Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Факти и обща информация за Организацията за Черноморското икономическо сътрудничество

29 Януари 2019 Събития и дискусии

ФАКТИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА

 

Дата на учредяване – 1 май 1999 г.

Седалище – Истанбул, Турция.

Страни-членки – Албания, Армения, Азербайджан, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Руска федерация, Сърбия, Турция и Украйна.

Настоящ ротационен председател на ЧИС е Република България /1 януари – 30 юни 2019 г./.

НаблюдателиАвстрия, Беларус, Хърватия, Чешка република, Египет, Франция, Германия, Унгария, Израел, Италия, Полша, Словакия, Тунис, САЩ, Европейска комисия (ЕК), Конвенция за опазване на Черно море от замърсяване, Международен черноморски клуб (МЧК), Секретариат на Енергийната харта

Секторни партньори – Република Корея, Япония, Словения, Черна гора, Black Sea International Shipowners Association (BINSA), Black & Azov Seas Ports Association (BASPA),     Union of Road Transport Association in the Black Sea Economic Cooperation Region (BSEC-URTA), Black Sea Region Association of Shipbuilders and Shiprepairers (BRASS), Black Sea Universities Network (BSUN), Вlack Sea Broadcasting Regulatory Authorities Forum (BRAF),    Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR), Дунавска комисия,    International Network for SMEs (INSME), Световна организация по туризъм (UNWTO).

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС) (Organization of the Black Sea Economic Cooperation (BSEC), е международна регионална икономическа организация на страните от Черноморския регион. Възниква на базата на подетата през 1992 г. от Република Турция инициатива за икономическо сътрудничество между черноморските страни.

Съветът на министрите на външните работи на страните-членки е основен орган на ЧИС, който има правомощия да взема решения по всички въпроси, касаещи дейността на организацията.

Председател е министърът на външните работи на съответната страна-членка, която е поела ротационното председателство на ЧИС за срок от шест месеца. Председателството се поема на ротационен принцип, следвайки азбучния ред на имената на държавите. На 1 януари 2019 г. България пое ротационното председателство на ЧИС за период от 6 месеца.

Комитет на старшите служители – включва представители на министерствата на външните работи на страните-членки и подготвя материалите, разглежда и предлага на Съвета на министрите проекторешения за заседанията.

Постоянен международен секретариат на ЧИС (ПМС) – координира цялостната дейност на организацията, съгласно решенията на Съвета на министрите на външните работи и указанията на Председателя на организацията. От 1 юли 2015 г. Генерален секретар на ЧИС е посланик Майкъл Христидис.

Работни групи – основен работен механизъм на ЧИС. Разработват конкретни проекти и програми съгласно определените в Устава на организацията области на сътрудничество.

Специализирани  органи – Парламентарна асамблея на ЧИС (ПАЧИС), Черноморска банка за търговия и развитие (ЧБТР), Международен център за черноморски изследвания (МЦЧИ) и Съвет на бизнес средите, които имат свой бюджет и висока степен на автономност.

 

България е активен член на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС) от самото й учредяване и е ангажирана в процесите за реформиране и адаптиране на организацията към съвременните предизвикателства. В рамките на Българското Председателство на Съвета на ЕС през 2018 г., България насърчи пълноценното взаимодействие между ЧИС и ЕС и развиването на ЧИС като проектно-ориентирана организация.

Участието на България в най-представителната и институционално развита организация в региона на Черно море е съществен елемент  от регионалната политика на страната ни за укрепване на доверието и стабилността в широкия черноморски регион, което е предпоставка за постигане на икономически растеж, конкурентоспособност и просперитет.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация