Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Съвет „Общи въпроси“ обсъди координирания отговор на ЕС срещу дезинформацията

08 Януари 2019 Новини

Координираният отговор на ЕС срещу дезинформацията и следващата Многогодишна финансова рамка за периода 2021-2017 г. бяха основните теми да първия за 2019 г. Съвет „Общи въпроси“, който се проведе днес с Брюксел. Румънското председателство на Съвета на ЕС представи програмата си за първите шест месеца на годината. Българската делегация за участие в заседанието бе ръководена от зам.-министъра на външните работи Емилия Кралева.

Съветът проведе обмен на мнения по приетия от ЕК в началото на декември 2018 г. План за действие срещу дезинформацията. Планът е част от действията за разработване на координиран отговор за справяне с предизвикателствата в тази сфера, особено с оглед на предстоящите избори за Европейски парламент. Днешната дискусия бе фокусирана върху бързото и координирано изпълнение на Плана и приоритетните линии, които трябва да бъдат адресирани.

Държавите-членки заявиха подкрепата си за Плана за действие и готовността си да работят за неговото прилагане. Акцент бе поставен върху необходимостта от работа с медиите и онлайн платформите, както и ангажирането на неправителствения сектор и гражданското общество. Българският представител заяви в изказването си, че дезинформационните кампании, насочени към ЕС и държавите-членки, представляват заплаха за демокрацията и нашето общество като цяло. Планът за действие е стъпка напред в усилията ни за справяне с този феномен и осигуряването на свободни и честни демократични процеси. Зам.-министър Кралева отбеляза, че предизвикателствата, свързани с дезинформацията, се различават в отделните държави-членки и това трябва да бъде ясно отразено в процеса на подобряване на нашите възможности за откриване, анализиране и разкриване на дезинформация. Съответните решения на национално равнище следва да бъдат подкрепени от общи действия на равнище ЕС.

Вътрешните и външните действия в борбата с дезинформацията трябва да се допълват взаимно, подчерта българският представител. Изграждането на съответния капацитет в държавите-членки трябва да върви паралелно с подсилването на капацитета на трите звена за стратегическа комуникация на ЕС – към Източното партньорство, Западните Балкани и Арабския свят.  Зам.-министър Кралева изтъкна българската позиция, че от стратегически интерес за ЕС е подсилването на звеното за стратегическа комуникация към Западните Балкани, което да допринесе за осигуряването на трайна стабилност, просперитет и сигурност в региона.

Съветът проведе поредна дискусия по следващата Многогодишна финансова рамка. Мнозинството държави-членки подчертаха, че проектът на Преговорна кутия, изготвен от предходното Австрийско председателство, е добра основа за по-нататъшни дискусии. Румънското председателство представи плановете си за организиране на работата по темата.

Българският представител даде висока оценка за усилията на Австрийското председателство за постигане на напредък в преговорите по МФР. Постигането на балансирано споразумение относно бъдещия бюджет, което отразява позициите на всички държави-членки, е възможно, подчерта зам.-министър Кралева и насърчи Румънското председателство да продължи работата по положителен и конструктивен начин с амбицията да постигне споразумение не по-късно от октомври 2019 г., без да това да бъде за сметка на качеството му. Трябва да се справим с множеството предизвикателства, пред които сме изправени и да отговорим на очакванията на нашите граждани. В това отношение ни е необходим бюджет, който отговаря на нашето ниво на амбиция, заяви още тя.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация