Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Коронавирусът – как да пътуваме

Назад

Германия

Актуализирано на 21.04.2021 г.

1.    Ограничителни мерки за влизане в страната спрямо български граждани:

Считано от 30.03.2021 г., всички пътници са предмет на изискването за тест преди заминаване отрицателен COVID-19 и електронна регистрация на https://www.einreiseanmeldung.de  преди отпътуването към ФРГ и да носят със себе си копие на потвърждението за направената регистрация. Страницата вече е преведена и на български език.

Тестът следва да се направи 48 часа преди пристигането.Приети тестове: PCR, TMA, LAMP, бърз антиген. Тестовете за антитела не се приемат.
Тестовете следва да отговаря на изискванията, посочени на https://www.rki.de/tests.

Децата на възраст 5 години и по-малките са освободени.

  • Резултатът от изпитването трябва да бъде наличен като разпечатка или в електронна форма;
  • Удостоверението трябва да бъде персонализирано (включително име, адрес, дата на раждане на изпитваното лице);
  • Тя трябва да бъде достъпна на немски, английски или френски език;
  • Доказателството трябва да включва метода на изпитване и резултата от изпитването;
  • Резултатът от теста трябва да бъде валидиран от лекар или призната лаборатория.

Пътниците от зоните на „нови варианти„и „висока честота“ подлежат на по-строги правила. Всеки, който е бил в една от тези области през 10-те дни преди влизането, е длъжен да представи доказателство за отрицателен резултат от теста или съответното медицинско свидетелство при влизане.

Не се предвиждат изключения за влизащи от области с вирусни мутации. Идващи от области с вирусни мутации, подлежат на 14-дневна карантина, която не може да бъде прекратена предварително.

Ако поради липса на техническо оборудване или поради техническа неизправност не можете да се регистрирате дигитално, трябва да попълните заместващо известие, което вече може да намерите и на български език на

 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/info-sheet.html#c20062  

Лицата, които по професионални причини превозват хора, стоки или товари през границата по пътища, с железопътен транспорт, кораб или самолет имат задължение да се регистрират, ако са пребивавали в зона с висока заболеваемост (България). Ако са пребивавали по-малко от 24 часа в рискова зона или ако влизат в Германия за не повече от 24 часа, транспортният персонал може също така да се позове на това изключение и е освободен от задължението за регистриране. Транспортният персонал е освободен от задължението да се тества, ако персоналът е пребивавал само 72 часа в зоната с висока заболеваемост или е пребивавал само 72 часа в Германия. Изключенията от задължението за тестване важат само, ако лицето не проявява типични симптоми на инфекция с коронавирус SARSCoV-2 като кашлица, висока температура, хрема или загуба на сетивата обоняние и вкус.

Правила във връзка с коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19 за влизащи в Германия пътници

 

ВАЖНО!

Aктуални противопандемични мерки при пътуване между България, Бавария и Баден-Вюртемберг

Пътници – български граждани и граждани на ДЧ на ЕС, влизащи в консулския окръг на ГК Мюнхен (Бавария и в Баден-Вюртемберг) от България

Считано от 21 март 2021 България е категоризирана от Федералното министерство на външните работи като високорисков регион, който е определен като регион с висока честота на заразяване и като регион с мутации на вируса. Както и до сега, влизащите са задължени преди пристигането си в Германия да се регистрират онлайн на www.einreiseanmeldung.de и да носят със себе си документа за регистрация (т.н. DEA). За високорисковите региони важи: Още при пристигане в страната трябва да се представи и т.н. Удостоверение за отсъствие на инфекция с корона вирус SARS-CoV-2 (Тест: PCR, LAMP, TMA или антигенен тест, езици: немски, английски или френски език).

От 30.03.2021 г. до 12.05.2021 г. всички лица, пътуващи към Германия по въздушен път - дори и от не рискови региони - трябва при пристигане да представят негативен тест за Covid-19. Тестът трябва да бъде направен най-рано 48 часа преди влизане в Германия (считано от момента на вземане на пробата). Изключение са децата под 6 години и членовете на самолетните екипажи.
За влизащи, съответно връщащи се в Германия, които са пребивавали в рамките на последните десет дни преди пътуването в рисков регион, важи допълнително задължението непосредствено след пристигането си да влязат в 10 дневна карантина ( за пристигащите в гр. Мюнхен – 14 дневна карантина ). Тя може да се прекрати предсрочно не по-рано от петия ден след деня на пристигане, след представянето на контролен отрицателен резултат от тест.
На пътуващите транзитно по въздух се препоръчва да разполагат с документ за отрицателен тест ( Тест: PCR, LAMP, TMA или антигенен тест, езици: немски, английски или френски език).
Фирмите за въздушен транспорт са задължени да проверяват наличието на необходимите документи (преди всичко онлайн регистрацията и теста) и евентуално да откажат транспорт.

Авиокомпания Lufthansa изисква от всички пътници на възраст над 6 г., които пътуват и влизат на територията на ФРГ, задължително да представят още преди началото на полета негативен корона-тест с давност до 48 часа преди пристигане на летището. Задължението се отнася и за всички транзитиращи пътници през летищата в Мюнхен и във Франкфурт на Майн, дори и да не напускат транзитната зона на съответното летище.

Авиокомпания Austrian Airlines не изискват от пътниците документ за негативен резултат от извършен корона-тест, но за да бъде допуснат пътник на борда на самолета е необходимо същият да декларира, че:
- не е имал контакти с вирусоносители през последните 14 дни;
- не очаква резултат от взета проба за корона-тест;
- готовият резултат от извършеното PCR изследване не е позитивен.


Влизащи и преминаващи по сухопътен маршрут

По отношение на преминаването на транспортни средства през границата Чехия-ФРГ: граничните контроли по границата с Чехия са преустановени.
Транзитно преминаващите през Бавария и през Баден-Вюртемберг по всички сухопътни маршрути не подлежат на предварителна онлайн регистрация на (www.einreiseanmeldung.de) , не следва да представят на ПСР тест и не подлежат на карантина, но са длъжни да напуснат територията на съответната федерална провинция по най-краткия маршрут.

Изключения:

1.При влизане в Бавария от Чехия физическите лица са задължени да спазват общите правила за карантиниране, предоставяне на негативен тест, с изключение на транзитно-преминаващите - по най-пряк маршрут, за срок до 24 часа.
2.При влизане от френския департамент Мозел ( Moselle ) пътуващите транзит са длъжни да се регистрират онлайн и да представят негативен PCR тест.

Превозвачите на стоки е необходимо да се регистрират предварително на www.einreiseanmeldung.de. Водачите на камиони не са длъжни да предоставят негативен PCR тест, не подлежат на карантина, при условие, че са пребивавали за срок не повече от 72 часа във високорисков район или престоят им на територията на ФРГ е до 72 часа.2.    Наличие/липса на задължителна карантина за български граждани, възможности за освобождаване от карантина:

Всички влизащи от България в Германия лица подлежат на задължителна 10-дневна карантина при спазване на разпоредбите на съответната федерална провинция.

ВАЖНО! > Обръщаме внимание, че федералните провинции прилагат разпоредбите според своите компетенции, поради което може да има различия и препоръчваме да се информирате предварително за разпоредбите на съответната федерална провинция, за която пътувате или в която ще пребивавате. Повече информация може да бъде намерена на:

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198

Лицата, за които важи изискването за задължителна 10-дневна карантина, са длъжни незабавно да уведомят местната здравна служба за адреса на пребиваване, както и за появата на симптоми за заболяване от COVID-19 по време на карантината (кашлица, треска, хрема или загуба на обоняние и вкус).

Компетентната местна здравна служба може да намали срока на задължителната карантина след представяне на негативен резултат от тест, направен не по-рано от петия ден след влизането в Германия. Компетентният орган може да прави проверки до изтичането на 10 дневния срок. При нарушения на карантината може да бъде наложена глоба до 25 000 евро.

Дори и при отрицателен тест, ако до 10 дни след влизането в Германия се появят типични симптоми (проблеми с дишането, новопоявила се кашлица, висока температура или загуба на обоняние), незабавно следва да се информира компетентната здравна служба (https://tools.rki.de/plztool/).

За най-близкия тестови център може да бъде получена информация на телефонен номер 116 117 или в Интернет - на адрес: www.116117.de.

Подробна информация за тестови центрове на най-големите летища в Германия може да се намери на електронната страница на Общогерманския автомобилен клуб (ADAC): https://www.adac.de/news/corona-test-flughafen/


3.    Транзитно преминаване /PRC тест/антигенен тест/свободно /до колко часа/ транзитни коридори:

За летищен  транзит германските власти въведоха изискване за представяне на отрицателен PCR тест /48 ч/ 

Лицата, които по професионални причини превозват хора, стоки или товари през границата по пътища, с железопътен транспорт, кораб или самолет имат задължение да се регистрират, ако са пребивавали в зона с висока заболеваемост (България). Ако са пребивавали по-малко от 24 часа в рискова зона или ако влизат в Германия за не повече от 24 часа, транспортният персонал може също така да се позове на това изключение и е освободен от задължението за регистриране. Транспортният персонал е освободен от задължението да се тества, ако персоналът е пребивавал само 72 часа в зоната с висока заболеваемост или е пребивавал само 72 часа в Германия. Изключенията от задължението за тестване важат само, ако лицето не проявява типични симптоми на инфекция с коронавирус SARSCoV-2 като кашлица, висока температура, хрема или загуба на сетивата обоняние и вкус.

Обръщаме внимание, че са наложени ограничения за влизане в Германия на лица, идващи от зони с вирусни мутации. Към момента от непосредствените съседи такива зони са Австрия (провинция Тирол) и Чехия. Поради спецификата ограниченията за влизане са адаптирани в сравнение с другите зони с вирусни мутации. Важащите правила и изключения могат да бъдат намерени на сайта на ФМВР:

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html#doc13738352bodyText3


4.    Въведени ограничения/забрани за вносителите/износителите на стоки и услуги:
       Няма ограничения или забрани за вносители/износители на стоки и услуги.


5.    Граничен режим/отворени/затворени граници/летище/:

Границите са отворени, но гражданите са призовани да се въздържат от пътувания, които не са абсолютно необходими.

На страницата на ФМВР могат да се проверят ограниченията за влизане и транспорт, наложени от зони с мутации на вируса, както при какви случаи са възможни изключения. 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html#doc13738352bodyText3


6.    Вътрешни мерки /полицейски час/забранен вътрешен транспорт:

Германия удължи ограничителните мерки до 18 април 2021 г. и въведе по-строги ограничения за Великденските празници

Считано от 2 април 2021 г., федералната провинция Берлин въвежда допълнителни мерки срещу разпространението на COVID-19. Ограничава се напускането на домовете между 21.00 и 05.00 ч. В този времеви интервал гражданите могат да бъдат навън сами или с не повече от един друг човек. За останалата част на денонощието остава в сила въведеното по-рано тази седмица ограничение за събиране на не-повече от 5 души на едно място.

От 6 април 2021 г. (вторник) влиза в сила ограничение на събиранията, според което всеки гражданин може да се среща с не повече от един представител на различно домакинство. От същата дата  не се разрешават срещите на представители на различни домакинства за времето между 21.00 и 05.00 ч. Изключение се предвижда само за хората с фактическо съжителство и за болногледачи и социални работници.

Остава в сила изискването за носене на маска на открито в случаите, когато не може да се гарантира дистанция от 1,5 метра. В столицата на Германия има 15 улици и 16 площада, на които носенето на предпазни маски е задължително.

В затворени пространства е задължително носенето на медицински маски тип FFP2, OP или KN95. В градския транспорт и в магазините е задължително носенето на маски тип FFP2.

Берлин е третата федерална провинция, която въвежда вечерен час. Припомняме, че ограничения за напускане на домовете вече бяха въведени и в Бранденбург и в Хамбург.

Валидните правила и ограничения могат да бъдат намерени на страницата на Федералното правителство: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-diese-regeln-und-einschraenkung-gelten-1734724

Наложените ограничителни мерки остават в сила до 18 април

Валидните правила и ограничения могат да бъдат намерени на страницата на Федералното правителство:

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-diese-regeln-und-einschraenkung-gelten-1734724

След сериозна критика федералният канцлер обяви, че няма да се прилага взетото на 23 март решение за т.нар. „почивка по Великден“, тъй като мярката трудно може да бъде приложена ефикасно в краткото време до празниците.

Договорената „аварийна спирачка“ (Notbremse) трябва да се прилага последователно, за да се ограничи процесът на заразяване. Аварийната спирачка предвижда, в случай че честотата на заразяване за последните 7 дни във федерална провинция или регион в три последователни дни надвиши 100 на 100 000 души, на втория работен ден в сила влизат по-строгите ограничения на контактите, които бяха в сила до 7 март – личните контакти трябва отново да бъдат ограничени до един човек извън домакинството като не се броят деца на възраст до 14 години. Облекченията и отварянето на магазините, музеите, зоологическите градини или спортните съоръжения също трябва да се спрат и да се върнат по-строгите мерки.

Предпоставка за договорените стъпки за облекчаване е постигането на стабилна или спадаща 7-дневна честота от под 100 нови инфекции на 100 000 жители.

Чрез допълнителни мерки трябва да се гарантира, че броят на новозаразените отново устойчиво ще се понижи. В окръзи със 7-дневна честота над 100 трябва да бъдат предприети допълнителни стъпки – например:

задължително носене на медицински маски, включително в лични автомобили, ако пътниците не са част от домакинството на шофьора;

задължения за бързи тестове в сфери, в които е трудно да се спазва разстояние или постоянно да се носи маска;

- ограничения за излизане;

- по-строги ограничения за контакт.

ВАЖНО! > Конкретните мерки за отделните региони се определят с решения на местната власт, поради което във всяка отделна провинция има разлики в подхода към прилагането на договорените на национално ниво мерки. 

За допълнителни подробности, изключения и допълнителни разпоредби следва да се провери на електронната страница на съответната федерална провинция или на Федералното правителство:

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-massnahmen-1734724

В случай, че в даден окръг са докладвани повече от 200 нови инфекции на 100 000 жители в рамките на седем дни, на гражданите се налагат ограничения за придвижване без основателна причина на повече от 15 км от местоживеенето им.

Ежедневно актуализирана информация за засегнатите окръзи може да бъде намерена на: Robert Koch-Institut: COVID-19-Dashboard

 

 

 

 

 

 

Държави

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка