Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Коронавирусът – как да пътуваме

Назад

Кувейт

Актуализирано на 29.07.2021 г.

Препоръчваме на българските граждани да се въздържат от пътуване!

1. Ограничителни мерки за влизане в страната:
От 01.00 часа на 13.05.2021 г., отпадна полицейският час в страната. От 01.08.2021 г. Кувейт разреши влизането в страната на чужденци с валидни разрешения за пребиваване. Продължена е временната мярка за прекратяване на издаването на краткосрочни входни визи /туристически, посещения на роднини и близка и други/, която е валидна до второ нареждане.
Продължава процедурата, по която входни визи за Кувейт се издават само от посолствата на страната в чужбина. Издават се визи само в изключителни случаи, за медицински работници, специалисти в нефтодобива и други стратегически отрасли на промишлеността, за членове на официални делегации, за членове на семейства на кувейтски граждани и за хуманитарни случаи. Посолствата на Кувейт издават визи след получаване на разрешение от МВнР на Кувейт.
В сила е строга процедура, която трябва да се спазва от пристигащите в страната граждани. Влизането в страната е разрешено на граждани с валидни разрешения за пребиваване и на такива с издадени входни визи от кувейтските посолства в чужбина.
Задължителен е отрицателен PCR-тест, направен 72 часа преди пристигането и отпечатан на английски или на арабски език. При пристигането на летището в Кувейт пътниците се подлагат отново на PCR-тест, а последствие и при приключване на карантината. Тези два контролни PCR-тестове се плащат от пристигащите предварително и са условие авиокомпанията да разреши качване на самолета за Кувейт.
Приложенията Shlonik и Mosafer, трябва да са инсталирани на мобилните телефони на пристигащите в страната още преди влизането в Кувейт и също са условие авиокомпанията да разреши качване на самолета за Кувейт.
Всички влизащи страната посочват, адрес на който ще спазват задължителната карантина.
От 21.02.2021 г. всички пристигащи в Кувейт подлежат на едноседмична институционална карантина, която се заплаща лично /120 кув.динара за 3-звезден хотел, 180 кув.динара за 4-звезден хотел и 270 кув.динара за 5-звезден хотел – 1 кув.динар е приблизително 3 евро/, следва едноседмична домашна карантина. Тя се контролира стриктно с приложението Shlonik. Чекирането на карантинираните е 4 пъти дневно, като местонахождението се доказва чрез локация и изпращане на снимки.
За лекарите и медицинските работници карантината е домашна с продължителност 7 дни.
Пристигащите в Кувейт, които имат повече от две седмици от поставянето на втората доза от ваксина /потвърдено със сертификат за ваксинация на английски или арабски език, с нанесени лични данни и № на паспорт и данни за ваксинацията/ и които са преболедували COVID-19 имат повече от две седмици от поставянето на първа доза ваксина се освобождават от институционална карантина и подлежат на едноседмична домашна карантина.

ВАЖНО!
За допускане в Кувейт и при пребиваване в Кувейт са валидни следните правила:
ДОПУСКАНЕ В КУВЕЙТ
1. Чужди граждани, които са били ваксинирани срещу COVID-19 в Кувейт и имат издаден за това ваксинационен сертификат - след оцветяване в зелен цвят (оцветяването в зелено става автоматично две седмици след поставянето на завършващата доза на ваксината) на профила им в приложенията „Immune” / „Kuwait mobile ID”, които трябва да бъдат свалени на мобилен телефона през Google Play Store/ Apple store. Лицата следва да се регистрират и в приложението Shlonik и уеб-базираната платформа Kuwait-mosafer.
Гражданите имунизирани извън Кувейт трябва да представят ваксинационен сертификат с изписани в него имена и номер на паспорта, вида на поставената ваксина, броят дози от поставената ваксина /завършен ли е ваксинационния цикъл/, датите на поставянето на дозите и името на институцията осъществила ваксинацията. Важно е сертификата да има електронен QR код, който да може да се чете. Ако QR кода не може да се разчете, сертификата трябва да се качи и одобри на уебсайт базираната платформа на кувейтското министерство на здравеопазването.
Забележка: В Кувейт, все още не могат да четат QR кодове на чуждестранни сертификати.
Тези чужди граждани, които имат завършен ваксинационен цикъл с неодобрени в Кувейт ваксини /Sino pharm – Sinovaс - Sputnik/ трябва да имат задължително инжектирана поне една допълнителна доза от одобрените в Кувейт ваксини. Лицата следва да се регистрират в приложението Shlonik и уеб-базираната платформа Kuwait-mosafer и да получат одобрение на ваксинацията.
2. Всички влизащи в страната имунизирани лица подлежат на едноседмична домашна карантина, считано от датата на влизане в Държавата Кувейт. В случай, че желаят карантината да им бъде прекратена, следва по време на карантината в Държавата Кувейт да им бъде направен PCR тест, който те трябва да заплатят. При показан негативен резултат от теста карантината се прекратява.
3 Лица, ваксинирани извън Държавата Кувейт, притежаващи сертификат за ваксиниране с една от описаните по-долу одобрени в Държавата Кувейт ваксини, трябва да качат сертификата си в уебсайта на Министерството на здравеопазването: https://vaxcert.moh.gov.kw/SPCMS/PH/CVD_19_Vaccine_External_Registration.aspx
За качване на самолета с цел пътуване до Държавата Кувейт ваксинацията следва да бъде електронно одобрена от кувейтска страна с изведен QR-код за електронна верификация в държавата Кувейт, както и да бъде извършена регистрация в приложението Shlonik и платформата Kuwait-mosafer. При пристигане, гражданите подлежат на едноседмична домашна карантина считано от датата на пристигането им в Държавата Кувейт. В случай, че желаят да прекратят карантината, следва да си направят и заплатят един (PCR) тест в Държавата Кувейт по време на карантината и в случай на негативен резултат, карантината се прекратява.
Ваксини, одобрени в Държавата Кувейт, и брой дози на имунизация, необходими за оцветяване в зелен цвят на профила на лицето в приложенията „Immune”/ „Kuwait Mobile ID”:
Ваксина PfizerBioNTech (две дози).
Ваксина AstraZeneca / Оксфорд (две дози).
Ваксина Moderna(две дози).
Ваксина Johnson & Johnson (една доза).

Категории лица, които са изключени от институционална карантина при влизане в Държавата Кувейт:
а) Дипломатическите мисии и одобрени дипломати и техните роднини по първа линия (съпруг/съпруга, деца)- независимо от това дали пътуват индивидуално или заедно, а също така и придружавани от техните местни домашни помощници (което се удостоверява с представяне на кувейтските лични карти).
б) Кувейтски граждани, които са били на лечение в чужбина и придружаващите ги лица (медицински персонал) при представяне на сертификат, издаден от кувейтски здравен офис в страната, където е приложено лечението.
в). Медицински служители в държавни и частни болници и техните роднини по първа линия (съпруг/съпруга, деца)- независимо от това дали пътуват индивидуално или заедно, а също така и придружавани от техните местни домашни помощници (доказателства трябва да бъдат представени).
г) Непълнолетни, които пътуват без придружител.
Новите правила отменят всички предходни и влизат в сила от неделя, 24.08.2021г. в 00:01ч. кувейтско местно време.
ПРЕБИВАВАНЕ В КУВЕЙТ
2. В случай на задължителна карантина за български граждани, възможности за освобождаване от карантина /налични лаборатории на летища/след кой ден най-рано може да се направи тест на място:
В Кувейт карантината е задължителна и не се допуска освобождаване от нея при никакви обстоятелства.
Изключение се прави само за членовете на официални делегации, поканени от кувейтските институции.
3. Транзитно преминаване /PCR тест/антигенен тест/свободно /до колко часа/ транзитни коридори:
Авиокомпаниите, които летят до Кувейт, са инструктирани от генерална дирекция „Гражданска авиация“ и не качват пътници на борда на самолетите за Кувейт без негативен PCR-тест, заплатени предварително два PCR-теста и инсталирани приложенията Shlonik и Mosafer на мобилните телефони.
4. Въведени ограничения/забрани за вносителите/износителите на стоки и услуги:
Няма въведени ограничения/забрани за вносителите/износителите на стоки и услуги.
5. Граничен режим/отворени/затворени граници/летище/:
От 24.08.2021 г. Летището на Кувейт е отворено, като броят на полетите все още се лимитира. Броят на пътниците в самолета се лимитира съобразно противоепидемичните мерки.
6. Вътрешни мерки /полицейски час/забранен вътрешен транспорт:
Градският транспорт може да превозва пътници, но не повече от 30% от капацитета на транспортните средства, например само един пътник в такси.
Носенето на маски на открито, в транспортните средства и в помещенията е задължително. Глобата, ако си без маска е около 300 евро.
От 18.08.2021 г. на всички търговски обекти е разрешено да работят от 05.00 часа до 22.00 часа, като след този час могат да работят само аптеките, хранителните магазини, фирмите за поддръжка, заведенията за хранене, като остава постоянната забрана за консумация на храна на маси в и извън заведенията.
Всички търговски обекти и молове, магазини за хранителни стоки, аптеки и бензиностанции работят от при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Работещите в търговските обекти задължително носят маски и ръкавици, а обектите се дезинфекцират. На входа и изхода се мери задължително температурата, осигурени са диспенсъри с дезинфектант и ръкавици за клиентите.
Неваксинираните граждани не могат да посещават моловете, големите търговски обекти, фитнес зали, клубове и да сядат на маса в кафетата и ресторантите. Контролът, показване на мобилен телефон с профила им в приложенията „Immune” / „Kuwait mobile ID”, удостоверяващ завършена ваксинация, се осъществява на входовете на обектите.
Отменени са всички културни и спортни събития, търговски изложения, конференции и други форуми, свързани със струпването на много хора.
Отворени за посещения са кината, но само за ваксинирани посетители.
Отворени са за посещение при строго спазване на противоепидемичните мерки местата за отдих в градските паркове и крайбрежната зона.
Забранени са всякакви семейни събирания, партита на обществени места и в частните домове вкл. сватбени празненства, а погребенията се извършват по процедура с минимален риск от заразяване.
Засилено е полицейското присъствие в града с основна задача недопускане на събиране на групи от хора. Особено внимание се отделя на традиционните места за отдих. Засилен е и контролът на пътната полиция.

Държави

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Ситуационен център

02 948 2404 [email protected]

Консулски отношения

02 948 2365 [email protected]

Следвайте ни

в социалните мрежи

Приемна за граждани

02 948 2018 Понеделник - петък от 09:00 до 17:30 ч.

Полезни съвети

Рискове за сигурността

Риск за сигурността, различен от познатите в България, съществува при всяко напускане на страната. Запознайте се с наличната информация за пътуващи – обща и за всяка конкретна дестинация, относно евентуалните рискове, които биха поставили под заплаха Вашето имущество, свобода на придвижване, здраве, а в екстремни случаи и Вашия живот. При планирането на пътуването и по време на пребиваването си зад граница, освен наличните тук и в задграничните представителства на България и държавите-членки на Европейския съюз данни, препоръчваме да следите редовно и информацията на местните медии за обстановката в държавите и местата по маршрута на пътуване.

Предупреждение за пътуване

Министерството на външните работи на Република България по правило публикува предупреждения за въздържане от пътуване само за районите, в които се водят военни действия (ситуация на война или Гражданска война в дадена страна), където съществува реална обща заплаха за живота.

Поведение при кризисни ситуации

В случай на кризисни ситуации - природни бедствия, възникване на военни конфликти, терористични актове, политически размирици и др., следва незабавно да се свържете с най-близкото българско задгранично представителство. При липсата на такова, можете да се свържете с представителството на ЕС или на държава-членка на ЕС, което да предостави, в рамките на възможностите си, защита, съдействие и помощ на българските граждани.

Важни данни в случай на нужда

Когато изпаднете в нужда по време на пребиваването си в чужбина, за да Ви бъде оказана по-експедитивно помощта, от която се нуждаете, е необходимо да можете да предоставите следните основни данни:

  • номер на паспорта, издаден на (дата) и валиден до (дата).
  • пътна застраховка - номер на полицата
  • кръвна група
  • Лица за контакт, които да бъдат уведомени (име, адрес, телефон, e-mail)

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация