Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Първа сесия от Програмата за националните експерти на професионално обучение в Европейската комисия през 2020 г.

30 Юли 2019 Кариери

Европейската комисия обяви началото на процедурата по подбор за участие в Първата сесия от Програмата за националните експерти на професионално обучение“ (ПНЕПО) в ЕК през 2020 г. ("National Experts on Professional Training (NEPTs), която ще започне 2020 г.

Структурните стажове по Програмата дават възможност на експерти от администрацията на държавите-членки да придобият краткосрочен опит за методите на работа на институциите на ЕС.

Кандидатите следва да са служители от държавната администрация, назначени на договор за неопределено време и да не притежават професионален опит в институциите на ЕС. Стажовете са с продължителност от три до пет месеца, като продължителността и желаната структура, в която ще се проведе стажът, се определя от изпращащата администрация. Няма изискване към кандидатите да притежават професионален опит.

Определената за Република България годишна квота е за 10 структурни стажанта.

Правилата за командироване са уредени в Дял II от Решението на ЕК от 12.11.2008 г., по правилата, приложими към командированите национални експерти и национални експерти на обучение към службите на Комисията. Същите могат да бъдат намерени на адрес: http://ec.europa.eu/civil_service/docs/regime_end_bg.pdf

Разходите по командироването и настаняването са за сметка на изпращащата администрация.

Програмата ще започне на 1 март или на 16 март2019 г. Информация за специфичните изисквания за кандидатите, образец на формуляр за кандидатстване, както и автобиография във формат “Europass”, са описани подробно и са част от приложенията.

Крайният срок за изпращане на номинираните кандидатури по ПНЕПО е 20 септември 2019 г.

Всички номинирани кандидатури, както и евентуалното им оттегляне следва да бъдат изпратени чрез Министерството на външните работи до Постоянното представителство на Република България към ЕС в Брюксел, Кралство Белгия.

Във връзка с горното моля, в срок до 13 септември 2019 г., да изпратите в дирекция “Човешки ресурси” на МВнР писмо с имената на одобрените кандидати и техните контакти, както и документи за кандидатстване, съгласно указанията, на e-mail: [email protected], с копие до [email protected].   

 

Свързани файлове

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация