Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Нидерландия, Хага, Посолство на Република България

Пътуване на малолетни/непълнолетни лица в рамките на Шенгенското пространство

01 Април 2024 Консулски съобщения

Считано от 31-ви март 2024 г., Република България вече е част от Шенгенското пространство, като от същата дата се премахват и проверките на лица на вътрешните въздушни и морски граници. Това означава при пътуване между България и Нидерландия с директни полети (или чрез полети, преминаващи през други държави-членки на Шенген) гранични проверки няма да се извършват. В този смисъл, в общия случай, при пътуване в рамките на Шенгенското пространство на малолетни/непълнолетни български деца (самостоятелно; с един от родителите; с трето лице) няма да има проверки и за декларации/пълномощни, чрез които родителят/родителите дава(т) съгласието си детето да пътува самостоятелно или придружено от друго лице.

В същото време, с присъединяването на Република България към Шенгенското пространство, не отпада юридически закрепеният в българското право принцип, че пътуването на малолетни/непълнолетни деца извън пределите на страната се осъществава единствено при наличие на съгласие от страна и на двамата родители. Въпросите, свързани с пътуване на дете в чужбина и издаването на необходимите лични документи за това, се решават по общо съгласие на родителите. При наличие на спор между родителите по тези въпроси то той се решава от районния съд по настоящия адрес на детето. Декларацията за съгласие за пътуване на дете ще продължава да се изисква на външни и вътрешни сухоземни граници на Европейския съюз. Запазва се и при полети към трети страни извън Шенген.

На следващо място, отпадането на граничните проверки на вътрешните въздушни и морски граници не означава, че ще бъде премахнат полицейският контрол. Именно в тази връзка е възможно пътуващите да бъдат обект на полицейска проверка, в рамките на която да бъде установена самоличността на пътника чрез проверка на представения от него/нея документ за самоличност, а спрямо малолетните/непълнолетните деца – български граждани – освен установяване на самоличност, да бъде проверено и дали е налице съгласие от страна на родителите/отсъстващия родител за пътуване на детето в чужбина. Ако след подобна полицейска проверка се установи, че липсва нотариално заверено писмено съгласие за пътуване в чужбина от родителите/настойниците/ попечителите, то органите на Министерството на вътрешните работи биха могли да не разрешат напускането на страната на малолетното/непълнолетното дете или на поставеното под запрещение лице.

Във връзка с горната информация съветваме родителите на малолетни/непълнолетни деца-български граждани, при пътувания в рамките на Шенгенското пространство след 31-ви март 2024 г., да продължат да се съобразяват със залегналия в националното право принцип за наличие на изрично съгласие от двамата родители при пътуване на дете в чужбина и съответно да подготвят нотариално заверено писмено съгласие, когато единият или и двамата родители не придружават детето по време на неговото пътуване.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация