Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Западни Балкани

(Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Република Северна Македония, Сърбия и Черна гора)

България има традиции в предоставянето на помощ за развитие на страните от Западните Балкани, водена от стратегическата цел на тяхното успешно интегриране в ЕС в средносрочна и в дългосрочна перспектива.

Западните Балкани бяха централна и приоритетна тема за Българското председателство на Съвета на ЕС, по време на което беше утвърдена тяхната европейска перспектива и интеграция с приемането на Стратегията на ЕС към Западните Балкани, на Софийската декларация и на Заключенията на Съвета на ЕС от 26 юни 2018 г. Ситуацията в региона се променя положително с приемането на Република Северна Македония и Албания в НАТО и решението на Съвета на ЕС от март 2020 г. да започне преговори с двете държави за членство, което е потвърждение на Дневния ред от Солун 2003. Инициативите в рамките на Берлинския процес също са в подкрепа на европейската интеграция на страните от региона, който през 2020 се председателства от България и от Република Северна Македония.

Сътрудничеството за развитие се утвърди като една от важните външнополитически дейности на България, която задълбочава реалното присъствие в страните от Западните Балкани на национално и на местно ниво.

 

ЦЕЛИ

Утвърждаване на върховенството на закона, реформиране на публичния сектор, изграждане на капацитет на местно ниво, защита и гарантиране правата на човека със специално внимание към жените, децата, хората с увреждания и други уязвими групи

Повишаване на качеството на образованието, вкл. чрез подобряване на образователната инфраструктура

Повишаване на качеството на здравеопазването, вкл. чрез подобряване на инфраструктурата и на подготвеността за отговор на пандемии

Устойчиво икономическо развитие и подкрепа за устойчива заетост, подкрепа за бизнеса в прилагането на стандартите на ЕС, преодоляване на негативните социално-икономически последици от COVID-19

СЕКТОРИ

Добро управление и гражданско общество

Качествено образование

Здравеопазване

Икономически сектор и услуги, производствен сектор

ЦЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

 

 

 

 

МНОГО-СЕКТОРНИ ТЕМИ

                 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация