Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Нидерландия, Хага, Посолство на Република България

Издаване/подновяване на лична карта

Необходими документи за издаване/подновяване на лична карта за лица, навършили 18-годишна възраст:

1. Заявление по образец, попълнено чрез онлайн платформата за подаване на заявления за издаване на български лични документи* – то се подписва лично от лицето в присъствието на упълномощено длъжностно лице от консулската служба, което снема и биометрични данни (снимка) в предвидените случаи;
2. Валиден/изтекъл документ за самоличност (стара лична карта или стар паспорт – ако са издавани), с който лицето да се идентифицира пред служителите в консулската служба. При липса на такъв следва да се предостави удостоверителен документ за раждане. Когато българският гражданин не разполага с никакви официални документи, с които да може да докаже своята самоличност, следва да се пристъпи към процедурата по чл. 578, ал. 5 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), съгласно която самоличността на заявителя може да се установи чрез представяне на декларация от двама свидетели с установена самоличност, които познават лицето;
3. Фотокопие/я от документите по т. 2 (стара лична карта, стар паспорт или удостоверителен документ за раждане);
4. В случаите на изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на предходния български личен документ лицето е длъжно да подаде и писмена декларация по образец, когато такава все още не е подадена – изтегли оттук. При възможност декларацията следва да бъде придружена и с удостоверителен документ за посочените по-горе обстоятелства, ако има издаден такъв от компетентните органи (напр. протокол от полицията за кражбата; официален свидетелстващ документ за изгубването и т.н.);
5. Документ за платена държавна такса – заплащането на услугата се извършва на място в консулската служба чрез ПОС-терминално устройство.

*Ако не разполагате с възможност да попълните онлайн заявление за издаване/подновяване на български лични документи, бихте могли да го попълните и на хартия. Образец на заявлението можете да изтеглите оттук. В такъв случай обаче от Консулската служба към Посолството на Република България няма как да Ви включим в онлайн системата за известяване при получаване на готовия български личен документ. При това положение би било препоръчително сами да проверявате за издаването на Вашия нов български личен документ, като осъществите връзка с нас.

Необходими документи за издаване/подновяване на лична карта за лица от 14 до 18-годишна възраст (вкл. и първа лична карта):

1. Заявление по образец от непълнолетния български гражданин, което е достатъчно да се приподпише от един от родителите – попълнено чрез онлайн системата за подаване на заявления за издаване на български лични документи* – то се подписва лично от навършилия 14-годишна възраст български гражданин в присъствието на упълномощено длъжностно лице от консулската служба, което снема и биометрични данни (заснема непълнолетния). Достатъчно е един от вписаните в акта за раждане на детето родители да изрази съгласието си за издаване на първа или следваща лична карта (до навършване на 18-годишна възраст), като той полага подпис в определеното за това място в заявлението в присъствието на същото длъжностно лице;
2. Удостоверение за раждане на детето или многоезично извлечение от акта за раждане – оригинал;
3. Предходен документ за самоличност на навършилото 14-годишна възраст дете – при наличие на издаван такъв;
4. Валиден документ за самоличност (лична карта и/или паспорт (при наличие на такъв)), с който родителят да удостовери своята самоличност пред служителите в консулската служба;
5. Фотокопия от документите по т. 2 , т. 3 и т. 4 (лична/и карта/и, паспорт/и, удостоверителен документ за раждане);
6. В случаите на изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на предходния български личен документ лицето е длъжно да подаде и писмена декларация по образец, когато такава все още не е подадена – изтегли оттук. При възможност декларацията следва да бъде придружена и с удостоверителен документ за посочените по-горе обстоятелства, ако има издаден такъв от компетентните органи (напр. протокол от полицията за кражбата; официален свидетелстващ документ за изгубването и т.н.);
7. Документ за платена държавна такса – заплащането на услугата се извършва на място в консулската служба чрез ПОС-терминално устройство.

*Ако не разполагате с възможност да попълните онлайн заявление за издаване/подновяване на български лични документи, бихте могли да го попълните и на хартия. Образец на заявлението можете да изтеглите оттук. В такъв случай обаче от Консулската служба към Посолството на Република България няма как да Ви включим в онлайн системата за известяване при получаване на готовия български личен документ. При това положение би било препоръчително сами да проверявате за издаването на Вашия нов български личен документ, като осъществите връзка с нас.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация