Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Приет е доклад за изпълнението на Плана за действие за 2019 г. с мерките, произтичащи от членството ни в ЕС

16 Януари 2020 Новини

Министерският съвет прие доклад за изпълнението на Плана за действие за 2019 година с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, към 31 декември 2019 година. 

Планът съдържа общо 185 мерки, като от тях са изпълнени 148 мерки. Неизпълнените мерки са 37, което представлява 20% неизпълнение.

От неизпълнените мерки 35 се прехвърлят в Плана за действие за 2019 г. Мерките, които не са изпълнени в срок са 32 и те са заложени за изпълнение до 31 януари 2020 г., а останалите три са със заложени срокове през 2020 г. в Плана за 2019 г. Две мерки са с отпаднала необходимост от изпълнение. От неизпълнените мерки 20 са законопроекти, като само 5 от тези законопроекти се намират на различен етап на приемане от Народното събрание. По отношение на останалите 15 законопроекта отговорните ведомства следва да положат допълнителни усилия за ускоряване процеса по тяхното разработване.

От неизпълнените мерки общо 11 са свързани със стартирали процедури за нарушение по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

В Приложение № 2 към доклада са посочени 21 директиви на ЕС, които са в областта на Вътрешния пазар и са с изтекъл или изтичащ срок за транспониране до края на месец май 2020 г. Те се отчитат в рамките на Информационното табло в областта на Вътрешния пазар (Single Market Scoreboard). 6 от тях бяха със срок на транспониране до края на месец ноември 2019 г. и ще бъдат част от предстоящото издание на Таблото. Това представлява 0.6 % дефицит при транспонирането от общо 1011 директиви. Процентът на България отново е под прага от 1 % и е равен на средния за ЕС, но над предложената в Акта за Единния пазар цел от 0,5 %.

За да се подобри степента на транспониране на европейското законодателство и за изпълнение на ангажиментите на страна ни в срок, ще продължи осъществяването на засилен текущ мониторинг на заложените междинни срокове за изпълнение на мерките в Плана за действие за 2019 г. в рамките на координационния механизъм по въпросите на ЕС.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация