Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Първа сесия от Програмата за националните експерти на професионално обучение в Европейската комисия през 2021 г.

03 Септември 2020 Кариери
Европейската комисия обяви началото на процедурата по подбор за участие в Първата сесия от Програмата за националните експерти на професионално обучение (ПНЕПО) в ЕК през 2021 г. "National Experts on Professional Training" (NEPT), която ще започне 2021 г.
 
Структурните стажове по Програмата дават възможност на експерти от администрацията на държавите-членки да придобият краткосрочен опит за методите на работа на институциите на ЕС. Кандидатите следва да са служители от държавната администрация, назначени на договор за неопределено време и да не притежават професионален опит в институциите на ЕС. Стажовете са с продължителност от три до пет месеца, като продължителността и желаната структура, в която ще се проведе стажът, се определя от изпращащата администрация. Няма изискване към кандидатите да притежават професионален опит.
 
Определената за Република България годишна квота е за 10 структурни стажанта.
 
Правилата за командироване са уредени в Дял II от Решението на ЕК от 12.11.2008 г., относно правилата, приложими към командированите национални експерти и национални експерти на обучение към службите на Комисията.
 
Разходите по командироването и настаняването са за сметка на изпращащата администрация. Програмата ще започне на 1 март, или на 16 март 2021 г., с продължителност между 3 и 5 месеца. Кандидатите трябва да попълнят формуляр за кандидатстване, както и автобиография във формат “Europass”. Информация за специфичните изисквания за кандидатите, образец на формуляр за кандидатстване, както и автобиография във формат “Europass”, са описани подробно и са част от приложенията. Крайният срок за изпращане на номинираните кандидатури по ПНЕПО е 15 октомври 2020 г.
 
Ангажимент на кандидатите е да уведомят работодателя си за желанието да кандидатстват за позиции (NEPT) и да получат подкрепата му. Всяко ведомство взема решение за одобрение на кандидатурите на своите служителите, съгласно вътрешната си нормативна уредба. Автобиографиите на одобрените кандидати следва да бъдат изпратени до дирекция “Човешки ресурси” на МВнР с писмо за подкрепа от работодателя (респективно звеното, занимаващо се с човешките ресурси или друго, съгласно нормативната уредба) в електронен формат. Всички номинирани кандидатури, както и евентуалното им оттегляне следва да бъдат изпратени чрез Министерството на външните работи до Постоянното представителство на Република България към ЕС в Брюксел, Кралство Белгия.
 
Във връзка с горното моля, в срок до 5 октомври 2020 г., ведомствата да изпратят в дирекция „Човешки ресурси“ на Министерство на външните работи писмо с имената на одобрените кандидати и техните контакти, както и документите за кандидатстване  - подписан формуляр за кандидатстване  (annex 3) и автобиография (annex 4) съгласно указанията на електронни адреси [email protected] с копие до [email protected]

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация