Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

България депозира инструмент за ратифициране на Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби

20 Септември 2022 Събития и дискусии

На 16 септември 2022 г. България депозира инструмент за ратификацията на Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (BEPS). Международноправният документ е ратифициран със закон от Народното събрание на 10 юни 2022 г. и ще влезе в сила в страната ни на 1 януари догодина. Инструментът беше депозиран в Париж при генералния секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) Матиас Корман.

 

Ратифицирането на Конвенцията дава възможност България да участва в международните усилия за противодействие на укриването и невнасянето на данъци и въвеждането на мерките от Плана BEPS на ОИСР относно прилагането на мерки срещу свиването на данъчната основа и неоснователното прехвърляне на печалби в други държави и юрисдикции. С ратифицирането България ще изпълни ангажимента си за създаване на реални предпоставки за по-ефективна борба срещу трансграничното укриване на данъци, осъществявано чрез използването на различни форми на агресивно данъчно планиране, както и препоръките в докладите от проверките по мерки 6 и 14 от Плана BEPS. Ратифицирането на Конвенцията е и една от стъпките в процеса за подготовка за членство в ОИСР.

 

Планът BEPS предлага на държавите решения за преодоляване на различията в съществуващите международни данъчни правила, които позволяват на компаниите чрез използването на схеми за агресивно данъчно планиране да минимизират данъчните си задължения, прехвърляйки изкуствено корпоративни печалби към държави и юрисдикции с ниски или нулеви данъчни ставки. Годишните загуби от укриване и невнасяне на данъци в световен мащаб се оценяват на между 100 и 240 милиарда щатски долара, което представлява между 4 и 10 % от приходите от корпоративен данък в света. Едновременно с това мерките по Плана BEPS създават предпоставки за по-голяма данъчна предвидимост и правна сигурност за компаниите и гражданите чрез създаване на по-ефективен механизъм за разрешаване на споровете между задължените лица и администрациите при прилагането на международните данъчни правила и изисквания.

 

С Конвенцията се предлагат решения на редица проблеми, свързани със заобикалянето на данъчните спогодби. Основната цел на международноправния документ е едновременното изменение на повече от 2800 данъчни спогодби (спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, СИДДО), сключени между държави и юрисдикции от целия свят. Конвенцията заменя процеса на двустранно предоговаряне на съществуващите спогодби между отделните държави и юрисдикции и позволява чрез присъединяването към нея да се променят, заменят или добавят разпоредби към спогодбите, попадащи в нейния обхват. По този начин значително се ускорява и улеснява ефективното прилагане на достиженията на Плана BEPS между всички държави, присъединили се към нея.

При депозирането на инструмента за ратификация България представи списък с резерви и уведомления в съответствие с разпоредбите на Конвенцията. Формулирането на резерва има за последица неприлагането на съответната разпоредба на Конвенцията от двете държави, страни по обхваната СИДДО.

 

Конвенцията предвижда възможност за разрешаване на спорове между държавите - страни по конкретна обхваната данъчна спогодба, от арбитражна комисия като втори етап, в случай че държавите не постигнат взаимно споразумение по спора.

 

Повече информация относно Многостранната конвенция (Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting/ "Multilateral Instrument" или "MLI") може да бъде намерена на страницата на ОИСР (OECD).

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация