Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Германия, Мюнхен, Генерално консулство на Република България

II. Издаване на лична карта

Българските граждани, пребиваващи във Федерална република Германия, могат да заявят издаване на лична карта. На страницата  http://consulatebg.eu/  можете да получите необходимата Ви информация и да  отпечатате формуляр на заявление с QR – код и с т.нар. UIN –код (получава се след разпечатване на попълненото заявление) да направите онлайн запис за ден и час за подаване на заявлението в КС.

Необходими документи:

  1. Заявление за издаване на документ за самоличност - подписва се лично при подаването му пред служител на Консулската служба;
  2. Предходен паспорт, ако лицето има издаден такъв;
  3. Лична карта;
  4. Документ за адресна регистрация във ФРГ

 

Получаване на издадените български лични документи:

Срокът за получаване на българските лични документи съгласно Закона за българските лични документи е до 90 дни. Новите документи се получават лично в консулската служба, а по изключение – от упълномощено лице , данните за което са вписани при подаване на заявлението. При получаване на издадения нов паспорт/лична карта, предходният паспорт/лична карта следва да бъде върнат в консулската служба. Лице, което има необходимост от представяне на визи или гранични печати, положени в паспорта, може да го задържи след изтичане срока на валидност, като го представи в консулската служба и подаде искане по образец. Лицето е длъжно да върне документа в срок до 3 месеца след отпадане на заявената необходимост. Получаване на издаден нов паспорт може да стане и в България чрез упълномощено лице – с изрично нотариално заверено пълномощно или от лице, данните на което са вписани в заявлението при подаването му. Упълномощеното лице следва да получи издадения документ за самоличност от Дирекция „Български документи за самоличност”, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 48 след представяне на свой документ за самоличност и връщане на предходния паспорт.

Проверка дали паспортът е получен в КС-Мюнхен може да бъде направена чрез Единния граждански номер (ЕГН) на лицето на следния линк http://consulatebg.eu/status

Новият паспорт може да бъде доставен в КС-Мюнхен и чрез лицензирана куриерска фирма (DHL), с която Министерството на външните работи има сключено споразумение. За целта следва допълнително да бъдат заплатени 45,33  евро по следната банкова сметка на DHL:

 

В ЕВРО/ In EURO

Beneficiary:                                          DHL EXPRESS BULGARIA EOOD

Beneficiary’s IBAN  No                     BG88TTBB94001526716237

Beneficiary’s Bank                            SOCIETE GENERALE EXPRESSBANK

BIC/SWIFT Code                                 TTBBBG22

Beneficiary’s Bank Address            73, Al.Stambolijski Blvd., Sofia 1000, Bulgaria

 

В графа „Основание за плащане” в платежното нареждане задължително следва да се попълни: BDS Berlin и трите имена на латиница на лицето, за което се иска издаване на новия документ за самоличност. Платежното нареждане следва да бъде представено в консулската служба в оригинал.

Услугата за доставяне на българските документи за самоличност включва само и единствено ускореното транспортиране на пратката от МВнР до мисията, но не и ускореното издаване на документа за самоличност или доставка до домашния Ви адрес.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация