Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Втора сесия на Програмата за професионално обучение на национални експерти в ЕК през 2022 г.

02 Март 2022 Кариери

Европейската комисия обяви началото на процедурата по подбор за участие във Втора сесия на Програмата за професионално обучение на национални експерти в ЕК през 2022 г. "National Experts on Professional Training" (NEPT), която ще започне 2022 г.
 
Структурните стажове по Програмата дават възможност на експерти от администрацията на държавите-членки да придобият краткосрочен опит за методите на работа на институциите на ЕС. Кандидатите следва да са служители от държавната администрация, назначени на договор за неопределено време и да не притежават професионален опит в институциите на ЕС. Стажовете са с продължителност от три до пет месеца, като продължителността и желаната структура, в която ще се проведе стажът, се определя от изпращащата администрация. Няма изискване към кандидатите да притежават професионален опит.
 
Определената за Република България годишна квота е за 10 участника.
 
Правилата за командироване са уредени в Дял II от Решението на ЕК от 12.11.2008 г., относно правилата, приложими към командированите национални експерти и национални експерти на обучение към службите на Комисията.
 
Разходите по командироването и настаняването са за сметка на изпращащата администрация. Програмата ще започне на 1 или на 16 октомври 2022 г., с продължителност между 3 и 5 месеца. Кандидатите трябва да попълнят формуляр за кандидатстване, както и автобиография във формат “Europass”. Информация за специфичните изисквания за кандидатите, образец на формуляр за кандидатстване, както и автобиография във формат “Europass” http://europass.cedefop.europa.eu/en/homе, са описани подробно и са част от приложенията.
 
Ангажимент на кандидатите е да уведомят работодателя си за желанието да кандидатстват за позиции (NEPT) и да получат подкрепата му. Всяко ведомство взема решение за одобрение на кандидатурите на своите служителите, съгласно вътрешната си нормативна уредба. Автобиографиите на одобрените кандидати следва да бъдат изпратени до дирекция “Човешки ресурси” на МВнР с писмо за подкрепа от работодателя (респективно звеното, занимаващо се с човешките ресурси или друго, съгласно нормативната уредба) в електронен формат. Всички номинирани кандидатури, както и евентуалното им оттегляне следва да бъдат изпратени чрез Министерството на външните работи до Постоянното представителство на Република България към ЕС в Брюксел, Кралство Белгия.

Във връзка с горното, моля, в срок до 10 април 2022 г., при наличие на подкрепени кандидатури да изпратите в дирекция „Човешки ресурси“ на Министерство на външните работи писмо с техните имена, данни за контакт и документите за кандидатстване  - подписан формуляр и автобиография “Europass” на електронни адреси [email protected], с копие до [email protected]

 

Свързани файлове

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация