Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Германия, Мюнхен, Генерално консулство на Република България

I. Издаване на паспорт

Българските граждани, пребиваващи във Федерална република Германия, могат да заявят издаване на паспорт. На страницата  http://consulatebg.eu/ можете да получите необходимата Ви информация и да  отпечатате формуляр на заявление с QR – код и с т.нар. UIN –код (получава се след разпечатване на попълненото заявление) да направите онлайн запис за ден и час за подаване на заявлението в КС-Берлин.

 

Необходими документи:

  1. Заявление за издаване на документ за самоличност - подписва се лично при подаването му пред служител на Консулската служба;
  2. Предходен паспорт, ако лицето има издаден такъв;
  3. Лична карта;
  4. Документ за адресна регистрация във ФРГ.

При издаване на паспорт на лица под 18 годишна възраст задължително се представя удостоверение за раждане. В този случай при подаване на заявлението задължително присъстват и двамата родители, които подписват заявлението и следва да представят своите документи за самоличност.

Присъствието само на единия родител е възможно, когато:

  1. Бъде представено в оригинал изрично нотариално заверено пълномощно от отсъстващия родител за издаване на паспорта в което изрично е посочено, че заявлението ще бъде подадено в КС-Берлин;
  2. Другият родител е лишен от родителски права, удостоверено със съдебно решение, влязло в сила ;
  3. Бъде представено съдебно решение, в което изрично е записано, че родителят може да подаде документи за издаване на паспорт на детето без съгласието на другия родител;
  4. Документ, удостоверяващ, че вторият родител е починал;
  5. Акт на български или на чуждестранен съд, потвърден от български съд, че другият родител е в неизвестност;
  6. Ако бащата е неизвестен.

В случай, че предходният паспорт е изгубен или откраднат, заедно със заявлението следва да бъде попълнена и подадена декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи, в която подробно да бъдат описани обстоятелствата по изгубването или кражбата на документа, както и изгубването или открадването на документа да бъде заявено пред немската полиция и да бъде представен издаденият от тях документ (Anzeige).

При промяна на имената, единния граждански номер, пола, гражданството или при настъпили съществени и трайни изменения на образа лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на нови български лични документи в срок до 30 дни. При заявяване на нов паспорт вследствие промяна на имената след сключен граждански брак следва да бъде представено и българско удостоверение за сключен граждански брак в оригинал и фотокопие. В този случай задължително следва да се подаде заявление и за издаване на нова лична карта.  

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация