Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Белгия, Брюксел, Постоянно представителство на Република България

Работа в институциите на ЕС

Единствено Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) е упълномощена за организиране и провеждане на конкурсните процедури за работа в институциите. Списък на длъжностите, за които редовно се организира подбор, може да бъде намерен ТУК

Има няколко начина да започнете работа в институциите на ЕС. Форматът на процедури за подбор е различен в зависимост от вида договор. Основните групи служители са:

· Служители на постоянен договор, които съставляват администрацията на ЕС и са разделени в различни функционални групи – администратори (AD), асистенти (AST) и асистент-секретари (AST/SC). Кариерата на администраторите обхваща степени AD5 – AD16, като AD5 е началната степен за започване на работа за служители с висше образование. Средното управленско равнище обхваща степени AD9 – AD12. Кариерата на асистенти обхваща степени AST/SC1 – AST/SC6. Новопостъпилите служители обикновено започват работа на степен AST/SC1.

· Срочно наетите служители (на англ. ез. „temporary agents“) могат да бъдат наемани да извършват различни задачи в една от следните категории: а) за тясно специализирани или временни задачи; б) за попълване на недостига на персонал в институциите, когато списъците с резерви са изчерпани; в) за „Кабинетите“ на комисарите; г) за специфични изисквания в научния сектор. Естеството на задачите на срочно наетите служители не се различава от това на постоянните служители на Комисията, освен по това, че са назначени с договори с определен срок.

· Договорно наетите служители (на англ. ез. „contract agents“) изпълняват технически задачи или задачи по административно обслужване или работят в специализирани области, където няма достатъчно постоянни служители с необходимите умения. Те са наемани за определен максимален период, често с по-кратък първоначален договор за 6—12 месеца, в зависимост от вида работа.

Повече информация за видовете договори може да бъде намерена ТУК

Основните три типа конкурси, организирани от ЕПСО са:

·         Конкурс за администратори (AD) с общ профил

·         Конкурс за администратори (AD) – устен/писмен преводачи, лигвисти и юрист-лингвисти

·         Конкурс за асистенти (AST) с общ профил

Всяка година ЕПСО публикува предварителен график на предстоящите конкурси. Графикът може да бъде открит на Интернет страницата на Службата: http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm

Желаещите да участват в процедура за подбор, трябва да попълнят онлайн формуляр за участие преди определения краен срок за регистрация.

Процедура по подбор

След като подадат документи по електронен път, кандидатите са поканени да се яват на изпит на компютър, който има за цел да провери техните знания, способност за абстрактно мислене и преценка на ситуацията. Тестовете се провежда в държавата по местообитаване (в рамките на ЕС), на владеения официален език на кандидата.

Най-добре представилите се кандидати са поканени да участват във втория етап на конкурса, който се провежда в Брюксел – т.нар. „център за оценка на възможностите“. По време на втория етап кандидатите са включени в структурирани групови упражнения, устна презентация и интервю с кандидатите. Този етап се провежда на посочения от кандидатите втори чужд език – английски, френски или немски. Успешно преминалите втория етап кандидати се включват списък с резерви.

Обикновено ЕПСО не провежда подбор за запълване на определена позиция, а организира годишни конкурси за съставянето на списъци с резерви, които могат да бъдат назначени от Институциите в случай на нужда. Звената по човешки ресурси на институциите отговарят за попълването на конкретни свободни работни места чрез наемане на нови служители от списъците с резерви.

Министерството на външните работи не организира курсове за подготовка за кандидатстване за работа в институциите на ЕС.

Ако Вие сте преминал успешно процедура по подбор, организирана от ЕПСО, моля да се свържете с нас на ел. адрес:

[email protected] и [email protected]

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация