Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Съвместна статия от H.Пр. Г-жа Екатерина Захариева, заместник министър-председател за съдебната реформа и министър на външните работи на Република България и Н.Пр. Г-н Йоргос Катругалос, министър на външните работи на Република Гърция

04 Юли 2019 Събития и дискусии

По повод предаването на председателството на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС) от Република България към Република Гърция, искаме накратко да потвърдим геостратегическото значение, което Организацията за ЧИС има като ефективно средство за насърчаване и укрепване на модел и култура на сътрудничество между държавите-членки и отвъд.

ЧИС бе основана през 1992 г. на основа на убеждението, че засиленото икономическо сътрудничество между страните от Черно море ще подобри мира, стабилността и просперитета в региона. 27 години по-късно ЧИС, като уникален модел на икономическо сътрудничество, вече е доказана като надеждна и полезна платформа за диалог и действия в широкия Черноморски регион, допринасяйки за стабилността и сигурността му, въпреки многобройните предизвикателства в областите на политиката, икономиката и сигурността. В действителност ЧИС е служил и ще продължи да служи като най-подходящия форум за обмен на мнения и сътрудничество.

Чрез многобройни срещи, посветени на различни области на сътрудничеството, ЧИС продължава да предоставя възможности за диалог между политиците, както и за осъществяването на фокусирани проекти и установяването на бизнес отношения на най-високо ниво. По този начин, ЧИС определя модел за по-добро разбиране и директно допринася за устойчивото икономическо развитие на региона.

Българското председателство, убедено, че по-широката Черноморска зона продължава да предоставя значителни възможности за сътрудничество и ползотворно взаимодействие („Море от възможности” е подходящото мото на българското председателство!), допринесе успешно за осъществяването на икономическата програма на ЧИС, като включи в своя Календар на събитията две министерски срещи, както и други важни събития на високо равнище. По този начин допълнително засили сътрудничеството в рамките на организацията.

Сред общите постоянни приоритети на двете държави-членки са увеличаването на ефективността на Организацията на ЧИС и по-нататъшното укрепване на нейния проектно-ориентиран характер, също и чрез сътрудничеството с други регионални и международни организации. В този смисъл българското председателство решително подкрепи продължаващото успешно сътрудничество с ЕС, докато предстоящото председателство на Република Гърция е решено да продължи в същата посока.

В този дух искаме да изразим нашата благодарност за инициативите на Постоянния международен секретариат на ЧИС (PERMIS), особено за онези, които улесниха участието на Организацията на ЧИС в съвместни проекти с Европейската комисия, в рамките на „Интегрираната морска политика“ и „Механизма за син растеж“.

Същевременно считаме, че държавите-членки на ОЧИС трябва допълнително да оправомощят съществуващите вътрешни финансови инструменти чрез, от една страна, посрещане на дългосрочния въпрос за попълване на средствата във Инструмента за насърчаване на проекти на ЧИС и, от друга страна, увеличаване на участието в дейността на Фонда за насърчаване на Черноморския проекти.

Освен това, въз основа на натрупания досега опит, нашата организация трябва да обмисли подобряването на работата на работните групи на ЧИС, които са „локомотива“ на дейностите на организацията. За тази цел активното участие на експерти от съответните министерства в срещите на различните работни групи е приоритет, върху който ще продължи да се съсредоточава и следващото гръцко председателство.

Ние също подкрепяме работата на органите, свързани с ЧИС (Парламентарна асамблея, Бизнес съвет, Международен център за черноморските изследвания, Черноморската банка за търговия и развитие) и възнамеряваме да продължим тясното си сътрудничество с тях, особено чрез координиране на съвместните ни усилия за осъществяване на общите цели на семейството на ЧИС.

Днес ние несъмнено можем да кажем, че Организацията за ЧИС е най-старата, най-всеобхватната и институционално зряла регионална организация, която насърчава икономическото сътрудничество в по-широкия Черноморски регион. В същото време тя се превърна в отправна точка за диалог и разбирателство в тази геостратегическа област, като основава действията си на принципите на приобщаване, прозрачност и регионална ангажираност.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация