Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Министър Светлан Стоев потвърди решимостта на България за присъединяване към ОИСР

02 Юни 2021 Новини

Министърът на външните работи Светлан Стоев потвърди решимостта на България за присъединяване към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и подчерта, че страната ни е готова да даде своя принос в дискусията по настоящите глобални икономически предизвикателства, както и на националните и международни приоритети за възстановяване. По повод срещата на ОИСР на ниво министри (31 май-1 юни), по време на която постът на генерален секретар на ОИСР бе предаден от Анхел Гурия на Матиас Корман, министър Стоев отправи пожелания за успех към г-н Корман в изпълнение на неговите високоотговорни задължения начело на една от най-важните, утвърдени и авторитетни международни организации, и изрази очакването си за бъдещо конструктивно и ползотворно сътрудничество.  

Следва пълният текст на изявлението на министъра на външните работи:

Изявление на Министъра на външните работи във връзка с проведената на 31 май-1 юни 2021 г. среща на Съвета на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) на ниво министри

На 31 май – 1 юни 2021 г. във виртуален формат се състоя Среща на Съвета на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) на ниво министри, по време на която постът на генерален секретар на ОИСР бе предаден от настоящия генерален секретар г-н Анхел Гурия на новоназначения генерален секретар г-н Матиас Корман.

Министърът на външните работи използва този повод, за да потвърди решимостта на България за присъединяване към ОИСР. Министърът отправя пожелания за успех на новия ГС на ОИСР г-н Матиас Корман в изпълнение на неговите високоотговорни задължения начело на една от най-важните, утвърдени и авторитетни международни организации и очаква бъдещо конструктивно и ползотворно сътрудничество.

Министърът на външните работи изразява благодарност на г-н Анхел Гурия за доброто сътрудничество от негова страна и за подкрепата му за усилията на България, насочени към присъединяването на страната ни към ОИСР.

Темата за изграждането на „зелено бъдеще за всички“, на която бе посветена състоялата се среща, изисква всеобхватен подход и координирани усилия. България е готова да даде своя принос в дискусията по настоящите глобални икономически предизвикателства, както и на националните и международни приоритети за възстановяване.

Очакваме, че Съветът на ОИСР ще вземе решение за отправяне на покана към България, като сходно мислеща държава, споделяща принципите и ценностите на ОИСР, за започване на преговори за присъединяване към Организацията в най-скоро време.

През последните години, в изпълнение на Плана за действие, разработен със съдействието на Секретариата на ОИСР и на националната Тригодишна пътна карта за присъединяване към ОИСР, България предприе съществени мерки за засилване и задълбочаване на сътрудничеството си с Организацията. В резултат на този процес, отчетливо бе повишено участието ни в комитети и работни групи на ОИСР, и бе увеличен броят на правните инструменти на Организацията, към които страната ни се е присъединила.

Амбицията ни за допълнително разширяване на взаимодействието на България с ОИСР е залегнала във фокуса на подготвената нова Тригодишна пътна карта за периода 2021-2023 г., която предстои да бъде приета с решение на Министерския съвет до няколко дни.

Като държава член на Европейския съюз България прилага значителна част от стандартите на ОИСР, и е готова да носи отговорностите, произтичащи от членството в Организацията.

Присъединяването на България към ОИСР ще има допълнителен положителен ефект за прилагането и разпространението на стандартите на ОИСР в региона на ЮИЕ.

България очаква провеждането на втората част на Срещата на Съвета на ОИСР на ниво министри през есента на 2021 г., когато фокусът на дискусиите ще бъде поставен върху средносрочните и дългосрочни глобални предизвикателства, вкл. въпроси, свързани с бъдещето на ОИСР. Участието ни, заедно с останалите страни кандидатки за членство в ОИСР, ще даде допълнителен импулс на нашата решимост да бъдем част от глобалната общност на ОИСР и да допринасяме за утвърждаването на принципите и ценностите на Организацията в регионален и глобален план.

 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е създадена през 1961 г. с цел стимулиране на политики за устойчиво икономическо развитие, повишаване жизнения стандарт на населението и поддържане на финансова стабилност.

През годините тя се утвърждава като глобален форум с водеща роля в обмена на знания, опит и добри практики, и в изработването, и прилагането на международно признати стандарти в ред ключови икономически и обществени сфери. В момента в ОИСР членуват 38 държави, сред които най-развитите икономики от Европа, Северна Америка, Южна Америка и Азия.

България заявява официално желанието си за членство в ОИСР през 2007 г., като последователно потвърждава своето намерение през годините, за последен път през 2017 г.

Подготовката на страната ни за членство в ОИСР се координира от специален постоянно действащ междуведомствен механизъм под ръководството на министъра на външните работи, включващ представители на всички ресорни министерства и други институции. 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация