Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

ELECTION OBSERVATION MISSION (EU EOM) TO DR CONGO 2023. Срок за кандидатстване – 11 септември 2023 г.

24 Август 2023 Кариери

ЕС предвижда разполагане на Мисия за наблюдение на предстоящите общи избори в Демократична република Конго, насрочени за 20.12.2023 г., във връзка с което ЕК инициира процедура за подбор на дългосрочни (LTO) и кратко срочни (STO) наблюдатели.

Всяка държава има право да номинира до 3 LTO и 3 STO. Кандидатурите трябва да бъдат получени на ел. адрес [email protected] не по-късно от 11.09.2023 г.

Кандидатите следва да се запознаят подробно с приложените документи:

  • Call for Observers_EOM DR Congo 2023.pdf
  • Ethical Guidelines to CoC for EU observers 2022.pdf
  • ToR_Observers_EOM DR Congo 2023.pdf

както и с инструкциите за сигурност и здравните мерки и изисквания, публикувани на официалните страници в интернет на МВнР - https://www.mfa.bg/bg/covid19map, СЗО и дипломатическите представителства. Обръщаме внимание, че МВнР препоръчва на българските граждани да се въздържат от пътуване.

Критериите, на които трябва да отговарят кандидатите за LTO и STO са дадени в приложенията. Специално внимание се обръща на профила на кандидата (изисквания, на които кандидатите следва да отговарят), както и на стриктното спазване на Кодекса за поведение (Code of Conduct) и неговите етични аспекти, както и на инструкциите на ЕК, на Основния екип и на доставчика на услуги, относно сигурността и безопасността за целия период на разполагането на наблюдателите в мисията.

Кандидатите следва да владеят писмено и говоримо френски език (ниво C1). Предишен опит в страната и/или региона ще се счита за предимство.

Изисквания към кандидатите за LTO: Участие в две наблюдателни мисии или член на основния екип (вкл. наблюдателни мисии, организирани от други организации) или съответно обучение за LTO (за предпочитане от EODS/NEEDS), както и професионален опит в релевантна област. Изисквания към кандидатите за STO: Участие в поне една наблюдателна мисия като наблюдател или член на основния екип (вкл. и наблюдателни мисии, организирани от други организации) или съответно обучение за STO (за предпочитане от EODS/NEEDS), както и професионален опит в релевантна област.

Всички кандидати трябва да бъдат в отлично здравословно и физическо състояние и да имат готовност за разполагане в трудни региони. Кандидатите със съществуващи/хронични заболявания, които са изложени на риск от усложнения при зараза с Covid-19 трябва да извършат задълбочени консултации с личния си лекар преди евентуално кандидатстване. Препоръчително е кандидатите да са напълно ваксинирани срещу Covid-19 с ваксина, одобрена от СЗО. Избраните кандидати следва да предоставят сертификат за годност за работа и медицински сертификат по приложените образци на съответните етапи на процедурата.

Кандидатите трябва да актуализират регистрациите си в ростера преди да изпратят кандидатурите си. Няма да бъдат разглеждани кандидатури с неактуализирани записи и/или получени след посочения срок.

Всяка кандидатура за LTO/STO следва да бъде придружена от подписана и сканирана декларация на български език, в която кандидатът като минимум следва да декларира, че:

  • е запознат и отговаря напълно на изискванията съгласно приложените документи;
  • ще спазва изискванията по отношение мерките за сигурност, COVID-19, етичните аспекти на Code of Conduct и др. специфични изисквания;
  • че е запознат и е съгласен с правото на МВнР да извърши предварителен подбор;
  • ако бъде избран от ЕК за участие ще бъде на разположение на основния екип за целия период на мисията;
  • ще предостави на ЕК изискуемите сертификати и декларации;
  • има готовност за провеждане на предварителна среща и debriefing с компетентните звена в МВнР, както и за предоставяне на информация за участието си мисията.

Министерството на външните работи си запазва правото на следващ етап, след получаване на кандидатурите, да прецени целесъобразността от номиниране на български кандидати за наблюдатели в Мисията на ЕС за наблюдение на изборите в ДР Конго, в интерес на здравето и сигурността им.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация