до 12 години, както и за пътник, снабден с медицински документ, че същият е излекуван от COVID-19 преди по-малко от 90 дни.2. В случай на задължителна карантина за български граждани, възможности за освобождаване от карантина /налични лаборатории на летища/след кой ден най-рано може да се направи тест на място:

Към момента, няма държави, от които пристигащите в Португалия пътници по суша, въздух и вода подлежат на 14-дневна карантина.

3. Транзитно преминаване /PRC тест/антигенен тест/свободно /до колко часа/ транзитни коридори:

Пристигащите и транзитно преминаващите през Португалия пътници, трябва да представят Европейски цифров сертификат COVID или доказателство, че са преминали тест за скрининг на инфекция с SARS-CoV-2, с отрицателен резултат:

TAAN - Тест за усилване на нуклеинова киселина (RT-PCR, NEAR, TMA, LAMP, HDA, CRISPR, SDA и др.), Извършен през последните 72 часа преди качването в първата точка на пътуването,

или

Тест за антиген (TRAg), извършен през последните 24 часа преди качването в първата точка на пътуването.

Чужди граждани без пребиваване в Португалия, които правят прекачване на летището, трябва да изчакат следващия си полет без да напускат транзитна зона, в специално определено за целта помещение на летището.
 

4. Въведени ограничения/ забрани за вносителите/ износителите на стоки и услуги:


не

5. Граничен режим/отворени/затворени граници /летище/:

Въздушният трафик от/до континентална Португалия е разрешен за:
1. Полети от/до държави-членки на ЕС, асоциираните към Шенген страни (Лихтенщайн, Норвегия, Исландия и Швейцария).
2. Разрешават се и неналожителни пътувания от и за САЩ, Бразилия и Обединеното кралство.
3. Полети от и до страни и специални административни региони, от и до които са разрешени и неналожителни пътувания при условията на реципрочност: Саудитска Арабия, Аржентина, Австралия, Бахрейн, Канада, Чили, Колумбия, Южна Корея, ОАЕ, Йордания, Кувейт, Намибия, Нова Зеландия, Перу, Катар, Китай, Руанда, Сингапур, Украйна, Уругвай, Хонконг, Макао и Тайван;
4. Полети от/ до трети страни – изключително само при наложителни пътувания;
5. Полети за завръщане в Португалия на португалски граждани и на чужди граждани с разрешение за пребиваване в Португалия и полети за завръщане на чуждестранни граждани от Португалия в страните им на произход, съгласувано с компетентните органи на тези държави.
Представянето на Европейски цифров сертификат COVID за ваксинация или за преболедуване освобождава притежателя му от карантина за целите на пътуването.
Пристигане в страната по суша
Понастоящем няма ограничения на сухопътната граница между Португалия и Испания.
Пристигане в страната по вода
Разрешени са качването, слизането и получаването на разрешителни за акостиране на националните пристанища на пътниците и екипажи на круизните кораби, при прилагане на същите мерки като при пристигане по въздух по отношение на карантината и наложителните пътувания.
Горните разрешения се получават само след представяне на следните тестове:
- TAAN - Тест за усилване на нуклеинова киселина (RT-PCR, NEAR, TMA, LAMP, HDA, CRISPR, SDA и др.) с отрицателен резултат, извършен през последните 72 часа преди качването в първата точка на пътуването;
- бърз тест за антиген (TRAg) с отрицателен резултат, извършен през последните 48 часа преди качването в първата точка на пътуването.

6. Вътрешни мерки /полицейски час/забранен вътрешен транспорт:

С Резолюция № 10703-А/2021 в страната е обявено „състояние на повишено внимание“ за периода от 00.00 ч. на 01 ноември 2021 г. до 23:59 ч. на 30 ноември 2021 г.
След достигане на нивото от 85% от населението с пълна ваксинация, страната премина към следващата фаза от Плана за постепенно премахване на ограниченията, като са приети следните облекчителни мерки:
- Премахване на изискването за представяне на цифров сертификат за достъп до ресторанти, хотели и обекти за туристическо настаняване, бинго зали и казина, групови занимания във спортни зали, термални извори и спа центрове;
- Премахване на ограничението за максимален брой хора в група в ресторантите;
- Премахване на ограниченията за брой присъстващи на сватби и кръщенета, в търговски площи и културни спектакли;
- Отваряне на барове и клубове, с представяне на цифров сертификат за достъп;
- Остава в сила задължението за представяне на цифров сертификат в следните случаи: пътувания по въздух или море; посещения в специализирани домове и здравни заведения; големи културни, спортни или корпоративни събития; барове и клубове.
- Остава задължително използването на маската в: обществения транспорт, специализирани домове, болници, зали за спектакли и събития, големи площи.
Подробна информация за кумулативния брой заразявания за последните 14 дни на 100 хил. жители може да се види на:
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/10/605_DGS_boletim_20211028.pdf

Държави

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Ситуационен център

02 948 2404 [email protected]

Консулски отношения

02 948 2365 [email protected]

Следвайте ни

в социалните мрежи

Приемна за граждани

02 948 2018 Понеделник - петък от 09:00 до 17:30 ч.

Полезни съвети

Рискове за сигурността

Риск за сигурността, различен от познатите в България, съществува при всяко напускане на страната. Запознайте се с наличната информация за пътуващи – обща и за всяка конкретна дестинация, относно евентуалните рискове, които биха поставили под заплаха Вашето имущество, свобода на придвижване, здраве, а в екстремни случаи и Вашия живот. При планирането на пътуването и по време на пребиваването си зад граница, освен наличните тук и в задграничните представителства на България и държавите-членки на Европейския съюз данни, препоръчваме да следите редовно и информацията на местните медии за обстановката в държавите и местата по маршрута на пътуване.

Предупреждение за пътуване

Министерството на външните работи на Република България по правило публикува предупреждения за въздържане от пътуване само за районите, в които се водят военни действия (ситуация на война или Гражданска война в дадена страна), където съществува реална обща заплаха за живота.

Поведение при кризисни ситуации

В случай на кризисни ситуации - природни бедствия, възникване на военни конфликти, терористични актове, политически размирици и др., следва незабавно да се свържете с най-близкото българско задгранично представителство. При липсата на такова, можете да се свържете с представителството на ЕС или на държава-членка на ЕС, което да предостави, в рамките на възможностите си, защита, съдействие и помощ на българските граждани.

Важни данни в случай на нужда

Когато изпаднете в нужда по време на пребиваването си в чужбина, за да Ви бъде оказана по-експедитивно помощта, от която се нуждаете, е необходимо да можете да предоставите следните основни данни:

  • номер на паспорта, издаден на (дата) и валиден до (дата).
  • пътна застраховка - номер на полицата
  • кръвна група
  • Лица за контакт, които да бъдат уведомени (име, адрес, телефон, e-mail)

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация