Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Нидерландия, Хага, Посолство на Република България

Необходими документи за сключване на граждански брак в Посолството на Република България в гр. Хага

23 Февруари 2023 Консулски съобщения

Сключване на граждански брак в Посолството на Република България в гр. Хага, Кралство Нидерландия

Българските граждани, които желаят да сключат граждански брак в Посолството на Република България в гр. Хага, Кралство Нидерландия, трябва предварително, поне един месец преди планираната дата, да изпратят запитване на електронния адрес за кореспонденция на Консулската служба към Посолството – [email protected]. Към запитването следва да бъдат изпратени и сканирани копия от личните карти на бъдещите младоженци. Разпоредбите на нидерландското законодателство не разрешават извършването на бракове в Посолството, когато някой от бъдещите брачни партньори има нидерландско гражданство. Допустими са бракове единствено между мъж и жена.

Брачни изисквания и пречки за сключване на брак

За сключване на граждански брак е нужно лицето:

 • да е навършило 18-годишна възраст;
 • да не е свързано с друг брак;
 • да не е поставено под пълно запрещение или да страда от душевна болест или слабоумие, които са основание за поставянето му под пълно запрещение;
 • да не страда от болест, представляваща сериозна опасност за живота или здравето на поколението или на другия съпруг, освен ако той знае за тези болести;

Освен това не могат да сключат брак помежду си:

 1. роднини по права линия;
 2. братя и сестри, както и други роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;
 3. лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.

 

Необходими документи за сключване на граждански брак в Посолството:

 1. Молба по образец от двамата младоженци – изтеглете ОТТУК;
 2. Копия от личните карти на младоженците;
 3. Удостоверение за семейно положение, издадено преди не повече от 6 месеца от общината по постоянен адрес в Република България;
 4. Медицински удостоверения по образец за сключване на брак (издадени в България);
 5. Извадка от регистрите на населението на Кралство Нидерландия, от която да е видно какво/какви гражданство/а притежават лицата – с поставен апостил и преведна на български език;
 6. Копия от личните карти на двамата свидетели;
 7. Декларация в свободен текст, че двамата младоженци имат само българско гражданство и нямат друго гражданство – изтеглете ОТТУК;
 8. Деклрация по чл. 7 от Семейния кодекс относно липсата на брачни пречки и фамилните имена след сключването на брака – изтеглете ОТТУК;
 9. Декларация за избрания режим на имуществените отношения между съпрузите – изтеглете ОТТУК.

 

 

 

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация