Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Панелна дискусия „Глобални въпроси – 75 години работа за правата на човека“ се проведе чрез видеоконферентна връзка

24 Април 2020 Събития и дискусии

Дружеството за ООН в България организира чрез видеоконферентна връзка панелна дискусия в контекста на 75-та годишнина на ООН и 65-та годишнина от членството на България в ООН на тема – „Глобални въпроси – 75 години работа за правата на човека“. Панелисти на събитието бяха  Ася Цветанова, представител на България в Комитета  по политика и сигурност (КОПС) и част от екипа на Постоянното представителство на България към ЕС,  Мария Спасова, директор на дирекция „Правата на човека“ в МВнР, и Никола Ненов, аташе в ПП-Ню Йорк. Събитието се проведе на 23 април 2020 г.

 В рамките на събитието бе обърнато внимание върху постигнатото от ООН през годините и на предизвикателствата, пред които организацията е изправена понастоящем. Специално внимание бе отдадено на централната роля на ООН като гарант на основаващия се на правила международен ред и мултилатерализма, като бе направен изводът, че „глобалните проблеми изискват глобален подход“. Бе поставен и силен акцент върху ползотворното взаимодействие между ЕС и ООН като ключови партньори в усилията за справяне с глобалните предизвикателства и в отстояването на принципите на международното право, основания на правила международен ред, правата на човека и др.

България разглежда постигането на тази цел като необходимост за справяне с актуалните глобални предизвикателства, пред които е изправено съвременното общество – нарастващият брой на въоръжените конфликти, климатичните промени, природните бедствия, задълбочаващите се неравенства между хората, дискриминацията, изкореняването на глада и бедността, насърчаването на устойчивото развитие и др.

Участниците в дискусията споделиха  безпокойството си  по отношение на забавянето в изпълнението на Дневния ред за устойчиво развитие до 2030 г. Споменати бяха и продължаващите с различен интензитет конфликти, ситуации на постконфликтно възстановяване и хуманитарни кризи в различни части на света, които застрашават международния мир и сигурност. Климатичните промени, от своя страна, оказват в дългосрочен план влияние върху енергийната, продоволствената и водната сигурност, като могат да породят или засилят редица социални явления.

Панелистите изразиха силно безпокойство и по повод безпрецедентната криза, свързана с разпространението на COVID-19, като подчертаха значението на многостранното сътрудничество и солидарността като ключови фактори за справяне с кризата и овладяване на последиците от нея, вкл. по линия на социално-икономическото развитие и гарантирането на правата на човека. Беше подчертано също важното значение на хуманитарната помощ и осигуряването на подкрепа на най-уязвимите.

Видеозапис на събитието е качен на интернет платформата YouTube: https://youtu.be/MZHimUvPMpE 

както и на профила във Facebook на Дружеството за ООН в България: https://www.facebook.com/UNABulgaria/videos/2354218741542869 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация