Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Канада, Отава, Посолство на Република България

Митническите изисквания на Канада

Митнически изисквания на Канада


Информацията представлява преглед на законите, ограниченията, правата и задълженията, които се прилагат по отношение на чужди граждани, посещаващи Канада за срок не по-дълъг от 1 година и временно пребиваващи в Канада лица /лица, които работят в Канада за срок до 36 месеца или се обучават.

 

Посетители в Канада

 

Като посетител можете да внесете определени стоки в Канада за собствена употреба като “личен багаж”. Личният багаж включва дрехи, къмпинг оборудване, спортно оборудване, фотоапарати и персонални компютри. Това включва също лека кола, лодка или частен самолет.

 

При влизане в страната трябва да декларирате всички стоки, които носите. Граничните служители извършват проверка на стоките, които се внасят или изнасят, за да установят съответствието с митническата декларация. Ако декларирате стоки при пристигане, които вземете обратно при напускане на Канада, не трябва да плащате мита или такси. Тези стоки не могат да бъдат:

 

използвани от жител /местно лице/ на Канада;

използвани от името на фирма със седалище в Канада;

дадени като подарък на канадски жител; или

пласирани или оставени в Канада.

 

Граничният служител може да поиска да заплатите депозит-гаранция за Вашите стоки, която ще Ви бъде възстановена при износ на стоките от Канада. 

 

Имате право да внасяте подаръци за приятели в Канада, без заплащане на мита и такси, доколкото всеки подарък е на стойност до 60 канадски долара. Ако подаръците Ви струват повече от 60 канадски долара, следва да се заплатят съответните мита и такси върху стойността над 60 канадски долара. Не можете да обявите като подаръци алкохолни напитки, тютюневи изделия или материали, свързани с търговия.

 

Влизане в Канада с цел работа или обучение

 

При влизане в Канада с цел работа или обучение, можете на направите временен внос на Вашите лични и на домакинството стоки, като обзавеждане, сервизи, прибори, домакински уреди и моторни превозни средства/, без заплащане на мита и такси, при следните условия:

 

стоките не могат да се използват от жител на Канада;

не Ви е позволено да продадете или пласирате по друг начин стоките в Канада; и

трябва да вземете със себе си всички нехранителни стоки при напускане на страната, в края на временния Ви престой.

 

Преди пристигането си в Канада, временно пребиваващи следва да приготвят в два екземпляра списък с всички стоки, които ще се внасят временно, като се отбележи приблизителната стойност, марка, модел и сериен номер.

 

Граничният служител може да поиска да заплатите депозит-гаранция за Вашите стоки, която ще Ви бъде възстановена при износ на стоките от Канада. 

 

Представяне пред канадските гранични власти

Всички пътници, които пристигат в Канада са задължени съгласноканадското законодателство да се представят пред граничен служител, да отговорят вярно на всички въпроси и точно да обявят своитестоки. Това включва изискване да се обявятвсички храни, растителни и животински продукти, с които разполагате.

Пътуващите трябва да се представят с готови документи за самоличност и пътуване и да са подготвени спълна и точна декларация, включително по отношение на стойносттана стокитев канадски долари, които носите със себе си, с цел осигуряване на възможно най-бързообслужване.

Пристигащи с въздушен транспорт:Ако пристигате със самолет, докато сте на борда ще получите Декларациякарта,която трябва да попълните преди пристигането Ви.

Пристигане по суша:граничениятслужител ще разгледа документите Ви за самоличности за пътуване, пред който следва устно да декларирате, стоките които носите.

Вашата Декларация карта /CBSADeclarationCard/

Декларацията  карта дава информация за Вас, Вашите пътувания и стоките,които внасятев страната. Картитесе раздават на пътниците, пристигащи с въздушен транспорт, и се използват същона някои места за пътниците, пристигащи с влак, кораб или автобус.

Картите са снабдени с указания за попълване. В една карта можете да посочите до четирима души, живеещи на един и същи адрес.

 

Внос на алкохол и тютюневи изделия

Като посетител или временно пребиваващ чужд гражданин в Канада, имате право да внасяте следните количества алкохолни напитки и тютюневи изделия, освободени от мита и такси, при условие, че тези стоки са Ваше притежание при пристигането Ви в Канада:

 

 

Алкохолни напитки

Алкохолните напитки са продукти, които по обем надхвърлят 0,5% алкохол. Ако отговаряте на минималните законови изисквания за възрастовите граници на съответната провинция или територия, в която влизате, имате право на следните ограничени количества /за провинциите Алберта, Манитоба и Квебек – минималната възраст за внос на алкохол е 18 години, а за всички останали провинции и територии е 19 години/:

Имате право да внесете само едноот следнитеколичестваалкохолни напитки, освободени от мита и такси:

1.5 литра(53 унции) вино; или

общо 1.14 литра(40 унции) алкохолни напитки; или

до 8.5 литра бира.

Количествата алкохол, които можете да внасяте, трябва да бъде в рамките на разрешеното в провинцията или територията, в която влизате. Ако стоките надхвърлят допустимите количества, трябва да платите мита и такси, както и провинциалния/териториалния данък за надвишените количества. Така например, в провинция Nunavutи Северозападните територи, не можете да внасяте повече от допустимите количества.

 

Тютюневи изделия

Като посетител или временно пребиваващ, можете да внасятебез митаи такси, всякоот следните количестватютюневи изделия,при условие, че тези стоки са Ваше притежание при пристигането Ви в Канада:

200 цигари;

50 пури;

200 грама (7 унции) тютюневи изделия;и

200 тютюневи пръчки.

 

Пътуване с валута и парични инструменти

Ако внасяте или изнасяте парични инстументи на стойност равна или по-голяма от 10,000 канадски долара (или равностойността в чужда валута), трябва да декларирате сумата пред Канадската агенция на граничните служби /CBSA/, когато пристигате или съответно преди да напуснете Канада.Тези изисквания важат както за пари в брой, така и за валутни инструменти /акции, облигации, банкови преводи, чекове и пътнически чекове/.

При пристигането си в Канада с 10,000 канадски долара или повече във Ваше владение, трябва да ги декларирате в Карта-Декларация (ако Ви бъде предоставена такава), или в устна форма пред граничния служител.

 

ОГРАНИЧЕНИ / ЗАБРАНЕНИ СТОКИ

Вносътна някои стоки е ограничен или забранен в Канада. С цела да се избегне налагането насанкции, включително изземване или съдебно преследване, уверете се, че имате предварителна информация, преди да се опитате да внесете тези стокив Канада.

Огнестрелни оръжия и оръжия:

При влизане в Канада трябва да деклариратевсички оръжия и огнестрелни оръжия.

ЗАБРАНЕНИОРЪЖИЯ И УСТРОЙСТВА

Ако сте посетител вКанада или жител на Канада, не можете да внасяте забранени оръжия или устройства.

Следните оръжия е забранено да влизат в Канада:

автоматични ножове като джобни ножове, отварящо се с пружина;

центробежни ножове като бръснарски ножове, ножове-пеперуда;

гравитационни ножове;

боздуган или лютив спрей, предназначени за използване върху хора;

нунчакутояги;

шурикен (изтрелващи звезди);

манрикигусариили кусари (вериги за борба);

пръстени состриетаили други остри предмети, стърчащи от повърхността;

зашеметяващи оръжия, по-късиот 480 mm;

арбалети,предназначени за една ръка;

арбалети 500 mmили по-къси;

Постоянен Спътник (ножза катарамата на колан);

кинжали;

устройства, по-къси от 30 см за укриване на острието на ножа (напр. нож-гребен);

гривни с шипове;

експлозиви;

Kiyogaили стоманениCobraпалки (отскачащипалки);

пружиненитвърди палки (задействаниот бутон или лост);

метални боксове.

Следните устройства езабранено да влизат в Канада:

шумозаглушители или устройства, предназначени да заглушяватили да спратзвука на огнестрелно оръжие;

някои касетис патрони, над определен капацитет. Като цяло се ограничават до пет кръга за ценрално огнестрелно оръжие, полуавтоматично оръжие и 10 кръгаза полуавтоматични пистолети, с изключениеза някои касети;

bullpup запаси;

реплики на оръжия.

Реплики на огнестрелни оръжия (забранени устройства)

Репликите наогнестрелни оръжия:

са проектираниили са планиранинапълно да наподобяватна огнестрелно оръжие,с близкаточност;

включват еърсофторъжия и

не са копия на антични оръжия.

Репликитена оръжия са класифицирани като забранени средства. Физическите лица не могат да ги внасят в Канада.

 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОГНЕСТРЕЛНИТЕ ОРЪЖИЯ

Огнестрелнитеоръжия секласифицираткато не подлежащи на ограничения, подлежащи на ограничения или забранени. Ако сте посетител в Канада, не може да внасят забранени огнестрелни оръжия при никакви обстоятелства. Канадските жители не могат да внасят новопридобити,забранени за употреба огнестрелни оръжия при никакви обстоятелства.

Огнестрелни оръжия, не подлежащи на ограничения,включват:

полуавтоматични пушки и пушки с цев, дълга най-малко 470 мм (18,5 инча), както и тези, коитоне попадат в списъка на категориите с ограниченияили забраненитекатегориии

пушки с един изстрел или ръчни пушки, пушки с произволна дължина, доколкото те не са проектираниили приспособени да бъдат изстрелвани, при дължина от по-малко от 660 мм (26 инча) от сгъване, свиване.

Огнестрелни оръжия, подлежащи на ограничения,включват:

повечето пистолети;

полуавтоматични пушки и пушки, които могат да изтрелватбоеприпаси, с цевмежду 105 мм (4,14 инча) и 470 мм (18.5 инча) дълга, и които не са забранени;

огнестрелни оръжия, проектираниили приспособени да бъдат изстрелвани, при дължина от по-малко от 660 мм (26 инча) от сгъване, свиване; и

огнестрелни оръжия, подлежащи на ограничения с подзаконови актове.

Забранени огнестрелни оръжия включват:

пистолети,сдължина на цевтапо-малка или равна на 105 mm (4.14 инча);

пистолети, проктираниили приспособени да изтрелват25-тиили 32-рикалибър патрони;

огнестрелни оръжия, приспособениот пушки чрезотрязване, отсичанеили каквато и да едруга промяна, която ги правипо-късиот 660 mm (26 инча),или чиято цев е по-късаот 457 мм (18.5 инча);

автоматични огнестрелни оръжия, приспособени или не, да стрелят по начина на полуавтоматичнотоогнестрелно оръжие; и

огнестрелни оръжия, забранени с подзаконови актове.

Антикварните оръжия не се считат за огнестрелно оръжие за целите на лицензионнитеи регистрационните режими. Антикварните оръжия включват:

огнестрелни оръжия, произведени преди 1898, които не са предназначени или преработени да изтрелватбоеприпаси;

дълги пушки, произведени през 1898 г. или по-късно, които са репродукции на пушки-кремъклийки;и

огнестрелни оръжия, които са класифицирани като антични с подзаконови актове.

Ако сте канадски жител или посетител в Канада, можете да внасяте огнестрелни оръжия, които се считат за антики по Наказателния кодекс на Канада. Не е нужно да регистрирате антични оръжия, и не е необходим лиценз, ако сте собственик на антикварните оръжия. Следва обаче даобърнете внимание, че се прилагат изискванията за безопасно съхранение и транспорт.

 

Процедури за внос на огнестрелни оръжия отфизически лица

Когато пристигнете на границата, обявете огнестрелното сиоръжие награницата, предоставете всички необходими документи (както са изброени по-долу) и отговорете вярно на всички въпроси. Граничният служителтрябва да се увери, че имате основателна причина да внос на огнестрелно оръжие, и може да извърши проверка за правилното съхранение на огнестрелно оръжие притранспортиране. Граница услуги също ще разгледа Вашите документи и съответствието на представените документи согнестрелното оръжие, което внасяте.

Ако сте декларирали огнестрелно оръжие, но не можетеда изпълнитеизискванията за внос, или не разполагатесъссъответнитедокументи, граничният служител може да ви позволи да изнесете огнестрелнотооръжие от Канада. В свое усмотрение граничният служител може да задържи огнестрелното оръжие, да Ви издаде разписка и ще ви предоставиразумен период от време, за да представитеправилните документи на Канадската агенция на граничните служби /CBSA/.

Ако граничният служителсмята, че не трябва да внесетеогнестрелнотооръжие в Канада, може да го задържи. В случай, чене стедеклариралиогнестрелнотооръжие, то ще бъде задържано и може да Ви бъдат повдигнати обвинения.


Разпоредби за внос

Различни правила за внос на огнестрелно оръжие се прилагат към посетителии къмканадски жители. Въпреки това, внос на огнестрелно оръжие в Канада може да напражи само лице над18-годишна възраст.

Ако сте посетител в Канада и няматеканадско разрешително за огнестрелни оръжия и удостоверение за регистрация, Вие сте задължени да деклариратеогнестрелнотооръжие в писмена форма. Това може да стане чрез попълване на формуляр CAFC 909- Декларация за внос наогнестрелно оръжие от лица, които не са жители на Канада и заплащане на 25 CAN $ такса. След като се потвърди от граничен служител, тя има значението на времененно разрешение и регистрация,с валиденостдо 60 дни.

Ако внасятеогнестрелни оръжия, които подлежат на ограничителен режим, трябва да имате разрешение за транспорт (ATT). Можете да получите заявлениеза АТТ, като се обадите на Канадския център заогнестрелни оръжия на тел. 1-800-731-4000, или посетете техния уеб-сайт в www.cfc-cafc.gc.ca.

Посетителите, които притежават валиден канадски лиценз за огнестрелно оръжие и регистрационни сертификати за своите огнестрелни оръжия, трябва да ги покажат на границата.

Посетителите, които притежават валиден канадски лиценз за огнестрелно оръжие, но нямат удостоверения за регистрация на техните огнестрелни оръжия,също трябва да попълнят формуляр CAFC 909 и дазаплащат такса от $ 25. След като се потвърди от граничен служител, тя има значението на серификат за времененна регистрация,с валиденостдо 60 дни.

Посетителите не могат,при никакви обстоятелства,да внасят забранени огнестрелни оръжия.

Посетители, които искат да оставятогнестрелно оръжие в Канада,трябва да заплатят съответните мита и такси и да регистриратогнестрелнотооръжие в Канада. Ако оръжието е продадено или прехвърлено по друг начин на канадски жител, страните трябва да отговарятна всички законови изисквания, свързани с прехвърлянена огнестрелни оръжия.

Документация - Посетителите вКанада, без канадски лиценз за огнестрелните оръжия - виж ТУК

 

Документация - Посетителите в Канада, с канадски лиценз за огнестрелните оръжия - виж ТУК

 

Експлозиви, фойерверки и боеприпаси

Вие сте длъжни да имат писмено оторизиране и разрешение за внос на експлозиви, фойерверки и определенивидове боеприпаси в Канада. За повече информация следва да се обърнете към:

Explosives Regulatory Division
Natural Resources Canada
1431 Merivale Road
Ottawa ON K1A 0G1

Telephone: 613-948-5200
Web site: www.nrcan.gc.ca

 

Радио-предавателното оборудване

За внасянето и използването на такова оборудване  в Канада, трябва да получате разрешение от Industry Canada. За повече информация, се свържете се по електронна поща на [email protected] или посетете уеб сайт www.ic.gc.ca


Внос на предмети за търговска употреба

Ако внасяте превозни средства, селскостопанско оборудване или друго оборудване, което да се използва в строителството, при търговско договаряне или в производството, или други стоки, които се използват или са предназначени за търговия, трябва да заплатите за тези продукти данък върху стоките и услугите (GST) и съответните мита, ако са предвидени такива.

 

Стоки, подлежащи на контрол на вноса

С цела да се наблюдава влиянието на вноса на стоки върху канадските производители, е въведен контрол върху вноса на предмети като дрехи, чанти и текстил. В зависимост от стойността, количеството или вида на стоките, които възнамерявате да внасяте, може да се нуждате от разрешително за внос. За повече информация, се свържете с:

Export and Import Controls Bureau
Foreign Affairs and International Trade Canada
125 Sussex Drive
Ottawa ON K1A 0G2

Web site: www.international.gc.ca

 

Забранени потребителските продукти

Забранен е вносътна някои потребителски продукти, които биха могли да представляват опасност за обществото, като напр. бебешки проходилки, определени бобови растения /jequirity beans/, които често се срещат в произведения на изкуството или в бижута. За потребителските продукти, за които има определени изисквания за безопасност в Канада, следва да се информирате предварително от Департамента за общественото здраве /Health Canada/.

Тел. 1-866-662-0666 (в Канада)
и тел. 1-613-952-1014 (извън Канада)
Уеб сайт: www.healthcanada.gc.ca / CPS

 

Забранени стоки

Не можете да внасяте забранени стоки като нецензурни материали, материали с пропаганда за насаждане на омраза и такива с детската порнография в Канада.

 

Използвани или „втора ръка“ матраци

Не можете да внасяте използвани или „втора ръка“ матраци в Канада, освен ако имате сертификат, който удостоверява, че матраците са били почистени и дезинфекцирани  в страната на износа.

 

Здравни продукти (лекарства с рецепта)

В Канада, законовата уредба относно здравните продукти може да се различава от тази в други страни. Например, това, което е достъпно без рецепта в една страна, може да изисква наличие на рецепта в Канада. Канада, както и много други страни, има ограничения за количествата и вида на здравните продукти, които могат да бъдат внесени в страната. За повече информация относно здравни продукти и техният внос в Канада, моля консултирайте се Health Canada  на www.hc-sc.gc.ca.

 

Културни ценности

Определени антики или културни предмети, които се счита, че имат историческо значение за страната на произход, не могат да бъдат внесени в Канада без съответните разрешителни за износ. Преди да внасяте такива предмети, трябва да се свържете с:

Movable Cultural Property
Canadian Heritage
15 Eddy Street, 3rd floor
Gatineau QC K1A 0M5

Телефон: 819-997-7761
Факс: 819-997-7757
Уеб сайт: www.pch.gc.ca

 

Храни, растения, животни и сродни продукти

Всякаквахрана, растения, животни, и сроднипродукти трябва да бъдат декларирани. Храните могат да пренасят заболявания, като Е. коли. Растенията и растителнитепродукти могат да носят нападателничужди видове, като например азиатски рогат бръмбар. Животнитеи животинскитепродукти могат да пренасят заболявания като птичи грип и шап.

В допълнение, определени видоверастения и животни са защитени от Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора(CITES)и те са обект на внимателен контрол. Поради тези рискове, правителството на Канада регулира вноса в и от Канада на определени храни, растения, животни и сродни продукти.

Поради нововъзникващи заплахи, изискванията за внос на храна, растения, животни и свързани с тях продукти, подлежат на ежедневна промяна. За най-актуалната информация за внос на тези продукти, следва да се обърнете към Канадската агенция за инспекция на храните (CFIA), в автоматизираната система за внос на www.inspection.gc.ca, който ще ви преведе през серия от въпроси, свързани с хранителни, растителни, животински и сродни продукти, който искате да внасяте, за да се определят приложимите регламенти, политики и изисквания по отношение на вноса.

Забележка:
В допълнение към изискванията за внос, установени от CFIA и CITES, Департаментът на външните работи и международната търговия на Канада е определил пределни стойности за количеството и / или стойността в канадски долари на някои хранителни продукти, които можете да внесете в Канада, без  заплащане на мита. Ако имате разрешително за внос от Департамента на външните работи и международната търговия на Канада за количествата над и извън установените граници, вие ще трябва да платите мито в размер от 150% до 300% от стойността на стоките.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация