Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Обява за стажантски позиции в отдел „Сътрудничество за развитие“, дирекция „Външноикономически отношения“ в МВнР

02 Февруари 2023 Кариери

СТАЖ В МВнР

Дирекция „Външноикономически отношения и сътрудничество за развитие“ на Министерство на външните работи (МВнР) обявява позиция за стажанти:

 • с профил „Комуникации, връзки с обществеността и рекламата“
 • с профил „Управление на проекти“

Основни изисквания към кандидатите:

 • да бъдат български граждани;
 • да са студенти с непрекъснати права, в процес на обучение във висше училище в страната /3 или 4 курс в специалности/, съответно:
 • Журналистика и комуникации, връзки с обществеността и реклама“
 • „Управление на проекти“
 • Да владеят на много добро ниво английски език
 • Отлично владеене на книжовен български език
 • Компютърна грамотност:  Работа с MS Office, работа със социални мрежи

Основни функции на стажант „Комуникации, връзки с обществеността и рекламата“ :

 • Подпомага подготовката и редовното поддържане на страницата на „Официална помощ за развитие“ на български и на английски език /изготвяне, редактиране и качване на новини и информационни материали.
 • Под ръководството на началника на отдел „Сътрудничество за развитие“ осигурява оперативната координация с компетентната дирекция в МВнР с оглед навременното актуализиране на информацията на официалния сайт на МВнР и др. социални медии относно ОПР. Оказва съдействие при обобщаване на данни за средствата по Официалната помощ за развитие /ОПР/, изготвяне на съобщения за тях.

Основни функции на стажант с профил „Управление на проекти“

 • Подпомага работата на отдел „Сътрудничество за развитие“ в дирекция „ ВИО и СзР“ в събирането, обобщаването и анализирането на информация относно средствата, отпускани за финансиране по линия на Официалната помощ за развитие
 • Поддържа база-данни в Excel
 • Подпомага изготвянето на отчети, справки, презентационни материали.

Към заявлението задължително се прилагат:

 • автобиографична справка на български език по образец;
 • актуално уверение от учебното заведение;

 

Към заявлението могат да бъдат приложени:

 • мотивационно писмо (ако липсва такъв параграф в самата молба);

Документите за стаж могат да бъдат подавани:

 • на хартиен носител на пропуска за граждани (Приемна на МВнР);
 • по пощата на адрес: гр. София 1113, ул. „Ал.Жендов” № 2;
 • на е-mail: [email protected] и [email protected]

Стажът в МВнР е практически, с продължителност от един месец (в изключителни случаи се продължава до 2 месеца) и не се заплаща.

Дирекция „Човешки ресурси” уведомява одобрените за стаж кандидати не по-късно от една седмица преди началото на стажа.

След приключване на стажа в Централното управление на МВнР стажантите получават удостоверение на български език за проведен стаж.

По преценка ще се разгледа възможност за по-дългосрочно ангажиране чрез граждански договор към дирекцията.

Срок за подаване на документи: 15 февруари 2023 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за провеждане на интервю.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация