Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Заявления, декларации, образци на пълномощни

Заявления и декларации по Закона за българските лични документи (ЗБЛД)

Заявление за издаване на български личен документ – файл

Декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на български лични документи (ПИБЛД) - за деклариране на изгубен, откраднат, повреден и/или унищожен документ – файл 

Искане по чл. 32, ал. 2 от ПИБЛД за задържане на стар паспорт поради наличие на визи или гранични печати – файл

 

Образци на пълномощни за издаване на документи за самоличност на деца

Пълномощно за издаване на паспорт/лична карта на 1 дете от един родител – файл 

Пълномощно за издаване на паспорт/лична карта на 1 дете от двама родители – файл 

Пълномощно за издаване на паспорт/лична карта на 2 деца от един родител - файл 

Пълномощно за издаване на паспорт/лична карта на 2 деца от двама родители - файл

 

Образци на декларации за пътуване на деца

Декларация-съгласие за пътуване на дете без придружител (от един родител) – файл

Декларация-съгласие за пътуване на две деца без придружител (от един родител) – файл

Декларация-съгласие от един родител за пътуване на дете с придружител – файл 

Декларация-съгласие от двама родители за пътуване на дете с придружител – файл  

Декларация-съгласие от един родител за пътуване на две деца с придружител – файл 

Декларация-съгласие от двама родители за пътуване на две деца с придружител – файл 

 

Образци на пълномощни за регистрация в България на граждански събития, настъпили на територията на Кралство Нидерландия

Образец на пълномощно от един родител за регистрация в България на дете, родено на територията на Кралство Нидерландия – файл 

Образец на пълномощно от двама родители за регистрация в България на дете, родено на територията на Кралство Нидерландия – файл 

Образец на пълномощно за регистрация в България на граждански брак, сключен на територията на Кралство Нидерландия – файл

Образец на пълномощно за регистрация в България на настъпила на територията на Нидерландия смърт на български гражданин – файл 

 

Образци на пълномощни за издаване на дубликати от актовете за гражданско състояние в България, както и на удостоверителни документи за граждански статус

Образец на пълномощно за издаване на многоезично извлечение от акт за раждане (Формуляр А) – файл – файл

Образец на пълномощно за издаване на многоеизчно извлечение от акт за сключен граждански брак (Формуляр B) – файл 

Образец на пълномощно за издаване на многоеизчно извлечение от акт за смърт (Формуляр C) – файл

Образец на пълномощно за издаване на удостоверение за семейно положение в България – файл 

 

Образци на съпътстващи декларации при прехвърлителни сделки с недвижими имоти

Образец на декларацията по чл. 264, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) за липса на подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски при прехвърляне на имот – файл 

Образец на декларацията за гражданство и гражданско състояние по чл. 25, ал. 8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД) – файл 

Образец на декларацията по чл. 42, ал. 2, т. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – файл 

 

Образци на пълномощни и декларации при прехвърлителни сделки с моторни превозни средства

Образец на пълномощно за прехвърляне на моторно превозно средство – файл

Образец на пълномощно за управление на моторно превозно средство - файл

Образец на декларацията по чл. 264, ал. 2 от ДОПК за липса на подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски при прехвърляне на моторни превозни средства – файл 

Образец на декларацията за гражданство и гражданско състояние по чл. 25, ал. 8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД) – файл 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация