Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

ELECTION OBSERVATION MISSION (EU EOM) TO JORDAN 2024. Срок за кандидатстване - 12 часа на 06.06.2024 г.

22 Май 2024 Кариери

ЕС предвижда разполагане на Мисия за наблюдение на предстоящите парламентарни избори в Йордания, насрочени за 10.09.2024 г. във връзка с което ЕК инициира процедура за подбор на дългосрочни (LTO) и краткосрочни (STO) наблюдатели.

Всяка държава има право да номинира до 3 LTO и STO. Кандидатурите трябва да бъдат получени на ел. адрес [email protected] не по-късно от 12.00 часа на 06 юни 2024 г.

Кандидатите следва да се запознаят подробно с приложените документи:

  • Call Observers EOM Jordan 2024.pdf;   
  • Annex I.D ToR Observers EOM Jordan 2024.pdf;
  • Ethical Guidelines to CoC for EU observers 2022 - 2024 FINAL.pdf

както и с инструкциите за сигурност и здравните мерки и изисквания, публикувани на официалната страница на МВнР - https://www.mfa.bg/bg/covid19map, СЗО и дипломатическите представителства. Обръщаме внимание, че МВнР препоръчва на българските граждани да се въздържат от пътуване.

Критериите, на които трябва да отговарят кандидатите за LTO и STO са дадени в приложенията. Специално внимание се обръща на профила на кандидата (изисквания, на които кандидатите следва да отговарят), както и на стриктното спазване на Кодекса за поведение (Ethical Guidelines to CoC for EU observers) и неговите етични аспекти, както и на инструкциите на ЕК, на Основния екип и на доставчика на услуги, относно сигурността и безопасността за целия период на разполагането на наблюдателите в мисията.

Работният език на мисията е английски (писмено и говоримо ниво C1).

Предвид трудните условия в някои от регионите на мисията всички кандидати трябва да бъдат в отлично здравословно и физическо състояние.  Кандидатите с хронични заболявания, които са изложени на риск от усложнения при евентуални зарази трябва да извършат задълбочени консултации с личния си лекар преди евентуално кандидатстване.

Кандидатите следва да актуализират регистрациите си в ростера преди да изпратят кандидатурите си. Няма да бъдат разглеждани кандидатури с неактуализирани записи и/или получени след посочения срок.

Всяка кандидатура за LTO/STO следва да бъде придружена от подписана и сканирана декларация на български език, в която кандидатът следва да декларира, че:

  1. е запознат и отговаря напълно на изискванията съгласно приложените документи; ще спазва изискванията по отношение мерките за сигурност, етичните аспекти на Code of Conduct и др. специфични изисквания;
  2. е запознат и е съгласен с правото на МВнР да извърши предварителен подбор;
  3. ако бъде избран от ЕК за участие ще бъде на разположение на основния екип за целия период на мисията;
  4. ще предостави на ЕК изискуемите сертификати и декларации;
  5. има готовност за провеждане на предварителна среща и debriefing с компетентните звена в МВнР, както и за предоставяне на информация за участието си мисията.

Министерството на външните работи си запазва правото на следващ етап, след получаване на кандидатурите, да прецени целесъобразността от номиниране на български кандидати за наблюдатели в Мисията на ЕС за наблюдение на изборите във Венецуела, в интерес на здравето и сигурността им, предвид актуалната ситуация и сигурността в страната.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация