Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

ELECTION OBSERVATION MISSION (EU EOM) to PARAGUAY 2023. Срок за кандидатстване – 18.01.2022 г., 12.00 ч.

10 Януари 2023 Кариери

ЕС предвижда разполагане на Мисия за наблюдение на предстоящите общи избори в Парагвай, насрочени за 30.04.2023 г. във връзка с което ЕК инициира процедура за подбор на дългосрочни (LTO) и кратко срочни (STO) наблюдатели.

Всяка държава има право да номинира до 3 LTO и STO. Кандидатурите трябва да бъдат получени на ел. адрес [email protected] не по-късно от 18 януари 2023 г.

Кандидатите следва да се запознаят подробно с приложените документи:

    ToR Observers_EOM Paraguay 2023.doc.pdf,

    Call for Observers_Paraguay 2023.docx.pdf,

както и с инструкциите за сигурност и здравните мерки и изисквания, публикувани на официалните страници в интернет на МВнР - https://www.mfa.bg/bg/covid19map, СЗО и дипломатическите представителства. Обръщаме внимание, че МВнР препоръчва на българските граждани да се въздържат от пътуване.

Критериите, на които трябва да отговарят кандидатите за LTO и STO са дадени в приложенията. Специално внимание се обръща на профила на кандидата (изисквания, на които кандидатите следва да отговарят), както и на стриктното спазване на Кодекса за поведение (Code of Conduct) и неговите етични аспекти, както и на инструкциите на ЕК, на Основния екип и на доставчика на услуги, относно сигурността и безопасността за целия период на разполагането на наблюдателите в мисията.

Езиците на мисията са испански (C1) и английски (C1). Изисквания към кандидатите за LTO: Участие в поне две наблюдателни мисии като LTO или член на основния екип (вкл. наблюдателни мисии, организирани от други организации) или съответно обучение за LTO (за предпочитане от EODS/NEEDS), както и професионален опит в релевантна област. Изисквания към кандидатите за STO: Участие в поне една наблюдателна мисия като LTO/STO или член на основния екип (вкл. и наблюдателни мисии, организирани от други организации) или съответно обучение за STO (за предпочитане от EODS/NEEDS), както и професионален опит в релевантна област.

Предвид трудните условия в някои от регионите на мисията и пандемията COVID-19, всички кандидати трябва да бъдат в отлично здравословно и физическо състояние.  Кандидатите със съществуващи/хронични заболявания, които са изложени на риск от усложнения при зараза с COVID-19 трябва да извършат задълбочени консултации с личния си лекар преди евентуално кандидатстване. В съответствие с изискванията за влизане в Парагвай, препоръчително е кандидатите да бъдат напълно ваксинирани срещу Covid-19 с ваксина, одобрена от СЗО. Избраните кандидати следва да предоставят сертификат за годност за работа и медицински сертификат по приложените образци на съответните етапи на процедурата.

Кандидатите следва да актуализират регистрациите си в ростера преди да изпратят кандидатурите си. Няма да бъдат разглеждани кандидатури с неактуализирани записи и/или получени след посочения срок.

Всяка кандидатура за LTO/STO следва да бъде придружена от подписана и сканирана декларация на български език, в която кандидатът като минимум следва да декларира, че:

  - е запознат и отговаря напълно на изискванията съгласно приложените документи; ще спазва изискванията по отношение мерките за сигурност, COVID-19, етичните аспекти на Code of Conduct и др. специфични изисквания;

  - че е запознат и е съгласен с правото на МВнР да извърши предварителен подбор;

  -  ако бъде избран от ЕК за участие ще бъде на разположение на основния екип за целия период на мисията;

  -  ще предостави на ЕК изискуемите сертификати и декларации;

  -  има готовност за провеждане на предварителна среща и debriefing с компетентните звена в МВнР, както и за предоставяне на информация за участието си мисията.

Министерството на външните работи си запазва правото на следващ етап, след получаване на кандидатурите, да прецени целесъобразността от номиниране на български кандидати за наблюдатели в Мисията на ЕС за наблюдение на изборите в Парагвай, в интерес на здравето и сигурността им, в съответствие с препоръките на СЗО и здравните власти, предвид актуалната ситуация във връзка с COVID-19 и сигурността в страната.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В допълнение информираме, че ЕК инициира подбор за Основен екип и за Заместник-главен наблюдател (Core Team and DCO) за EU EOM to Paraguay – 2023 - кандидатства се директно до 22.01.2023 г.  

Обявата е публикувана на следния линк: https://ec.europa.eu/fpi/announcements/jobs_en

Свързани файлове

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация