Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Нидерландия, Хага, Посолство на Република България

Процедура по припознаване на дете в Нидерландия

Припознаване на дете в Нидерландия

Ако планирате да имате дете в Нидерландия, но не сте в граждански брак или гражданско (регистрирано) партньорсто с рождената майка, вие бихте могли юридически да се превърнете в родител на новороденото дете, като го припознаете. Тази процедура се развива пред съответната община в Нидерландия. За извършване на припознаване на дете не се заплащат такси. Припознаването на дете може да се извърши по време на бременността на майката, по време на регистрация на раждането, както и след регистрацията на раждането.

 

Извършване на припознаване на дете в качеството на баща

Ако имате сключен граждански брак или се намирате в гражданско (регистрирано) партньорство с рождената майка на детето, тогава не е необходимо формално да извършвате припознаване на новороденото дете, тъй като вие автоматично ще бъдете вписан като баща в акта за раждане. Това правило се прилага дори когато Вие (фактически) не сте биологичният баща на детето (прилага се т.нар. презумпция за бащинство).

 

Извършване на припознаване на дете в качеството на женски партньор на рождената майка

Ако сте жена, която се намира в граждански брак или в гражданско (регистрирано) партньорство с рождената майка, и ако сте използвали анонимен донор на сперматозоиди за забременяването, то тогава не е необходимо допълнително формално да се извършва припознаване. Като женски партньор на рождената майка Вие ще бъдете вписана като майка на детето. Въпреки това, при регистрацията на раждането, ще трябва да докажете, че донорът на сперматозоиди е неизвестен за Вас.

Ако напротив – разполагате с информация относно донора на сперматозоиди, тогава женският партньор на рождената майка няма да се счита автоматично за родител на детето. При това положение ще трябва да се премине през процедурата по припознаване. По този начин се процедира дори когато сте в граждански брак или гражданско (регистрирано) партньорство с рождената майка.

 

Условия за извършване на припознаването:

  • Навършена 16-годишна възраст от припознаващия;
  • Наличие на съгласие от рождената майка, ако детето е на по-малко от 16 години;
  • Нямате право да припознаете дете, ако не ви е позволено да се ожените за рождената майка (например ако сте в близки роднински връзки, възпрепятстващи сключването на брак);
  • Детето не следва вече да е вписано с двама родители в акта за раждане;
  • Ако сте поставени под настойничество или попечителство, то тогава ще трябва да получите разрешение от окръжния съд;

 

При извършване на припознаването е редно да отчитате и следното:

  • Припознаването се извършва за всяко дете поотделно. Това включва второ и/или следващо дете от връзката. Изключение от това правило има в случаите, в които лицата имат сключен граждански брак или се намират в гражданско (регистрирано) партньорство преди раждането на детето;
  • При извършване на формално припознаване на първото дете Вие избирате чие фамилно име то да носи – това на рождената майка или вашето. Всички последващи деца от същата връзка автоматично получават същото фамилно име, каквото и първото;
  • Ако детето е било юридически припознато преди 1-ви януари 2023 г., то тогава родителите ще трябва да подадат отделна молба пред окръжния съд, за да им бъде отредено съвместно упражняване на родителски права;
  • Ако не сте в граждански брак или в гражданско (регистрирано) партньорство с рождената майка и припознаването на детето се извършва след 1-ви януари 2023 г., то вие автоматично ще получите статут на съвместно упражняване на родителските права. От това правило има и изключения (например когато по време на приознаването, декларирате, че единствено рождената майка ще упражнява родителските права).

 

Кога може да се извърши припознаването в общината?

Припознване по време на бременността

Формалният акт на припознването може да се извърши във всяка една община на територията на Нидерландия, ако детето все още не е родено. Тази процедура е известна като „припознаване на неродено дете“ (erkenning van de ongeboren vrucht). Ако бъдещата рождена майка на детето не присъства по време на припознаването, то тогава ще трябва да бъде представено писмено съгласие с акта на припознаване от нейно име. Ако партньорката ви очаква повече от едно дете, припознаването се отнася до всички деца, с които тя е бременна към момента на формалния акт на припознаването.

Припознаване при регистрацията на раждането

Припознаването може да бъде направено при регистрацията на гражданското събитие раждане. Това става в общината, където детето е родено. При отсъствие на рождената майка отново се изисква нейно писмено съгласие, за да произведе действие актът на припознаване.

Припознаване след регистрацията на раждането

Бихте могли да припознаете вашето дете дори когато то вече е по-възрастно. Ако детето е навършило 12-годишна възраст, тогава е нужно писмено съгласие както от самото дете, така и от рождената майка. Ако детето е навършило 16-годишна възраст, се изисква единствено неговото съгласие.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация