Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Нидерландия, Хага, Посолство на Република България

Легализация на диплома, издадена от образователна институция в Нидерландия

Легализация на нидерландска диплома

Ако възнамерявате да работите или да учите извън пределите на Нидерландия, то в такъв случай има голяма вероятност от Вас да бъде поискано дипломата Ви да премине процедура по легализация, за да бъде призната в чужбина. В Нидерландия процедурата се развива пред Изпълнителната агенция по въпросите на училищното и висшето образование (Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voor studenten en scholieren)).

Процедурата

На първо място, трябва да легализирате своите образователни документи. Може да започнете процедурата чрез явяване лично и ня място в някое от бюрата на Агенцията в Грьонинген или Ротердам или да подадете необходимите документи чрез пощата. От страна на Изпълнителната агенция по въпросите на образованието ще бъде направена проверка дали представените документи отговарят на всички изисквания и стандарти.

Изисквания за легализацията

Образователните документи трябва да са:

  • Оригинални и пълни;
  • Отпечатани на оригинална хартия от съответната образователна институция;
  • Подписани от представител на съответната образователна институция;

Образователната Ви програма също трябва да е официално призната от Нидерландското Министерство на Образованието, културата и науката.

Ако Вашата диплома е вписана в регистъра на дипломите DUO (Mijn diploma's), който съдържа данни за дипломите, издадени от повечето учебни заведения в Нидерландия, то тогава можете да бъдете сигурни, че образователната Ви програма е официално призната.

За да разберете дали дипломата ви е в регистъра на дипломите DUO, бихте могли да направите проверка чрез Mijn DUO - https://duo.nl/particulier/inloggen-op-mijn-duo.jsp. Ще Ви е необходимо приложението DigiD, DigiD с SMS верификация или одобрен от ЕС ключ за вход.

Ако дипломата ви не е в регистъра „Mijn diploma“ или не можете да влезете в „Mijn DUO“, ще трябва да се свържете с Изпълнителната агенция по образователните въпроси (DUO), като използвате имейл адреса [email protected] (или [email protected]) или се обадите на телефонен номер +31 50 599 77 78 (линиите са отворени от понеделник до петък между 09:00 и 12:00 часа).

Легализация чрез посещение на някое от бюрата на Агенцията в Грьонинген или Ротердам

На първо място, ще трябва да си запишете час за посещение, като използвате следната дигитална форма - https://duo.nl/particulier/make-an-appointment-for-legalisation-diploma.jsp.

Ще трябва да донесете и представите своите оригинални образователни документи по време на посещението.

На място ще бъде направена проверка на представените документи и при условие че те отговарят на изискванията за легализация, тази първа част от процедурата ще бъде завършена веднага. За процедурата по легализация на диплома, издадена от образователна институция в Нидерландия, се заплаща такса. Допустимо е единствено плащане с карта.

След това ще трябва поставите апостил на своята диплома от съответния окръжен съд (вж. по-долу).

Адрес и работно време на бюрото в гр. Грьонинген:

Работно време: от понделник до петък – от 09:00 ч. до 13:00 ч.

Адрес: Kempkensberg 12

9722 TB Groningen

Адрес и работно време на бюрото в гр. Ротердам:

Работно време: понеделник – от 11:00 ч. до 16:00 ч.;

вторник – от 10:00 ч. до 16:00 ч.

Адрес: Laan op Zuid 45

3072 DB Rotterdam

Легализация чрез изпращане на документите по пощата

Бихте могли да започнете процедурата по легализация на Вашата нидерландска диплома и като изпратите документите чрез препоръчана поща. Първо, ще трябва да попълните формуляра за легализация на дипломата (чрез същата форма може да поискате издаване на сертифицирано копие, както и на пълно описание на Вашата диплома). Същият е достъпен от една от следните уеб връзки:

https://duo.nl/images/aanvraag-legalisatie-of-statusverklaring.pdf (на нидерландски);

https://duo.nl/images/request-legalisation-or-diploma-description.pdf (на английски).

След като го попълните, ще трябва да го изпратите заедно с оргиналната диплома по пощата на следния адрес:

Dienst Uitvoering Onderwijs

Afdeling Diplomadiensten

Postbus 30157

9700 LJ Groningen

От Изпълнителната агенция по въпросите на училищното и висшето образование (DUO) ще направят проверка на представените документи и при условие че те отговарят на изискванията и може да бъдат легализирани, по електронната поща ще Ви бъде изпратено искане за плащане на дължимите такси.

След като направите плащането, от DUO ще легализират Вашия образователен документ, като Вие ще можете да го получите в рамките на 3 седмици.

Накрая, както и при процедурата с лично явяване в някое от бюрата на Агенцията, ще трябва да поставите апостил на Вашата диплома.

Поставяне на печат „апостил“ на нидерландската диплома

Ако представените от Вас документи отговарят на изискванията и от Изпълнителната агенция по образование (DUO) вече са ги одобрили, то можете да преминете към втората част от процедурата. Тогава ще трябва да се снабдите с апостил върху Вашата диплома от съответния окръжен съд в Нидерландия (списък с окръжните съдилища и техни данни за контакт може да откриете на следния линк - https://www.rechtspraak.nl/English/Contact/Pages/Contact-information-of-the-courts.aspx). Тъй като Република България е страна по Конвенцията от 5-и октомври 1961 г. за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (вж. всички страни по Конвенцията тук - https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41), няма необходимост да търсите съдействие от Консулската служба в гр. Хага за допълнителни действия във връзка с легализирането на Вашите образователни документи.

Превод

Ако възнамерявате да ползвате нидерландската си диплома в Република България и да я представите пред българските институции, тогава тя ще трябва да бъде преведена на български език (след като вече има поставен печат „апостил“). Тази незадължителна част от процедурата може да бъде завършена както в Нидерландия, така и в Република България. Имайте предвид, че при условие че решите да превеждате дипломата, издадена на нидерландски език, на български език, то ще трябва да се обърнете за съдействие към някой от акредитираните към Посолсотвото на Република България в гр. Хага, Кралство Нидерландия, преводачи. Впоследствие преводът трябва да бъде заверен от компетентно консулско длъжностно лице в Консулската служба в гр. Хага. Ако напротив – решите да преведете дипломата си в България, то следва да отчитате разпоредбата на чл. 21а от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, съгласно която „за чуждестранен документ, преведен на български език ... на територията на Република България и предназначен за ползване в Република България, е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Република България“ – това означава, че преводът, направен от преводач в Република България, ще трябва да бъде нотариално удостоверен от компетентен нотариус.

Такси

Легализацията при посещение на едно от бюрата за обслужване струва 6 евро на образователен документ.

Легализацията с препоръчана поща струва 6 евро на образователен документ, като също така се заплаща и еднократна административна такса от 10 евро. Искането за плащане се изпраща по имейл.

Контакт

Ако имате допълнителни въпроси, бихте могли да се свържете с Отдела по дипломите към Изпълнителната агенция по образование (DUO)  в работните дни между 09:00 ч. и 12:00 ч. на следния телефонен номер: +31 (0) 50 599 77 78,  или като използвате един от следните имейл адреси: [email protected]; [email protected].

 

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация