Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Белгия, Брюксел, Постоянно представителство на Република България

Екип

СЪСТАВ НА МИСИЯТА

Румен Александров
Посланик, постоянен представител
Иванка Ташева
Съветник, заместник-постоянен представител на Република България към Европейския съюз, Представител в КОРЕПЕР-I
Ася Цветанова
Съветник, Представител на Република България в Комитета по политика и сигурност (КОПС)
Вяра Милева
Секретар

 

Координация КОРЕПЕР-ІІ
Ася Трайчева
Първи секретар, дипломат Античи, обща координация по КОРЕПЕР-ІІ, Институционални и хоризонтални въпроси, Европейски съвет
Огнян Карастаматов
Трети секретар, заместник-дипломат Античи, обща координация по КОРЕПЕР-ІІ, Институционални и хоризонтални въпроси, Европейски съвет
Стефания Градинарова
Секретар-координатор КОРЕПЕР-II, офис на България в Съвета на ЕС

 

Координация КОРЕПЕР-І
Десислава Стойкова
Дипломат Мертенс, обща координация по КОРЕПЕР-І
Цвета Нецова
Секретар-координатор КОРЕПЕР-I

 

Обща координация КОРЕПЕР-ІІ/ КОРЕПЕР-І/ КОПС
Йово Панчев
Трети секретар, обща координация КОРЕПЕР-I, КОРЕПЕР-II и КОПС, Правилник за персонала 

 

Информация и връзка с медиите
Димитър Япраков
Съветник, връзки с медиите и обществеността

 

Европейски парламент
Юлиян Якимов
Пълномощен министър, Европейски парламент

 

Правни и институционални въпроси
Даниела Драмбозова 
Втори секретар, юридически и институционални въпроси, прилагане на законодателството на ЕС, нарушения на правото на ЕС, върховенство на закона, качество на преводите
Антоанета Димитрова
Първи секретар, разширяване, Механизъм за сътрудничество и проверка за България и Румъния, Механизъм на ЕС за бежанците в Турция
Анна Попова
Първи секретар, международно публично право, Съд на ЕС, морско право, противодействие на хибридни заплахи
Станислав Тодоров
Съветник, преговори за излизане на Обединеното кралство от ЕС (Брекзит)

 

Протокол, административни и финансови въпроси
Методи Герасимов
Аташе, завеждащ служба Протокол
Елена Якимова
Координатор-протокол
Ренета Здравкова
Завеждащ финансово-административна служба, административни и финансови въпроси
Ваня Найденова
Касиер
Надя Даскалова
Администратор – настаняване, акредитации, преводач
Правдолюба Божинова
Администратор – настаняване, акредитации

 

Обща външна политика и политика за сигурност / Сътрудничество за развитие / Координация КОПС
Димитър Станчев
Съветник, дипломат Николаидис, обща координация по КОПС
Бойко Вълчев
Секретар-координатор КОПС
Георги Георгиев
Съветник, Африка и Трансатлантически отношения
Стилиан Минков
Втори секретар, Азия и Океания, Близък изток и Персийски залив, АСЕМ, АСЕАН
Калина Чолакова
Трети секретар, Източна Европа и Централна Азия, Източно партньорство, ОССЕ,  ЧИС, Черноморска синергия
Йордан Топчийски
Трети секретар, граждански аспекти на управлението на кризи, стратегия за морска сигурност на ЕС
Цветомира Георгиева
Трети секретар, Машрек и Магреб, Близкоизточен мирен процес, Съюз за Средиземноморието
Ивета Цонева
Първи секретар, Латинска Америка, въпроси на персонала на ЕС, вкл. командировани национални експерти, стажове в ПП
Албена Пеева
Първи секретар, съветници по външни отношения - РЕЛЕКС, санкции, юридически и институционални въпроси
Веселин Николаев
Пълномощен министър, Западни Балкани, разширяване, Съвет за регионално сътрудничество
Яна Михайлова-Пейчева
Трети секретар, сътрудничество за развитие, Дневен ред за устойчиво развитие 2030, хуманитарна и продоволствена помощ, Инструмент за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (NDICI), въпроси на ООН
Яница Стоева
Аташе, права на човека, Европейски фонд за демокрация, Съвет на Европа, въпроси на ООН, неразпространение и контрол на въоръженията
Александър Стойков
Съветник, тероризъм - външни аспекти
Вицеадмирал Митко Петев
Военен представител в НАТО и ЕС, Военен комитет (EUМC)
Полк. Пламен Илиев
Заместник-военен представител в ЕС, Военен комитет (EUМC), обща координация и организация по военните аспекти на ОПСО
Полк. Венцислав Василев
Съветник, Политико-военна група (PMG), обща координация и организация по политико-военните аспекти на ОПС
Подп. Красимир Лазаров
Военен комитет (EUМC), военни мисии и операции на ЕС, военни концепции и доктрини
Подп. Атанас Петров
Военен комитет (EUМC), военни учения на ЕС, военно обучение и подготовка, сили за бърз отговор, бойни групи на ЕС
Кирил Ангелов
Първи секретар, Политико-военна група (PMG), Европейска агенция по отбрана (EDA),  Постоянно структурирано сътрудничество на ЕС (PESCO), Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP), Европейски фонд за отбрана (EDF), Европейски колеж за сигурност и отбрана (ESDC)
Орлин Гергов
Първи секретар, Политико-военна група (PMG), Европейска агенция по отбрана (EDA), Сателитен център на ЕС (SatCen), сътрудничество ЕС-НАТО, противодействие на хибридни заплахи – аспекти по линия на отбраната

 

Търговска политика
Боян Натан
Пълномощен министър, ръководител на сектор “Търговка политика”, Комитет по търговската политика, ЕАСТ, стоки с двойна употреба, отношения със страните от ЕАСТ
Кирил Юруков
Втори секретар, КТП Услуги и инвестиции, КТП СТИС, подпомагащ и КТП, Комитет по инвестиционни споразумения, търговия с услуги и инвестиции, експортни кредити, Световна търговска организация, двустранни и регионални търговски въпроси
Румен Каменов
Пълномощен министър, Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, търговия и развитие

 

Финансова, икономическа и парична политика, политика на сближаване
Яни Иванов
Съветник, ръководител на сектор “Икономически и финансови въпроси”, Икономически и финансов комитет, Икономически и паричен съюз, МВФ, Европейска инвестиционна банка, Многогодишна финансова рамка, координация на въпросите на държавните помощи
Снежанка Колева
Съветник, финансови услуги, банково дело, мерки срещу пране на пари и финансиране на тероризма
Павел Манченко
Съветник, митнически въпроси, Митнически съюз
Тодор Вълчев
Първи секретар, финансови услуги, финансови инструменти, ценни книжа и финансови пазари, Съюз на капиталовите пазари, застраховане и пенсионно осигуряване
Даниела Вратачки
Втори секретар, бюджет на ЕС, Многогодишна финансова рамка, собствени ресурси, Европейска сметна палата
Татяна Колева
Първи секретар, данъчна политика, ДДС и акцизи, дружествено право
Десислава Йорданова
Съветник, макрорегионални стратегии, структурни мерки, крайно отдалечени райони, териториално сътрудничество, Дунавска стратегия, регионално развитие, Комитет на регионите
Кристина Кръстева

Съветник,  макрорегионални стратегии, структурни мерки, крайно отдалечени райони, териториално сътрудничество, Дунавска стратегия, регионално развитие, Комитет на регионите

Лазар Тодоров
Пълномощен министър, структурни мерки, политика на сближаване и структурни инструменти на ЕС, Европейски фонд за регионално развитие, Кохезионен фонд, Фонд за справедлив преход
Ирена Николова
Съветник, структурни мерки, законодателство в областта на политиката за сближаване, европейско териториално сътрудничество, Европейските структурни и инвестиционни фондове, Европейски социален фонд, Европейска сметна палата

 

 

Правосъдие и вътрешни работи
Петър Рашков
Пълномощен министър, ръководител на сектор “Правосъдие”, полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, наказателноправни въпроси
Георги Рупчев
Пълномощен министър, наказателно-правни въпроси, Европейска съдебна мрежа по наказателни дела,  съдебна реформа, върховенство на закона
Биляна Белякова
Съветник, гражданскоправни въпроси, електронно право, защита на данните, граждански и търговски дела, Върховенство на закона, съдебна реформа
Ирина Кузманова
Втори секретар, гражданскоправни и наказателноправни въпроси, дружествено право, граждански и търговски дела
Анелия Иванчева

пълномощен министър, ръководител сектор „Вътрешни работи“

Велизар Жулев
Втори секретар,  наркотици, борба с измами, убежище и миграция, Комитети по реадмисия
Димана Дойнова
Втори секретар, сътрудничество в областта на вътрешната сигурност, полицейско сътрудничество, борба с тероризъм, обмен на информация и защита на данните, върховенство на закона, борба с организираната престъпност
Наталия Коликова (акредитирана към Делегацията на РБ към НАТО)
Съветник, координация по линия на въпросите за противодействие на тероризма
Стефан Делчев (акредитиран към Делегацията на РБ към НАТО)
Втори секретар, гражданска защита и реакция при кризи 
Бирсен Карабаджакова
Съветник, консулски и визови въпроси
Мирослава Семкова
Съветник, служител по сигурността на информацията
Алексей Маринов
Първи секретар

 

Конкурентоспособност (вътрешен пазар, промишленост)
Калин Томов
Съветник, ръководител на сектор „Икономика-конкурентоспособност“, вътрешен пазар, конкурентоспособност и растеж,  храни,  защита на потребителите, индустриална политика, Единен цифров портал
Илияна Атанасова
Съветник, конкурентоспособност и растеж – по-добро регулиране, техническа хармонизация, космическа политика, статистика,
Велин Едров
Първи секретар, интелектуална собственост - патенти, дизайн, търговски марки, прилагане, Европейско патентно ведомство, Служба на Европейския съюз по интелектуална собственост

Селско стопанство и рибарство

Снежана Благоева,

пълномощен министър, Специален комитет по селско стопанство, ръководител на сектор "Земеделие и рибарство", Обща селскостопанска политика                                                               
Зефира Ескидарова
Първи секретар, Специален комитет по селско стопанство, горско стопанство, земеделска статистика, хоризонтални селскостопански въпроси
д-р Александра Митева

първи секретар, ветеринарни въпроси - здравеопазване на животните и хуманно отношение към животните

д-р Антоанета Гинова
Втори секретар, фитосанитарни въпроси, качество на храните, пестициди
Георги Ралчев
Първи секретар, вътрешна и външна политика в областта на рибарството, комитети в областта на рибарството
Петър Вълчев
Трети секретар, контрол и одити на селскостопанските фондове, процедури за проучване/помирение, развитие на селските райони

 

Транспорт, Телекомуникации и Енергетика
Ваня Димитрова
Съветник, въздушен транспорт, ръководител на сектор „Транспорт и телекомуникации“
авиационна безопасност, авиационна сигурност, единно европейско небе
Стефан Станчев
Съветник, морски транспорт, вътрешни водни пътища
Мирослава Борисова
Първи секретар, сухопътен, железопътен и автомобилен транспорт
Калина Димитрова
Първи секретар, телекомуникации и информационно общество, пощенски услуги
Даниел Шекерлетов
Трети секретар, РГ Транспорт, Интермодални въпроси и мрежи
Динела Кайтазка
Трети секретар, киберсигурност
Цветослав Митев
Втори секретар, политики за електронно управление
Ивелина Иванова
Втори секретар, конвенционална енергетика, ядрена енергетика, ядрена безопасност

 

Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси
Тодор Кръстев
Съветник, ръководител на сектор „Заетост и социална политика“, социална закрила, заетост, социално включване
Михаил Илиев
Втори секретар, социална политика, трудова миграция и интеграция
Златимира Добрева
Първи секретар, здравеопазване, лекарствени продукти и медицински изделия

 

Околна среда
Калин Илиев
Съветник, ръководител на сектор „Околна среда“, отпадъци, биоразнообразие, качество на атмосферния въздух
Детелина Пейчева
Съветник, управление на водите, хоризонтални и глобални въпроси, свързани с околната среда
Радослав Лозанов
Трети секретар, изменение на климата

 

Образование, младеж, култура, спорт
Невена Иванова
Втори секретар, Комитет по образование
Евгени Евгениев
Първи секретар, образование, научни изследвания и иновации
Ясен Гюров
Първи секретар, младеж и спорт
Eвгения Блъскова
Съветник, ръководител на сектор „Култура и аудиовизия”
Живка Хаския
Първи секретар, култура, аудиовизия, интелектуална собственост

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация