Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Установяване на временен режим за извършване на заверка по чл.21 а, ал.2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа

28 Май 2019 Консулски съобщения

Министерство на външните работи уведомява, че с Решение № 6733/08.05.2019г. по адм. дело № 1364/2019г. по описа на Върховния административен съд, петчленен състав II колегия е оставено в сила Решение № 15844/18.12.2018г., постановено по адм. дело № 6218/2018г. по описа на седмо отделение на Върховния административен съд, с което се отменят разпоредбите на чл.18, ал.1 и 2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г., обн., ДВ, бр. 73 от 12.09.1958 г., изм., бр. 10 от 4.02.1964 г., бр. 77 от 28.09.1976 г., бр. 96 от 7.12.1982 г., бр. 77 от 4.10.1983 г., бр. 103 от 25.12.1990 г., изм. и доп., бр. 95 от 28.11.2017 г., в сила от 1.03.2018 г.  В изпълнение на влязлото в сила съдебно решение със Заповед на министъра на външните работи се въвеждат временни правила за извършване на заверки на преводи на документи и други книжа, която влиза в сила от деня на обнародването на Решение № 6733/08.05.2019 г. на ВАС и се прилага до уреждането на  условията и реда за извършване на заверки на преводи с нормативен акт.

Съгласно заповедта на министъра на МВнР се предприема следното:

  1. Считано от датата на влизане в сила на съдебното решение Министерството на външните работи преустановява поддържането на списъка на физическите лица, които извършват преводи на документи и други книжа от български на чужд език и от чужд на български език на територията на Република България, когато тези документи са легализирани по реда, посочен в глава втора на правилника, удостоверени по реда на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове или освободени от изискванията за легализация.
  2. Потвържденията, издадени на основание чл. 18, ал.2 (отм.) от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа не подлежат на връщане от лицата, на които са издадени.
  3. Министерството на външните работи отчита, че на заверка по реда на правилника, подлежат официални документи, съдържащи чувствителна информация за посочените в тях лица, като от достоверното пресъздаване на тази информация зависи защитата на правата и законните интереси на лицата. В тази връзка Министерството на външните работи счита, че преводът на тези документи следва, както и до момента, да бъде поверен на преводачи, които могат да удостоверят минимално необходимото ниво на познания на съответния език, което би им позволило коректното възпроизвеждане на съдържанието на тези документи.

За извършване на заверка по чл.21 а, ал.2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, преводачите представят пред МВнР нотариално удостоверено копие на документ за завършено езиково образование и/или за вида и степента на придобитата езикова квалификация за всеки отделен чужд език, посочен като работен, като доказателство за степен “владеене” на съответния чужд език. Документи се изискват еднократно при представяне на образец от подписа на преводача в МВнР, заедно с  оригинал на декларация за неговата отговорност по Наказателния кодекс за достоверността на извършваните преводи, с нотариална заверка на подписа на преводача. Не се заплаща административна такса и не се издава потвърждение.

Пълният текст на заповедта е публикуван в раздел Заверки и легализации на интернет страницата на МВнР.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация