Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Насоки за публичност и видимост на Българската помощ за развитие

 

 1. Информационните материали използвани при изпълнение на комуникационния план по проекти за развитие, финансирани със средства по Българската помощ за развитие, следва да съдържат следните задължителни елементи на визуализация:

 

 • Логото на Българска помощ за развитие[1]; знамето на страната партньор, или логото на бенефициента, който изпълнява проекта; текст на официалния език на страната партньор, запазващ смисъла на следния текст на български и английски език Проект /име на проекта/ се финансира със средства по Българската помощ за развитие /The project /Project Title/ is funded with the Bulgarian Development Aid (в случай, че името на проекта е вече упоменато в съответния материал текстът може да бъде изписан, както следва: Този проект е финансиран със средства по Българската помощ за развитие /This project is funded with the Bulgarian Development Aid/); в случай, че информационните материали са предвидени за аудитория, говореща различен език от официалния език на страната-партньор, текстът може да бъде изписан на английски език, а при нужда и на езика на целевата аудитория, ако тя говори един и същи език, различен от официалния език на страната партньор.

           

 • При проект, който се съфинансира и/или изпълнява едновременно от друг донор и/или международна организация изброените в т. 1.1. задължителни елементи, да бъдат съобразени и адаптирани към правилата за публичност на съфинансиращата организация, без да бъдат изпускани задължителните елементи изброени в т. 1.1.
 • При публикации, научни издания, наръчници, информационни уеб страници и други, които са свързани с представяне на социологически проучвания, статистически данни, анализи и т.н., които представляват оценка и/или могат да повлияят върху аудиторията по друг начин освен да информират, представяйки факти, да бъде използван следния текст като забележка:
 • Настоящата публикация (или друг вид материал) е изготвена с финансовата подкрепа на Българската помощ за развитие. Отговорност за съдържанието носят единствено изпълнителите на проекта /име на организацията изпълнител/ . При никакви обстоятелства материалите (в съответната публикация/материал) не могат да се разглеждат като отразяващи позицията на Република България и Българската помощ за развитие. / This publication has been produced with the assistance of the Bulgarian Development Aid. The contents of this publication are the sole responsibility of <name of the author/contractor/implementing partner/international organisation> and can in no way be taken to reflect the views of the Republic of Bulgaria and the Bulgarian Development Aid.

 

 1. Печатни информационни материали
  • Брошури, дипляни, листовки, плакати, информационни бюлетини, дипломи и сертификати от проведени обучения, присъствени списъци, папки, тефтери, тетрадки, блок-листа и др. – следва да съдържат текста и логото на Българската помощ за развитие, съобразен със спецификите на целевата аудитория;
  • Банери и рекламни пана и др. – следва да съдържат всички задължителни елементи на визуализация, включително логото на Българската помощ за развитие. При тях може да се добави и наименованието, както и логото на бенефициента. Бенефициентът може да постави банери или рекламни пана и др. (напр. в помещенията на институции, изпълняващи или ползващи се от резултатите от проекти финансирани със средства на Българската помощ за развитие). Те се поставят в залите, където се провеждат събития по проектите – семинари, конференции, обучения, срещи и др.;
  • Промоционални и рекламни материали с малък размер (химикалки, USB, ключодържатели, значки, запалки и др.) – предвид малката площ на печатаемото поле задължителен елемент за визуализация е текстът: Българска помощ за развитие /Bulgarian Development Aid/ и лого на език, съобразен със спецификите на целевата аудитория;
  • Информационни табели – информационните табели следва да съдържат всички задължителни елементи за визуализация, като текстът се изписва задължително на официалния език на страната партньор и на английски език. При техническа възможност на място е препоръчително на информационната табела да бъде поставено логото на Българската помощ за развитие, при възможност придружено с логото или национално знаме на бенефициера на проекта.

 

 1. Публични събития – Организаторите на информационни и обучителни събития (семинари, конференции, работни срещи, информационни дни и др.), свързани с изпълнението на проекти за развитие финансирани със средства по Българската помощ за развитие /Bulgarian Development Aid/, следва изрично да оповестяват, че съответният проект се финансира със средства по Българската помощ за развитие /Bulgarian Development Aid/, като използват горепосочените елементи на мерките за информиране и публичност. Те могат да направят това чрез поставяне на банери в залите, където се провежда мероприятието, в които е включено логото на Българската помощ за развитие

Всички документи, публикации и рекламно-информационни материали, свързани със събитието, трябва да отговарят на изискванията за визуализация, съгласно тези указания /прес-съобщения, сертификати за участие, рекламно-информационни карета, мултимедийни презентации, плакати и т.н/.

 

 1. Статии и интервюта – При публични изяви, статии и интервюта на представители на бенефициента, свързани с проекта е необходимо да се посочи ролята на Българската помощ за развитие /Bulgarian Development Aid/.

 

 1. Платени публикации и излъчвания – /рекламни карета, рекламни спотове, заставки, репортажи, филми, PR материали и др./ следва да бъде инкорпориран текстът: Проект /име на проекта/ се финансира със средства по Българската помощ за развитие /The project /Project Title/ is funded with the Bulgarian Development Aid и да се постави логото на Българската помощ за развитие като задължителен елемент за визуализация, съобразен със спецификите на целевата аудитория.
 2. Интернет

За информацията, разпространявана по интернет на уеб страниците, включително банери, графични изображения и други визуални материали, публикувани в страниците в социалните мрежи и чрез други онлайн платформи използвани от организациите, изпълняващи проекти по българската помощ за развитие, да бъде предвидено разполагането на текст „Проект /име на проекта/ се финансира със средства по Българската помощ за развитие /The project /Project Title/ is funded with the Bulgarian Development Aid, съобразявайки се със спецификите на комуникационния канал и аудиторията, като при възможност се разполага логото на Българската помощ за развитие (знамето на Р България) и знамето на страната-партньор.

 

 1. Информационни стикери

При закупуване на техническо и/или офис оборудване, необходимо за изпълнението на проекта или в резултат от него, бенефициентът следва да постави стикер на подходящо място на повърхността на оборудването. На стикера трябва да бъдат визуализирани (знамето на Р България) логото на Българската помощ за развитие, знамето на страната партньор или логото на бенефициера, придружени с текс: Проект /име на проекта/ се финансира със средства по Българската помощ за развитие /The project /Project Title/ is funded with the Bulgarian Development Aid.

 

 

[1]  

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация