Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Нидерландия, Хага, Посолство на Република България

Регистрация на МПС в Нидерландия

Регистрация на автомобил в Кралство Нидерландия

Когато подавате документи за издаване на нидерландски регистрационен номер (съответно за получаване на нидерландски регистрационни табели), трябва да:

  • Имате навършени 18 години;
  • Да живеете в Нидерландия – да сте регистриран/а в базата данни с лични регистрационни картони за лицата (Basisregistratie Personen (BRP). Ако искате да регистрирате автомобила на името на дружество (компания), тогава това дружество (тази компания) трябва да се намира в Нидерландия. Превозното средство не може да бъде регистрирано на името на едноличен търговец;
  • Трябва да докарате сами превозното средство до офиса за инспекция към Службата за движение по пътищата (RDW (Dienst Wegverkeer)). Молбата не може да бъде подаде от друго лице вместо Вас.

Ремаркето ви трябва да е разтоварено по време на проверката. Може да се наложи ремаркето да бъде претеглено, за да бъде определено неговото "тегло без товар".

Признаване на периодичен технически преглед

Ако Вашият автомобил все още има валиден периодичен технически преглед (Algemene Periodieke Keuring (APK)/periodic technical inspection(PTI)), то неговата крайна дата може да бъде призната, ако:

  • Представите съответните доказателства пред инспекцията: оригинален протокол за преминат периодичен технически преглед на превозното средство, указание в представеното свидетелство за регистрация или стикер върху чуждестранния регистрационен номер.
  • Периодичният технически преглед е направен в държава членка на ЕС или на Европейското споразумение за свободна търговия (на същото място, където превозното средство е регистрирано).

В този случаи не получавате нидерландски протокол за преминат периодичен технически преглед, а единствено се регистрира крайният срок. В Кралство Нидерландия при управление на моторно превозно средство не е необходимо да носите със себе си документите за преминат периодичен технически преглед.

Превозно средство с десен волан

Имате ли автомобил от страна с дясно движение? Тогава автомобилът трябва да има огледала и осветление за ляво движение. За тази проверка се заплаща допълнително.

Регистрация на автомобил, произведен преди 1978 г.

Регистрацията на автомобил, произведен преди 1978 г., отнема повече време, като за същата се заплаща и по-висока такса.

Ако не сте регистриран/а в базата данни с лични регистрационни картони за лицата (Basisregistratie Personen (BRP), имате право да карате своето моторно превозно средство с чуждестранни регистрационни номера в Нидерландия за максимален период от 6 месеца.

Ако използвате превозното средство за превоз на хора или на стоки срещу заплащане, тогава е позволено да използвате това превозно средство (с чужди регистрационни табели) за максимален период от 3 месеца. Не е задължително това да е непрекъснат период.

Ако искате да използвате автомобила си в Нидерландия за повече от 6 месеца, трябва да заплатите данък за използването на нидерландските пътища. Това става с подаване на данъчна декларация за леки автомобили и мотоциклети (bpm). Ако живеете извън Европейския съюз (ЕС), трябва да подадете и допълнителна декларация за внос до митническата служба. Повече информация относно подаването на декларацията bpm може да откриете на следната интернет страница: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/aangifte-bpm-zonder-kentekenregistratie-in-nederland

Ако сте регистиран/а в базата данни с лични регистрационни картони за лицата (Basisregistratie Personen (BRP) – на регистрация подлежат всички лица, които са пребивавали на територията на страната за повече от 4 месеца, нямате право да шофирате своя автомобил с чужда регистрация в Нидерландия. Забраната за използване на превозно средство с чужда регистрация е свързано с данъчните задължения. Ако използвате пътищата в Нидерландия, трябва да заплащате данък за това. Това се отнася за притежаваните от Вас превозни средства. Ако при това положение искате да използвате автомобила си в Нидерландия, то тогава ще трябва да го пререгистирате в страната и да заплащате данъци в Нидерландия. Процедурата се развива пред Службата за движение по пътищата (RDW (Dienst Wegverkeer)), като след нейния завършек Вашият автомобил ще получи нидерландски регистрационни табели.

Процедурата

На първо място, трябва да си запазите час за посещение в инспекция към Службата за движение по пътищата (RDW), като използвате електронната форма за запазване на час за посещение чрез използване на:

Информация относно адресите на инспекциите към Службата за движение по пътищата бихте могли да откриете на следната интернет страница - https://www.rdw.nl/over-rdw/contact/keuringsstations.

В деня на посещението в съответната инспекция към Службата за движение по пътищата трябва да докарате своя автомобил. Когато се прави инспекция на автомобил, който няма нидерландски регистрационни номера, той трябва да бъде транспортиран до съответния пункт с отделно транспортно средство – не на самоход. Ако имате BRP регистрация в Нидерландия, нямате право да шофирате автомобил с чужди регистрационни табели, регистриран на Ваше име. Можете да наемете друго превозно средство или ремарке, с което да закарате автомобила си до съответната локация на Службата за движение по пътищата. Ако все пак предпочитате до закарате автомобила си сам/а, тогава трябва предварително да получите т.нар. еднодневни регистрационни табели. Бихте могли да заявите такива безплатно отново чрез използването на:

Условия за издаване на т.нар. еднодневни регистрационни табели

Тази услуга може да бъде заявена единствено когато сте заявили и посещение за инспекция на автомобила. Регистрационните табели, които получавате, са валидни само и единствено в деня на инспекцията, като валидността им се ограничава до територията на Нидерландия. Моторното превозно средство трябва да има регистрация тип „гражданска отговорност“ за този ден. Повече информация за еднодневните регистрационни табели бихте могли да откриете на следната уеб страница - https://www.rdw.nl/particulier/voertuigen/auto/het-kentekenbewijs/bijzondere-kentekenbewijzen/eendagskentekenbewijs.

 

В деня на посещението трябва да носите със себе си:

  • Оригиналния регистрационен талон, издаден от държавата на регистрация на автомобила;
  • Документ, с който да удостоверите самоличността си (например българска лична карта, български паспорт, лична карта или паспорт, издадени от държава членка на ЕС, паспорт, издаден от трета държава и др. Документи за пребиваване не са годно средство за удостоверяване на самоличност);
  • Сертификат за съответствие за нови автомобили (сертификатът за съответствие се издава от производителя и доказва, че техническите характеристики на автомобила отговарят на стандартите за безопасност и опазване на околната среда. Той може да бъде европейски (ЕО) или национален).

Ако Вашият автомобил все още има валиден периодичен технически преглед (APK/PTI), то неговата валидност, респ. неговата крайна дата може да бъде призната. Ако желаете да се възползвате от тази възможност, трябва да го заявите на място по време на проверката, като трябва да носите доказателство за извършения периодичен технически преглед с Вас (по-горе е описано какви са условията, за да бъде признат техническият преглед).

Като собственик на автомобила, трябва да присъствате лично при посещението на Службата за движение по пътищата. Трябва да носите със себе си посочените по-горе документи. В рамките на посещението служителите от Службата за движение по пътищата ще проверят дали превозното средство, както и всички документи са изрядни и ако това действително е така, ще впишат автомобила Ви в нидерландския регистър на превозните средства. Разходите за извършването на проверката, както и тези по регистрацията на автомобила, са за Ваша сметка. Рамерът на сумата зависи, наред с други неща, от обстоятелства като: откъде идва автомобилът, вида на превозното средство, годината на производство. Служителите от отдела за обслужване на клиенти на RDW биха могли да Ви дадат приблизителна и предварителна оценка на разходите, които ще трябва да заплатите – може да се свържете с тях, като използвате следната контактна форма - https://www.rdw.nl/over-rdw/contact.

Тъй като се премествате в Нидерландия и вземате лекия автомобил със себе си, ще трябва да подадете данъчна декларация във връзка с данъка върху моторните превозни средства (belastingen op personenauto's en motorrijwielen, bpm). Можете да подадете декларацията за моторното превозно средство само на хартиен носител, а не онлайн. Ще Ви бъде нужен служебният граждански номер (BSN). Повече информация относно тази процедура може да откриете на уеб страницата на Данъчната администрация на Нидерландия - https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/auto-en-vervoer/content/online-aangifte-bpm.

След като от Службата за движение по пътищата и от данъчната администрация одобрят Вашите документи, ще Ви бъде изпратен нов регистрационен сертификат в рамките на 5 работни дни. Един работен ден по-късно ще получите и писмо с пълния регистрационен код. Регистрационният код е уникалният код, който принадлежи на свидетелството за регистрация във формат на кредитна карта (регистрационен талон). Кодът се състои от 9 цифри. Същият ще ви е необходим, ако искате да замените, спрете от движение, предадете за скрап или унищожите автомобила си. Поради тази причина трябва да го пазите добре. Ако Вашият чуждестранен периодичен технически преглед се приема, то това ще бъде отбелязано в изпратените документи единствено с маркиране на неговата крайна дата (в този случай няма да получите нидерландски сертификат за успешно преминат технически преглед). Крайната дата на периодичния преглед ще бъде вписана в нидерландския регистър на моторните превозни средства. Ако пък периодичния технически преглед е извършен от Службата за движение по пътищата, то тогава Вие ще получите нидерландски доклад за състоянието на моторното превозно средство.

Когато имате регистирано моторно превозно средство на Ваше име в Нидерландия, трябва да плащате пътен данък за това (Motorrijtuigenbelasting, mrb). Стойността на този данък зависи, наред с други неща, от вида на гориво, теглото на моторното превозно средство, провинцията, в която е регистирано, и др. Този данък може да бъде плащан ежемесечно или пък на тримесечие. Не е необходимо да подавате отделна данъчна декларация за облагането Ви с този данък. Данъчната администрация получава служебно цялата информация от Службата за движение по пътищата. При това положение Вие автоматично ще получите съобщение от данъчните власти, в което ще бъде описано каква сума дължите, както и за какъв период от време. Допълнителна информация относно пътния данък върху моторните превозни средства бихте могли да откриете на следната уеб страница: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/auto_en_vervoer/belastingen_op_auto_en_motor/motorrijtuigenbelasting/motorrijtuigenbelasting.

За да можете да управлявате своя автомобил на територията на Нидерландия, той трябва да притежава застраховка тип „Гражданска отговорност на автомобилистите“.

На последно място – ще трябва да заплатите изработката на нидерландски регистрационни табели за Вашето моторно превозно средство. Тази услуга може да бъде извършена единствено от лицензирани производители на регистрационни табели. При заявяването на услугата ще трябва да носите оригинала на регистрационния сертификат с Вас. В споделения по-долу линк бихте могли да откриете признатите и лицензирани производители на нидерландски регистрационни табели -  https://www.rdw.nl/particulier/locatiewijzer (избирате опцията „Kentekenplaten laten maken“, като бихте могли и предварително да впишете пощенския си код в Нидерландия, за да получите локации, които са максимално близо до Вас).

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация