Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Белгия, Брюксел, Постоянно представителство на Република България

Стаж в Постоянното представителство

Постоянното представителство на Република България към Европейския (ППРБЕС) съюз приема на стаж студенти от висши учебни заведения в България и чужбина. Стажът е практически, с продължителност от един месец (в изключителни случаи се продължава до 2 месеца) и не се заплаща. ППРБЕС няма ангажимент към настаняването на стажантите по време на стажа им.

Условия, на които трябва да отговарят кандидатите за стаж:

  • да бъдат български граждани;
  • да са студенти в последен курс от обучението по специалности, в които се изучават дисциплини, свързани с международните отношения и външната политика на Република България;
  • да владеят поне един от работните езици на Европейския съюз. Владеенето на втори език от работните езици на ЕС е предимство;
  • по време на стажа да присъстват в ППРБЕС в редовното работно време на служителите (от 8.30 до 17.30 часа).

Документи, които се подават при кандидатстване за стаж:

  • молба до директора на дирекция “Човешки ресурси”, съдържаща задължително ЕГН и постоянен адрес в България по лична карта.
  • Автобиография – Europass. Образец може да бъде намерен ТУК
  • Уверение или аналогичен документ от учебното заведение, удостоверяващ текуща година на обучението, образователно-квалификационна степен и изучавана от студента специалност.

Задължително условие за кандидатите е да са в последен курс на обучението си и да притежават адекватна езикова подготовка.

Съгласно Правилника на Министерството на външните работи за провеждане на учебни стажове, документите се подават най-малко един месец преди началната дата на искания стаж. Документите се изпращат на електронен адрес: [email protected]

При приключване на стажа се изготвя удостоверение, което се подписва от постоянния представител на РБ към ЕС.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация