Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Нидерландия, Хага, Посолство на Република България

Регистрация на гражданското събитие смърт в Нидерландия

Регистрация на смърт в Нидерландия

Регистрация на гражданското събитие смърт на територията на Нидерландия се извършва в общината по последно местожиевеене на починалия. При посещение на общината е необходимо да носите т.нар. съобщение за смърт (verklaring van overlijden). Този документ се издава от доктора, който констатира, респ. потвърждава настъпването на смъртта. Съобщението за смърт се състои от две части: част А (A) – декларация, чрез която официално се констатира смъртта на лицето, и част Б (B), в която се посочва причината за смъртта.

След като смъртта бъде регистрирана, длъжностното лице по гражданско състояние (ambtenaar van de burgerlijke stand) следва да издаде акт за смърт (an Akte van overlijden). В този акт за гражданско състояние се съдържат лични данни за починалото лице като напр.: имена, дата и място на раждане, дата и място на смъртта и др. Възможно е да се поиска и получи препис-извлечение от акта за смърт.

След издаването на смъртния акт общинските власти нанасят съответните изменения в личния регистрационен картон на починалия/ата, който се съхранява в националната база данни за лицата (Basisregistratie Personen (BRP)).

 

Снабдяване с необходимите документи за заравяне или кремация на тленните останки

Длъжностните лица в съответната община разполагат с правомощия да издадат разрешение за погребение: или документ, който позволява заравянето на трупа (the verlof tot begraven), или разрешение за кремация (the verlof tot cremeren).

Ако починалото лице е декларирало своето съгласие да дари своите органи за научни цели, то тогава ще бъде издадено разрешение за дисекция и изследване на трупа на починалия (verlof tot ontleding).

 

Регистрация на смъртта в рамките на 6 работни дни

Регистрация на смъртта трябва да се извърши в рамките на 6 работни дни от деня, в който е настъпила, и това винаги трябва да се случи преди погребението на тленните останки. При допълнителни въпроси бихте могли да се свържете със съответната община на територията на Нидерландия.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация