Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Германия, Мюнхен, Генерално консулство на Република България

IV. Издаване на временен паспорт

Българските граждани, пребиваващи във Федерална република Германия, които не притежават валидни лични документи, могат да заявят издаване на временен паспорт, чийто срок на валидност се съобразява с необходимото време за завръщане в Република България, след съгласуване с Министерството на външните работи.

На страницата  http://consulatebg.eu/ можете да получите необходимата Ви информация и да  отпечатате формуляр на заявление с QR – код и с т.нар. UIN –код (получава се след разпечатване на попълненото заявление) да направите онлайн запис за ден и час за подаване на заявлението в ГК-Мюнхен.

В консулската служба се подава  и декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи, в която подробно се описват обстоятелствата – дата и място на изгубването или кражбата на документа.

 

Необходими документи:

 1. Заявление за издаване на документ за самоличност - подписва се лично при подаването му пред служител на Консулската служба;
 2. Лична карта и/или паспорт - в случай, че са с изтекъл срок или повредени;
 3. В случай, че личната карта и/или паспортът са изгубени или откраднати – документ от немската полиция (Anzeige);
 4. Удостоверение за раждане;
 5. Документ за адресна регистрация във ФР Германия, в случай, че лицето е адресно регистрирано в Германия.

При издаване на временен паспорт на лица под 18 годишна възраст задължително се представя удостоверение за раждане. В този случай при подаване на заявлението задължително присъстват и двамата родители, които подписват заявлението и следва да представят своите документи за самоличност.

Присъствието само на единия родител е възможно, когато:

 1. Бъде представено в оригинал изрично нотариално заверено пълномощно от отсъстващия родител за издаване на паспорта;
 2. Другият родител е лишен от родителски права, удостоверено със съдебно решение;
 3. Бъде представено съдебно решение, в което изрично е записано, че родителят може да подаде документи за издаване на паспорт на детето без съгласието на другия родител;
 4. Документ, удостоверяващ, че вторият родител е починал;
 5. Акт на български или на чуждестранен съд, потвърден от български съд, че другият родител е в неизвестност;
 6. Ако бащата е неизвестен.

 

Срокът за съгласуване на искането за издаване на временен паспорт от Министерството на външните работи е до 3 работни дни. В случай че заявителят не се яви да получи временния паспорт в срок до 3 месеца от уведомяването му, искането за издаване на временния паспорт се анулира и следва да бъде подадено ново заявление.

 Получаване на издаден временен паспорт:

Временният паспорт се получава лично в консулската служба, а по изключение – от упълномощено лице, данните за което са вписани при подаване на заявлението. Временен паспорт на непълнолетни лица се получава от един от двамата родители. 

 Такса за издаване на временен паспорт:

 Таксата за издаване на временен паспорт е 50 евро. Ако заявителите желаят да получат временния паспорт в рамките на работния ден, се заплаща увеличение на държавната такса със 100 %.

 

Временният паспорт следва да бъде върнат в съответното РПУ в България при подаване на документи за издаване на лична карта или паспорт, но не по-късно от 3 месеца след изтичане на срока на неговата валидност.

 

Такси за издаване на паспорт:

 1. Първи паспорт на лица до 14 годишна възраст – 26 евро;
 2. Следващ паспорт на лица до 14 годишна възраст – 31 евро;
 3. Паспорт на лица до 14 годишна възраст с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто – 22 евро;
 4. Паспорт на лица от 14-58 годишна възраст – 41 евро;
 5. Паспорт на лица от 14-58 годишна възраст с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто – 22 евро;
 6. Паспорт на лица от 58-70 годишна възраст – 31 евро;
 7. Паспорт на лица от 58-70 годишна възраст с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто – 22 евро;
 8. Паспорт на лица над 70 годишна възраст – 26 евро;
 9. Паспорт на лица над 70 годишна възраст с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто – 22 евро.

 

Такси за издаване на лична карта:

 1. Първа лична карта за лица от 14-16 годишна възраст – 20 евро;
 2. Лична карта за лица от 14-16 годишна възраст с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто – 21 евро (следва да бъдат представени официални документи за намалена работоспособност);
 3. Следваща лична карта за лица от 14-18 годишна възраст – 27 евро;
 4. Лична карта на лица от 18-58 годишна възраст – 30 евро;
 5. Лична карта на лица от 18-58 годишна възраст с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто – 21 евро;
 6. Лична карта на лица от 58-70 годишна възраст – 26 евро;
 7. Лична карта на лица от 58-70 годишна възраст с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто – 21 евро;
 8. Лична карта на лица над 70 годишна възраст – 20 евро.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация