Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Белгия, Брюксел, Постоянно представителство на Република България

Екип

 

Румен Александров

Посланик, постоянен представител

Иванка Ташева

Съветник, заместник-постоянен представител,

Ася Цветанова

Съветник, Представител в КОПС

Вяра Милева

Секретар

 

КООРДИНАЦИЯ КОРЕПЕР-II

Ася Трайчева

Съветник, Дипломат „Античи”, координация КОРЕПЕР-ІI

Георги Джунджуров

трети секретар, Заместник-дипломат „Античи”, координация КОРЕПЕР-ІI

Стефания Градинарова

Секретар-координатор КОРЕПЕР-II

Координация КОРЕПЕР-І

Виктория Черноокова
Първи секретар, дипломат Мертенс, обща координация по КОРЕПЕР-І

Дорита Златева
Секретар-координатор КОРЕПЕР-I

 

Обща координация КОРЕПЕР-ІІ/ КОРЕПЕР-І/ КОПС

Аделина Томова
втори секретар, обща координация КОРЕПЕР-I, КОРЕПЕР-II и КОПС, Правилник за персонала 

 

Европейски парламент

Мила Петрович
Съветник, Връзки с Европейския парламент, Конференция за бъдещето на Европа, Работна група „Общи въпроси“

 

Правни и институционални въпроси

Анна Попова 
съветник, юридически и институционални въпроси, прилагане на законодателството на ЕС, нарушения на правото на ЕС, върховенство на закона, качество на преводите

Анита Сталева
Първи секретар, разширяване, Механизъм за сътрудничество и проверка за България и Румъния, Механизъм на ЕС за бежанците в Турция

Георги Минков
Трети секретар, международно публично право, Съд на ЕС, морско право, противодействие на хибридни заплахи

Павлета Желязкова

Втори секретар, Работна група за отношенията на ЕС с Обединеното кралство, Инициативата „Три морета“, Г-7, Г-20

 

Протокол, административни и финансови въпроси

Гергана Чойкова

Втори секретар, завеждащ служба Протокол

Ренета Здравкова
Завеждащ финансово-административна служба, административни и финансови въпроси

Димитринка Динкова
Администратор – настаняване, акредитации, преводач

 

Дориан Тодоров
Администратор

 

Обща външна политика и политика за сигурност / Сътрудничество за развитие / Координация КОПС

Кристина Йотова
Съветник, дипломат Николаидис, обща координация по КОПС

Детелина Иванова
Секретар-координатор КОПС

Мартин Колев

Трети секретар, Африка и Трансатлантически отношения

Галин Галев

Трети секретар, АСЕМ, АСЕАН, стратегия за свързаност „Европа-Азия“, сътрудничество ЕС –Индийско-тихоокеански район, „Глобален портал“

Георги Пенков

Съветник, ЧИС, Източно партньорство, ОССЕ, Черноморска синергия, Източна Европа и Централна Азия

Елена Кирева
Първи секретар, граждански аспекти на управлението на кризи, стратегия за морска сигурност на ЕС

Стефан Нинов

Втори секретар, Съюз за Средиземноморието, Машрек и Магреб, Близкоизточен мирен процес

Йово Панчев
Трети секретар, Латинска Америка, Близък изток и Персийски залив

Юлиан Атанасов
Първи секретар, съветници по външни отношения - РЕЛЕКС, санкции, юридически и институционални въпроси

Йордан Топчийски

Трети секретар, санкции

Веселин Николаев
Пълномощен министър, Западни Балкани, Турция, Съвет за регионално сътрудничество

Яна Михайлова-Пейчева
Трети секретар, сътрудничество за развитие, Дневен ред за устойчиво развитие 2030, хуманитарна и продоволствена помощ, Инструмент за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (NDICI), въпроси на ООН

Яница Стоева
Трети секретар, права на човека, Европейски фонд за демокрация, Съвет на Европа, въпроси на ООН, неразпространение и контрол на въоръженията

Боряна Китанова
Втори секретар, тероризъм - външни аспекти

Вицеадмирал Митко Петев
Военен представител в НАТО и ЕС, Военен комитет (EUМC)

Полк. Цветомир Нешевски
Заместник-военен представител в ЕС, Военен комитет (EUМC), обща координация и организация по военните аспекти на ОПСО

Благовест Иванов
Съветник, Политико-военна група (PMG), обща координация и организация по политико-военните аспекти на ОПС

Подп. Милен Гегов
Военен комитет (EUМC), военни мисии и операции на ЕС, военни концепции и доктрини

Подп. Атанас Петров
Военен комитет (EUМC), военни учения на ЕС, военно обучение и подготовка, сили за бърз отговор, бойни групи на ЕС

Стефан Нейчев
Първи секретар, Политико-военна група (PMG), Европейска агенция по отбрана (EDA),  Постоянно структурирано сътрудничество на ЕС (PESCO), Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP), Европейски фонд за отбрана (EDF), Европейски колеж за сигурност и отбрана (ESDC)

Орлин Гергов
Първи секретар, Политико-военна група (PMG), Европейска агенция по отбрана (EDA), Сателитен център на ЕС (SatCen), сътрудничество ЕС-НАТО, противодействие на хибридни заплахи – аспекти по линия на отбраната

 

Търговска политика

Владимир Велков
Съветник, ръководител на сектор “Търговка политика”, Комитет по търговската политика, ЕАСТ, стоки с двойна употреба, отношения със страните от ЕАСТ

Иван Райчев
Съветник, Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, търговия и развитие, Европейски инструмент за мир

 

Финансова, икономическа и парична политика, политика на сближаване

Яни Иванов
Съветник, ръководител на сектор “Икономически и финансови въпроси”, Икономически и финансов комитет, Икономически и паричен съюз, МВФ, Европейска инвестиционна банка, Многогодишна финансова рамка, координация на въпросите на държавните помощи

Поля Филипова
Съветник, финансови услуги, банково дело, мерки срещу пране на пари и финансиране на тероризма

Павел Манченко
Съветник, митнически въпроси, Митнически съюз

Тодор Вълчев
Първи секретар, финансови услуги, финансови инструменти, ценни книжа и финансови пазари, Съюз на капиталовите пазари, застраховане и пенсионно осигуряване

Даниела Ватрачки
Втори секретар, бюджет на ЕС, Многогодишна финансова рамка, собствени ресурси, Европейска сметна палата

Живко Еленков

Първи секретар, данъчна политика, ДДС и акцизи

Кристина Кръстева

Съветник,  макрорегионални стратегии, структурни мерки, крайно отдалечени райони, териториално сътрудничество, Дунавска стратегия, регионално развитие, Комитет на регионите

Ирена Николова
Съветник, структурни мерки, законодателство в областта на политиката за сближаване, европейско териториално сътрудничество, Европейските структурни и инвестиционни фондове, Европейски социален фонд, Европейска сметна палата

Илиана Атанасова

Съветник, конкурентоспособност и растеж, техническа хармонизация, Космос, статистика

 

Правосъдие и вътрешни работи
Петър Рашков
Пълномощен министър, ръководител на сектор “Правосъдие”, полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, наказателноправни въпроси

Георги Рупчев
Пълномощен министър, наказателно-правни въпроси, Европейска съдебна мрежа по наказателни дела,  съдебна реформа, върховенство на закона

Биляна Белякова
Съветник, гражданскоправни въпроси, електронно право, защита на данните, граждански и търговски дела, Върховенство на закона, съдебна реформа

Ирина Кузманова
Втори секретар, гражданскоправни и наказателноправни въпроси, дружествено право, граждански и търговски дела

Бойка Загорова

Втори секретар, борба с тероризма, интернет форум на ЕС

Анелия Иванчева

Пълномощен министър, ръководител сектор „Вътрешни работи“

Велизар Жулев
Втори секретар,  наркотици, борба с измами, убежище и миграция, Комитети по реадмисия

Ива Захариева

Първи секретар, Пакт по миграция и убежище, сътрудничество в Шенген

Иван Димов

Трети секретар. Пакт по миграция и убежище, сътрудничество в Шенген

Георги Петров (акредитирана към Делегацията на РБ към НАТО)
Първи секретар, гражданска защита и реакция при кризи 

Боян Асенов (акредитиран към Делегацията на РБ към НАТО)
Съветник, координация по линия на въпросите за противодействие на тероризма

Габриела Толчева

Трети секретар, консулски и визови въпроси

Кирил Цекин 

Трети секретар, служител по сигурността на информацията

Надежда Евангелатова

Първи секретар

 

 Селско стопанство и рибарство

Снежана Благоева

пълномощен министър, Специален комитет по селско стопанство, ръководител на сектор "Земеделие и рибарство", Обща селскостопанска политика                                                               

Зефира Ескидарова
Съветник, Специален комитет по селско стопанство, горско стопанство, земеделска статистика, хоризонтални селскостопански въпроси

Георги Агов

съветник, ветеринарни въпроси - здравеопазване на животните и хуманно отношение към животните

д-р Антоанета Гинова
Втори секретар, фитосанитарни въпроси, качество на храните, пестициди

Георги Ралчев
Първи секретар, вътрешна и външна политика в областта на рибарството, комитети в областта на рибарството

Петър Вълчев
Трети секретар, контрол и одити на селскостопанските фондове, процедури за проучване/помирение, развитие на селските райони

 

Околна среда

Детелина Пейчева
Съветник, управление на водите, хоризонтални и глобални въпроси, свързани с околната среда

Радослав Лозанов
Втори секретар, изменение на климата

 

Образование, младеж, култура, спорт

Невена Иванова
Втори секретар, Комитет по образование

Юмер Коджаюмер

Трети секретар, образование, научни изследвания и иновации

Георги Чапов
Втори  секретар, младеж и спорт

Живка Хаския
Първи секретар, култура, аудиовизия, интелектуална собственост

 

Конкурентноспособност, вътрешен пазар, промишленост

Илияна Атанасова

Съветник, Стандартизация, моторни превозни средства, защита на потребителите

Искра Василева

Първи секретар, индустриална политика, конкуренция, туризъм

Велин Едров

Първи секретар, патенти, търговски марки, географски означения

 

Транспорт, телекомуникации и енергетика

Мария Кантарева

Първи секретар, ЕВРОКОНТРОЛ, гражданска авиация, Единно европейско небе

Мирослава Борисова

Първи секретар, железопътен и автомобилен транспорт 

Даниел Шекерлетов

Трети секретар, Трансевропейска транспортна мрежаинтермодални въпроси, коридори за солидарност с Украйна

Калина Димитрова

Първи секретар, телекомуникации и пощи

Ирина Алексиева

Съветник, кибер дипломация, цифрови партньорства, електронно управление, цифрови права

Цветослав Митев

Втори секретар, киберсигурност

Полина Палиева

Съветник, конвенционална енергетика

Иван Спасов

Съветник, ядрена енергетика

 

Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси

Тодоро Кръстев

Съветник, ръководител сектор „Заетост и социална политика“, трудова миграция

Михаил Илиев

Втори секретар, заетост и безопасност на труда, антидискриминация

Златимира Добрева

Съветник, здравеопазване, лекарствени продукти и медицински изделия

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация