Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Втора сесия от Програмата за националните експерти на професионално обучение в Европейската комисия през 2020 г. – удължен срок за кандидатстване 15 май 2020 г.

11 Март 2020 Кариери

Европейската комисия обяви началото на процедурата по подбор за участие във Втората сесия от Програмата за националните експерти на професионално обучение“ (ПНЕПО) в ЕК през 2020 г. ("National Experts on Professional Training (NEPTs), която ще започне през месец октомври 2020 г.

Структурните стажове по Програмата дават възможност на експерти от администрацията на държавите-членки да придобият краткосрочен опит за методите на работа на институциите на ЕС.

Кандидатите следва да са служители от държавната администрация, назначени на договор за неопределено време и да не притежават професионален опит в институциите на ЕС. Стажовете са с продължителност от три до пет месеца, като продължителността и желаната структура, в която ще се проведе стажът, се определя от изпращащата администрация. Няма изискване към кандидатите да притежават професионален опит.

Определената за Република България годишна квота е за 10 структурни стажанта.

Правилата за командироване са уредени в Дял II от Решението на ЕК от 12.11.2008 г., по правилата, приложими към командированите национални експерти и национални експерти на обучение към службите на Комисията. Същите могат да бъдат намерени на адрес: http://ec.europa.eu/civil_service/docs/regime_end_bg.pdf

Разходите по командироването и настаняването са за сметка на изпращащата администрация.

Програмата ще започне на 1 октомври или на 16 октомври 2020 г. Информация за специфичните изисквания за кандидатите, образец на формуляр за кандидатстване, както и автобиография във формат “Europass”, са описани подробно и са част от приложенията.

Крайният срок за изпращане на номинираните кандидатури по ПНЕПО е 15 май 2020 г.

Всички номинирани кандидатури, както и евентуалното им оттегляне следва да бъдат изпратени чрез Министерството на външните работи до Постоянното представителство на Република България към ЕС в Брюксел, Кралство Белгия.

Във връзка с горното моля, в срок до 11 май 2020 г., да изпратите в дирекция “Човешки ресурси” на МВнР писмо с имената на одобрените кандидати и техните контакти, както и документи за кандидатстване, съгласно указанията, на e-mail: [email protected], с копие до [email protected].

Свързани файлове

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация