Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Приоритети на Българското председателство на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество

29 Януари 2019 Събития и дискусии

I. Основни цели

           На 1 януари 2019 г. България пое председателството на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество – най-представителната и институционално развита организация в Черноморския регион. България вярва, че широкият Черноморски регион продължава да предоставя значителни възможности за сътрудничество и ползотворно взаимодействие. Ето защо, под мотото „Море от възможности”, Българското председателство ще работи за повишаване на ефективността на ЧИС, с оглед постигането на по-конкретни и видими резултати за гражданите на страните-членки и да превръщането на региона в още по-привлекателна дестинация за чуждестранни инвеститори и туристи.

            Решена да използва големия потенциал на Организацията като платформа за диалог, България потвърждава подкрепата си за Икономическия дневен ред на ЧИС, целящ да подчертае конкурентоспособността на региона, приоритетните сектори за инвестиции и икономическата роля на региона в контекста на европейската икономика.

            Други важни акценти на Българското председателство са утвърждаването на ролята на ЧИС като активен и надежден партньор на регионално и глобално ниво, както и засилването на взаимодействието с други международни организации и инициативи. Като една от трите държави-членки на Европейския съюз в Черноморския регион, България ще продължи усилията си за по-нататъшно развитие на продуктивното взаимодействие между ЧИС и ЕС и за запазване на важното място на Черноморския регион в дневния ред на ЕС. ЧИС и ЕС, изправени пред общи предизвикателства и възможности в широкия Черноморски регион, имат общ интерес по отношение на развитието на пълноценни връзки и  установяването на ползотворно сътрудничество за изпълнението на идентифицираните съвместни проекти и дейности на регионално равнище.

 

II. Секторни приоритети

            Успехът на ЧИС зависи от разработването и ефективното изпълнение на проекти от взаимен интерес. Затова, Българското председателство ще продължи да насърчава секторното сътрудничество във всички области на дейност на ЧИС, със специален акцент върху транспорта, културата и опазването на околната среда. Напредъкът в посока към по-тясното взаимодействие между бизнес общностите на държавите-членки, както и засилването на сътрудничеството между публичния и частния сектор, ще представляват важен аспект за изпълнението на тези приоритети в дневния ред на ЧИС през следващите шест месеца.
           Надграждайки върху постиженията на предишните председателства, като една от приоритетните области на своето председателство, България ще се стреми да насърчава сътрудничеството в областта на транспорта. Усилията в тази област ще имат за цел да допринесат за по-нататъшното развитие на устойчивите транспортни връзки, за ефективното използване на вътрешнорегионалния капацитет и нарастващия транзитен потенциал, както и за развитието на пътната и морската инфраструктура в Черноморския регион.

            Културата, с нейния потенциал за изграждане на мостове и обединяване на хората, е още една приоритетна област на Българското председателство. Насърчаването на междукултурния диалог, ефективната защита на културното наследство, както и по-доброто включване на културата в дейностите на туризма в рамките на черноморския регион, остават важни цели на Българското председателство. В областта на културата, България ще продължи да насърчава конкретни съвместни инициативи и добре подготвени проекти на местно ниво.

            Опазването на околната среда е ключов елемент за улесняване на устойчивото развитие, за да се отговори на нуждите на сегашното поколение, като същевременно се запази потенциалът на възможностите за бъдещите поколения. Една от целите на Българското председателство е да насърчава съвместни дейности в региона на ЧИС в областта на опазването на околната среда. Като акцентира върху усилията за улесняване на устойчивия растеж и в морските и крайбрежните сектори, Българското председателство ще се стреми да насърчава сътрудничеството между ЧИС и ЕС в рамките на Интегрираната морска политика и проекта на Европейската комисия „Механизъм за син растеж”.

            Една от целите на Българското председателство на Организацията ще бъде създаването на синергия между ЧИС и други формати на регионално сътрудничество. От приоритетен интерес за страните-членки на ЧИС е да се възползват от признанието за нарастващото значение и потенциал на широкия Черноморски регион. В този контекст, важна роля имат подобряването на устойчивостта и ефективността на ЧИС, развитието на регионалното сътрудничество във всичките му измерения, както и засилването на сътрудничеството с други международни организации и инициативи. Българското председателство ще се стреми да подобри видимостта на ЧИС, като подчертава значителния потенциал на Черноморския регион като стратегически мост между Европа и Азия.

 

III. Основни събития

Календарът на Българското председателство включва редица събития на високо ниво в различни области на сътрудничество:

-          40-та среща на Съвета на министрите на външните работи на държавите-членки на ЧИС;

-          Среща на министрите на културата на държавите-членки на ЧИС;

-          Неформална среща на министрите на транспорта на държавите-членки на ЧИС;

-          Среща на министерско равнище по сътрудничеството ЧИС-ЕС в Брюксел.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация