Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Търгове

Посолството на Република България в Пекин стартира процедура за продажба на един автомобил

Търгове
13 Септември 2021

Статус: Отворена

Вид: Доставка

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 61 и чл. 64 от ЗДС, чл. 69 от Правилника за прилагане на ЗДС, във връзка с Раздел  II , чл.5 от Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на вещи-частна държавна собственост и чл.4 а.7 от Вътрешните правила за реда и начина на ползване на МПС в задграничните представителства на Република България, утвърдени със Заповед 95-00-99/12.02.2018 г. на Министъра на външните работи и указания, получени с грама № 55-35-95/18.06.2021 г. на главния секретар на МВнР и заповед № Ав-02-26/13.09.2021 г. на ръководителя на мисията в ДП Пекин:

Посолството на Република България в Пекин стартира процедура за продажба на един автомобил чрез провеждане на търг с тайно наддаване, както следва:

 №

Вид

Марка

Година на производство

Изминат пробег в км

Начална тръжна цена

Депозит за участие

 

 

1.

Лек автомобил - бензин

 

Мерцедес

      2008

 94627 км

7000 CNY

500 CNY

Търгът ще се проведе на 30.09.2021 г.

Оглед на автомобилите може да бъде извършен на адрес ул. JIANGUO MENWAI, "XIU SHUI BEI JIE" № 4, BEIJING 100600, CHINA на 21.09.2021 г., 23.09.2021 г. и 28.09.2021 г. от 10.00 до 12.00 ч.

Желаещите за участие в търга следва да внесат депозит за участие по банков път по сметка на посолството в Bank of China № 778350021213,  в срок до 17.00 ч. на 28.09.2021 г..

Ценовите предложения за закупуване на автомобил се представят в запечатан плик на адреса на посолството: ул. JIANGUO MENWAI, "XIU SHUI BEI JIE" № 4, BEIJING 100600, CHINA, в срок до 17.00 ч. на 28.09.2021 г. 

Ценовите предложения на участниците се отварят от комисия в тяхно присъствие в 11.00 ч. на 29.09.2021 г. на адрес: ул. JIANGUO MENWAI, "XIU SHUI BEI JIE" № 4, BEIJING 100600, CHINA.

За спечелил търга се обявява кандидатът предложил най-висока цена. Когато два или повече кандидати предложат една и съща цена, комисията определя чрез жребий крайният купувач. Комисията, определена за провеждане на търга, съставя тръжен протокол в три екземпляра.

Резултатите от търга се обявяват до 12.00 ч. на 01.10.2021 г. на входа посолството на адрес ул. JIANGUO MENWAI, "XIU SHUI BEI JIE" № 4, BEIJING 100600, CHINA.

Спечелилият търга заплаща предложената цена в срок до 3-работни дни от датата на обявяване на резултатите по сметка на посолството в Bank of China № 778350021213. Всички разходи по прехвърлянето на автомобилите, в т.ч. заплащане таксата за застраховка и годишен технически преглед са за сметка на купувача.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация