Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Вакантни позиции за КНЕ в ЕК - срокове за кандидатстване 17 октомври 2022 г. и 17 ноември 2022 г.

21 Септември 2022 Кариери

Генерална дирекция ”Човешки ресурси и сигурност” на Европейската комисия (ЕК) обявява поредните вакантни позиции за командировани национални експерти (Seconded National Experts – SNE) в Генерални дирекции на ЕК със срокове за кандидатстване 17 октомври 2022 г. и 17 ноември 2022 г.

Командироването на национални експерти в ЕК се регулира с Решение на ЕК C(2008)6866 от 12.11.2008 г. Командированите национални експерти са служители на публичната централна, областна или местна администрация, или на някоя МПО, временно командировани на разположение на ЕК. Те следва да са наети от своя работодател на постоянен или временен договор поне дванадесет месеца преди командироването и остават на служба при своя работодател за периода на командироване. Работодателят се ангажира да запази статута или договора и да продължи да изплаща заплатата, социалните и здравните осигуровки на командирования експерт за целия период на командироването.

Държавните служители, желаещи да кандидатстват за позиции на национални експерти в ЕК, трябва да попълнят автобиография (CV) на английски, френски или немски език, в pdf или word формат, според европейския образец, който може да бъде изтеглен от адрес: http://europass.cedefop.europa.eu/en/home. Ангажимент на кандидатите е да уведомят работодателя си за желанието да кандидатстват за позиции за КНЕ в ЕК и да получат подкрепата му.

Всяко ведомство взема решение за одобрение на кандидатурите на своите служителите, съгласно вътрешната си нормативна уредба.

Служителите на Министерство на външните работи желаещи да кандидатстват, следва да изпращат кандидатурите си 5 работни дни преди обявените срокове.
Автобиографиите на одобрените кандидати следва да бъдат изпратени до дирекция “Човешки ресурси и административно обслужване” на МВнР с писмо за подкрепа от работодателя (респективно звеното, занимаващо се с човешките ресурси или друго, съгласно нормативната уредба) в електронен формат на адрес: [email protected], с копие до: [email protected] в посочените срокове.

На свой ред дирекция "Човешки ресурси и административно обслужване" на МВнР препраща получените кандидатури до Постоянното представителство на Република България към ЕС.
Кандидатстващите за повече от една позиция изпращат отделно CV за всяка желана позиция.

Всеки кандидат следва да посочи в автобиографията си референтния номер на позицията, за която кандидатства.

Наименованията на файловете трябва да бъдат на латиница и да включват името на кандидата и позицията, за която се кандидатства (напр. Ivan.Petrov.ENER.C3.pdf).

Кандидатури се приемат в МВнР само в рамките на посочените срокове и се изпращат до Европейската комисия единствено чрез Постоянното представителство на Република България към ЕС.

Свързани файлове

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация