Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

ELECTION OBSERVATION MISSION (EU EOM) to TIMOR-LESTE 2022. Срок за кандидатстване – 13 януари 2022 г., 24.00 ч.

23 Декември 2021 Кариери

ЕС предвижда разполагане на Мисия за наблюдение на предстоящите  президентски избори в Източен Тимор, насрочени за март 2022 г. с възможен втори тур през април 2022 г., във връзка с което ЕК инициира процедура за подбор на дългосрочни наблюдатели (LTO).

Кандидатурите трябва да бъдат получени на ел. адрес [email protected] с копие до [email protected] не по-късно от 13 януари 2022 г.

Кандидатите следва да се запознаят подробно с приложените документи:

  • Call for Observers EOM Timor-Leste 2022.pdf,
  • Annex I.D Observers ToR EOM Timor Leste 2022.pdf,
  • Ethical Guidelines 2021 - FINAL.docx.pdf,

както и с инструкциите за сигурност и здравните предпазни мерки и изисквания, публикувани на официалните страници в интернет на МВнР - https://www.mfa.bg/bg/covid19map, СЗО и дипломатическите представителства. Обръщаме внимание, че МВнР препоръчва на българските граждани да се въздържат от пътуване.

Критериите на които трябва да отговарят кандидатите за LTO/STO са дадени в приложенията. Специално внимание се обръща на профила на кандидата (изисквания, на които кандидатите следва да отговарят), както и на стриктното спазване на Кодекса за поведение (Code of Conduct) и неговите етични аспекти, както и на инструкциите на ЕК, на Основния екип и на доставчика на услуги относно сигурността и безопасността за целия период на разполагането на наблюдателите в мисията.

Работните езици на мисията са английски и португалски (С1/C2). Изисквания към кандидатите за LTO: Участие в поне две наблюдателни мисии като LTO/STO или член на основния екип (вкл. наблюдателни мисии, организирани от други организации) или съответно обучение за LTO (за предпочитане от EODS/NEEDS). 

Кандидатите с предшестващи или хронични заболявания, които са изложени на риск от сериозни усложнения при зараза с COVID-19, трябва предварително да се консултират с личните си лекари. Предвид пандемията COVID-19 и трудните условия в региона на мисията, всички кандидати трябва да бъдат в отлично здравословно и физическо състояние.  Кандидатите със съществуващи/хронични заболявания, които са изложени на риск от усложнения при зараза с COVID-19 трябва да извършат задълбочени консултации с личния си лекар преди евентуално кандидатстване. Изследователската мисия силно препоръчва ваксинация срещу COVID-19. Избраните кандидати следва да предоставят сертификат за годност за работа и медицински сертификат по приложените образци на съответните етапи на процедурата.

Кандидатите следва да актуализират регистрациите си в ростера преди да изпратят кандидатурите си. Няма да бъдат разглеждани кандидатури с неактуализирани записи и/или получени след посочения срок.

Всяка кандидатура за дългосрочен наблюдател и краткосрочен наблюдател следва да бъде придружена от подписана и сканирана декларация на български език, в която кандидатът като мин. декларира, че:

  • е запознат и отговаря напълно на изискванията съгласно приложените документи; ще спазва изискванията по отношение мерките за сигурност, COVID-19, етичните аспекти на Code of Conduct и др. специфични изисквания;
  • че е запознат и е съгласен с правото на МВнР да извърши предварителен подбор;
  • ако бъде избран от ЕК за участие ще бъде на разположение на основния екип за целия период на мисията;
  • ще предостави на ЕК изискуемите сертификати и декларации;
  • има готовност за провеждане на предварителна среща и debriefing с компетентните звена в МВнР, както и за предоставяне на информация за участието си мисията.

Министерството на външните работи си запазва правото на следващ етап, след получаване на кандидатурите, да прецени целесъобразността от номиниране на български кандидати за наблюдатели в Мисията на ЕС за наблюдение на парламентарните и президентските изборите в Източен Тимор, в интерес на здравето и сигурността им, в съответствие с препоръките на СЗО и здравните власти, предвид актуалната ситуация във връзка с COVID-19 и сигурността в страната.

_________________________________________________________________________

В допълнение информираме, че ЕК инициира подбор за Основен екип и за Заместник-главен наблюдател (Core Team and DCO) за EU EOM to Timor-Leste – 2022 - кандидатства се директно до 10 януари  2022 г.  

Обявата е публикувана на следния линк: Jobs (europa.eu) ; https://ec.europa.eu/fpi/announcements/jobs_en

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация