Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Нидерландия, Хага, Посолство на Република България

Регистрация на раждания в Нидерландия

Регистрация (вписване в регистрите на населението) на новородено в Кралство Нидерландия

Всяко едно раждане на територията на Нидерландия трябва да бъде регистрирано. Това правило се отнася за всички деца, родени на територията на страната. Новороденото дете следва да бъде регистрирано в 3-дневен срок в регистрите на населението, които се водят към общината, където то е родено. Като общо правило регистрацията може да бъде извършена от майката, бащата или от т.нар. duomoeder (женския партньор на майката).

 

Регистрация в рамките на 3 дни от самото раждане

Новороденото дете следва да бъде регистрирано в 3-дневен срок от раждането, като не се брои самият ден на гражданското събитие раждане. За улеснение прилагаме и пример: ако Вашето дете е родено във вторник, то Вие следва да го регистрирате най-късно в петък.

В допълнение, ако третият ден се пада в събота, неделя или пък е официален празник, то в такъв случай крайният срок за регистрация на детето се удължава до първия следващ работен ден. Ако при такова положение остава само един ден за регистрация на детето, то тогава на гражданите се дава още един допълнителен ден, за да могат да имат на разположение поне 2 дни за регистрация на детето.

 

Закъсняла регистрация на дете

Ако не успеете да регистрирате новороденото си дете в рамките на 3-дни от събитието, то тогава длъжностното лице по гражданско състояние (при което се регистрират гражданските събития  раждане, брак, регистрирано партньорство и смърт) информира прокурора. При такова развитие е възможно да Ви се наложи да заплатите глоба.

 

Регистрацията се извършва от майката, бащата или от женския партньор на майката

Вписването в регистрите на населението на новороденото може да бъде извършено от майката, бащата или от женския партньор на майката.

Ако никой от горепосочените не е в състояние на регистрира новороденото дете, то раждането може да бъде регистрирано от:

  • лице, присъствало по време на раждането;
  • собственика на дома, в който детето е родено;
  • служител на институцията, в която детето е било родено – например на съответната болница.

Ако не може да се намери и такова лице, то тогава гражданското събитие раждане може да бъде регистрирано, съответно детето да бъде вписано в регистрите на населението, от или от името на кмета на общината, в която детето се е родило, или в която е било намерено, ако става въпрос за намерено дете.

Не е необходимо детето да присъства в общината по време на процеса по регистрация. Затова не е нужно да водите заедно със себе си своето новородено дете.

 

Регистрация на дете, родено в превозно средство

Ако детето е родено в превозно средство (например: собствено моторно превозно средство, линейка, влак, самолет), гражданското събитие раждане следва да бъде регистрирано в мястото на пристигане, като това обичайно съвпада и с мястото, където новороденото дете напуска съответното транспортно средство. Това правило се прилага, ако локацията се намира на територията на Нидерландия.

Ако бебето се роди по време на международен полет или пък на международно морско пътуване и дестинацията на пристигане не е в Нидерландия, тогава са налице две възможности:

  • ако корабът или летателното средство са регистрирани в Нидерландия, то родителите трябва да се снабдят с временно удостоверение за раждане от капитана на кораба, съответно от командира на самолета;
  • ако корабът или летателното средство не са регистрирани в Нидерландия, то удостоверението за раждане трябва да се състави/получи от местните власти на крайната дестинация на пътуването.

След като съотвените лица достигнат до своята крайна дестинация, те следва да се снабдят с временно удостоверение за раждане, издадено от местните власти, като същото трябва да бъде изпратено възможно най-скоро на длъжностното лице по гражданско състояние в Община Хага.

 

Необходими документи

При регистрацията/вписването на новороденото в регистрите на населението следва да носите следните документи:

  • валидно средство за идентификация – лична карта и/или паспорт, издаден/а/и от някоя от държавите членки на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство;
  • декларация за припознаване или декларация за избор на фамилия, ако са издадени преди настъпване на раждането;
  • съобщение за раждане (декларация за раждане), издадено от болницата или от акушера/ката;

 

Издаване на акт за раждане

Длъжностното лице по гражданско състояние към съответната община ще издаде акт за раждане на вашето новородено дете. Този акт за гражданско състояние представлява писмено доказателство, че сте регистрирали раждането на вашата рожба.

Актът за раждане съдържа следната информация:

  • данни за новороденото дете: имена, дата на раждане, място на раждане, време на раждане и др.;
  • данни за родителя/ите на новороденото дете.

Актът за раждане е официално доказателство за събитието раждане, като също така доказва и кои са родителите на детето.

 

Възможно ли е да бъде поправена техническа грешка при изписването в акта за раждане?

Подобни нередности може да бъдат отстранени, като за целта следва да се обърнете към длъжностното лице по гражданско състояние към съответната община. Следва да се свържете с общинската администрация и да попитате какви са условията за това.

Сгрешено име в акта за раждане

Понякога не става въпрос за правописна и/или техническа грешка при изписването на имената в акта за раждане. Възможно е лицето, което е подало информация при регистрацията на новороденото дете, да е посочило по неправилен начин имената. При подобни казуси също следва да се обърнете към длъжностното лице по гражданско състояние към съответната община (при което се регистират гражданските събития: раждане, брак, регистрирано партньорство, както и смърт).

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация