Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Нидерландия, Хага, Посолство на Република България

Ред за акредитация на официалните преводачи към Посолството на Република България в гр. Хага, Кралство Нидерландия

26 Октомври 2022 Консулски съобщения

Посолството на Република България в гр. Хага, Кралство Нидерландия, започва процедура по първична акредитация, съответно реакредитация, на официални преводачи, чиито подписи ще бъдат заверявани от Консулската служба към дипломатическото ни представителство. За целта желаещите да бъдат включени в списъка с официални преводачи към Посолството следва да подадат заявление до ръководителя на мисията със съответните приложения към него, както следва:

  • оригинали и нотариално заверени копия на един от следните документи като доказателство за това, че отговарят на определени изисквания за признаване степента „владеене“ на нидерландски език:

-           Диплома за завършено в Република България или диплома (или друг аналогичен документ) за завършено в чужбина висше филологическо образование с минимална образователна степен „Бакалавър“ – за нидерландски език, както и за втора филологическа специалност, ако средният успех от нея е не по-нисък от „мн. Добър 4,50“;

-           Диплома или друг аналогичен документ за завършено висше образование на нидерландски език в чуждестранно висше учебно заведение;

-           Диплома за завършено в Република България или диплома (или друг аналогичен документ) за завършено в чужбина висше образование по специалности, при които се полага държавен изпит по нидерландски език, при условие че оценката от изпита е не по-ниска от „мн. Добър 4,50“;

-           Диплома за завършена езикова гимназия в Република България с хорариум за изучавания нидерландски език не по-малък от 800 учебни часа;

-           Документ за завършено средно образование в чужбина или в училище на чужда държава на територията на Република България – за чуждия език, на който е водено обучението през последните три години преди дипломирането;

-           Документ за завършена в чужбина магистратура или специализация на нидерландски език със срок на редовно обучение не по-малък от една година;

-           Сертификат за успешно положен в Република България или в чужбина изпит за владеене на нидерландски език за ниво C1 или C2 на Европейската езикова рамка или съответстващите референтни нива на международни системи за проверка на чуждоезикови знания;

-           За нидерландски език се признават международно признати сертификати, равняващи се на степен „владеене“ на съответния език по общоевропейската езикова рамка, отговарящи на ниво C1 или C2;

*Горепосочените документи (оригиналните дипломи и сертификати за владеене на езика) се представят еднократно.

  • декларация с образец от подписа и печата на преводача;
  • декларация с нотариална заверка на подписа за неговата/нейната отговорност по Наказателния кодекс за достоверността на извършваните преводи;
  • копие от валиден документ за самоличност.

 

Образец на заявлението за включване в списъка с официални преводачи към Посолството, декларацията на преводача за носената отговорност по Наказателния кодекс за достоверността на извършваните преводи, както и от декларацията с образци от подписа и печата на преводача, бихте могли да откриете в прикачените файлове по-долу.

Заявленията, заедно с приложенията към тях, ще се приемат от 26.10.2022 г. до 09.12.2022 г.

За допълнителни въпроси бихте могли да се обръщате към Консулската служба към Посолството на Република България в гр. Хага, Кралство Нидерландия, като използвате следния телефонен номер за контакт всеки ден от 14:00 ч. до 16:00 ч. - +31 70 358 46 88. Запитванията си бихте могли да отправите и на електронния адрес за кореспонденция на Консулската служба – [email protected]

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация