Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Одобрени са резултатите от проведени заседания на Съвета на ЕС

10 Юли 2019 Новини

Правителството одобри резултатите от българското участие в заседанието на Съвета на ЕС на министрите по транспорт, телекомуникации и енергетика - формат „Транспорт“ и формат „Телекомуникации“, което се проведе на 6 и 7 юни в Люксембург. В рамките на сесията беше взето решение за приемане на общ подход по предложение за Регламент, свързан с електронните информационни услуги за товарния транспорт, с което ще се постигне по-голяма ефективност на транспортния сектор. Приет бе и доклад за напредъка по Регламент за мерките за рационализиране на осъществяването на Трансевропейската транспортна мрежа.

Също така бяха одобрени доклади за напредък по три предложения в сухопътния транспорт: директива за изменение на Директивата за използването на наети превозни средства; директива за изменение на Директивата за евровинетката (Директива за пътните такси) и регламент за правата и задълженията на пътниците в железопътния транспорт. В сектор „Телекомуникации“ бяха разгледани въпроси, свързани със стимулирането на цифровата и икономическата конкурентоспособност в Съюза, както и за напредъка по предложението за Регламент за неприкосновеността на личния живот и за електронните съобщения.

            Съветът на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси проведе заседание във формат „Здравеопазване“ на 14 юни в гр. Люксембург. Важен резултат от срещата бяха приетите от министрите на здравеопазването Заключения на Съвета относно борбата с антимикробната резистентност (AMP), които насърчават сътрудничеството между държавите-членки в подкрепа на действия, насочени към научните изследвания и повишаване осведомеността и разбирането за AMP сред обществеността, здравните специалисти, фермерите и ветеринарните лекари. Акцент в дискусията беше темата за инвестиционните приоритети в рамките на следващата Многогодишна финансова рамка.

            На 14 юни в Люксембург се проведе заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН). В контекста на Европейския семестър 2019 г. беше проведен политически дебат по икономическите и финансови аспекти на специфичните за всяка държава препоръки, както и по съобщението на ЕК „Чиста планета за всички: Стратегическа дългосрочна визия за икономика, неутрална по отношение на климата“. Министрите бяха информирани за актуалното състояние на засиленото сътрудничество в областта на данъка върху финансовите сделки и се запознаха с доклада за напредъка по изграждането на Банковия съюз.

Съвет „Общи въпроси“ (COB) заседава на 18 юни в Люксембург. Приети бяха заключения по разширяване и процеса на стабилизиране и асоцииране. Министрите от ЕС потвърдиха отново ангажимента на съюза към процеса на разширяване, който продължава да бъде ключова политика за Съюза и стратегическа инвестиция в мира, демокрацията, просперитета, сигурността и стабилността на Европа. Като потвърждава своите заключения от 26 юни 2018 г., когато Съветът бе председателстван от българския вицепремиер и министър на външните работи Екатерина Захариева, COB отбеляза препоръката на ЕК за започване на преговори за присъединяване с Република Северна Македония и Република Албания въз основа на положителната оценка на постигнатия напредък. Съветът силно приветства Споразумението от Преспа и Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между България и Република Северна Македония. Предвид наличното ограничено време и важността на темата, Съветът реши да се върне към въпроса с оглед на вземането на ясно решение по същество възможно най-скоро и не по-късно от октомври 2019 г. В рамките на Съвет „Общи въпроси“ се състоя и дискусия по Многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021-2027 г. Министрите обмениха мнения по ревизирания проект на „преговорна кутия“, като призоваха работата по документа да продължи с оглед постигането на споразумение за следващия седемгодишен бюджет на ЕС до края на годината.

Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“ проведе заседание в част „Вътрешни работи“ на 7 юни в Люксембург. Дискутираните теми бяха: бъдещето на правоприлагането в ЕС; бъдещите предизвикателства в миграцията и убежището; Регламентите за създаване на финансовите инструменти в област „Вътрешни работи“ за периода 2021-2027 - частичен общ подход и Директивата за връщането - частичен общ подход.

Съветът на ЕС по земеделие и рибарство проведе неформално заседание в периода 2-4 юни в гр. Букурещ, Румъния. Темата на работната среща на министрите беше „Научните изследвания в селското стопанство и биоикономиката - изграждане на синергии“.

Одобрена е също така българската позиция за неформалната среща на министрите на ЕС по околна среда, която ще се проведе на 11 и 12 юли в Хелзинки. Ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с изменението на климата, с акцент върху приноса на Европейския съюз към предстоящата през септември Среща на върха на ООН за действия по климата. Министрите ще представят своите виждания и за това какви действия следва да се предприемат на европейско ниво в резултат на получените насоки от Европейския съвет през юни т.г. Във фокуса на дискусиите ще бъде също темата за кръговата икономика и постигането на кръгово общество.

Съветът на Европейския съюз по земеделие и рибарство предстои да заседава на 15 юли в Брюксел. Министрите ще продължат с дискусиите по пакета за реформа на ОСП след 2020 г., с фокус върху околната среда и климата.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация