Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Министър Борислав Сандов участва в среща на министрите на околната среда на страните от ОИСР

08 Април 2022 Събития и дискусии
Заместник министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов участва в дискусия за прехода към нулеви емисии и ускоряване на дейностите за справяне със загубата на биоразнообразие, която се проведе по време на Министерската среща на Комитета по екологична политика на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Това е първото участие на България на ниво министър след придобиването на статута „участник“ в Комитета през август 2021 г., както и първото след решението на Съвета на ОИСР от 25 януари 2022 г. за започване на разговори за присъединяване с държавите кандидати, между които е и България. Участието на министър Сандов дава ясен сигнал за принадлежността и подкрепата от страна на България за политиките на ОИСР в областта на опазването на околната среда.

Министър Сандов назова основните предизвикателства в прехода към нулеви емисии и акцентира на промените в световния ред през последните десетилетия. Той подчерта, че едно обществото, устойчиво на климата, трябва да включва всички заинтересовани страни във всички държави. Министърът заяви, че новата колективна количествена цел следва да бъде крайъгълен камък при определяне на приоритети за действия по климата, както и да подпомага изграждането на рамка за финансиране на постигането на целта от 1,5° C.

В сесията, посветена на опазването на биоразнообразието, министър Сандов подчерта важната роля на България като държава с почти 35% покритие на територията от мрежата НАТУРА 2000 и амбиция за увеличаване на защитените територии. Той се спря на необходимостта от използване на решения, базирани на природата, при формирането на политиките по околна среда и допълни, че в момента се разработват нови и стриктно се прилагат съществуващите планове за действие за опазване на застрашени видове и борба с инвазивните видове.

По темата за подобряване на човешкото здраве и безопасност министър Сандов каза, че е необходим холистичен подход и е важно да се вземат предвид множество компоненти. Затова, освен по политиките за подобряване качеството на въздуха, трябва да се работи и върху ефектите от изменението на климата, качеството на водата и предизвикателствата, свързани със загубата на биоразнообразие. Той представи две програми за финансиране на дейности за подобряване качеството на въздуха на стойност от 800 млн. лв. европейско и национално финансиране. Тези инвестиции са в пряка връзка с обещаното от министър Сандов при встъпването му в длъжност - за отпускане на значителни финансови средства, чрез които плановете и мерките за подобряване качеството на въздуха да не остават само на хартия.

В дискусията за екологично образование министър Сандов сподели добри практики за интегриране на темите за опазване на околната среда в програмите на началното и основното образование, както и информационните кампании на МОСВ във връзка с честванията на дните на околната среда от международния календар.

По темата за замърсяването с пластмаси той сподели, че преодоляването на тази криза изисква намаляване на пластмасовите продукти за еднократна употреба и постепенно премахване на пластмасовите опаковки, които се използват предимно като елемент от продуктовия маркетинг. По линия на превенцията трябва да се продължат настоящите и да се предприемат нови политики за намаляване потреблението на пластмаси и премахване на ненужното им използване. Това може да се постигне чрез политики за стимулиране на повторната употреба, забрани за определени продукти или чрез специфични изисквания за дизайн, опаковане и маркетинг на различни продукти. Въпреки това, следва да се търси баланс между законовите изисквания и ограничения и естествените резултати от възможните промени в поведението на потребителите и отговорното бизнес поведение.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация