Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Швейцария, Берн, Посолство на Република България

Развитие на научното сътрудничество между Медицинския университет в София и Университета в Берн

12 Юли 2023 Новини

На 6 и 7 юли в Берн се проведоха разговори с цел конкретизиране на възможни научни проекти за сътрудничество в областта на денталната медицина между Медицинския университет в София и Университета в Берн. Визитата е в продължение на установените научни контакти по повод 80-годишнината от учредяването на обучението по дентална медицина в България, тържествено отбелязано през ноември 2022 г. в София.

Медицинският университет в София бе представен от заместник-ректора доц. д-р Елица Деливерска и проф. д-р Божидар Йорданов, декан на Факултета по дентална медицина, а Университетът в Берн - от проф. д-р Валентин Джонов, директор на Института по анатомия, и проф. д-р Антон Скулеан, ръководител на катедра и клиника „Пародонтология“. Българските високи гости имаха възможност да участват в международен семинар с практически демонстрации на тема „Бернската концепция за лечение на увредена пародонта“, където бяха демонстрирани съвременните високи достижения на швейцарските учени и тяхното практическо приложение в денталната медицина.

През 2022 год. Университетът в Берн е класиран за пореден път сред 100 водещи университети в света. В него се обучават близо 2200 студенти по хуманна и дентална медицина, с което е един от най-големите университети в Швейцария. Тясното взаимодействие между фундаменталните изследвания, клиниките и инженерните науки в университета създава най-добрите предпоставки за висока научно-изследователска дейност, иновации и транслация. Развитието на отношенията с българския и румънския медицински университети, започнало през последните две години, създава предпоставки за разширяване на възможностите на учените от трите страни за развитие на научните изскедвания и практическото им приложение при ползване на швейцарския мениджърския опит и технологично оборудване за реализиране на съвместни проекти от полза за трите страни.

Посолството в Берн приветства и подкрепя сътрудничеството в сферата на образованието и науката между научните институции и университетите от България и Швейцария в една широка гама от проекти – от подпомагане на развитието на професионалното (дуално) образование по шейцарски модел у нас, до съвместни проекти на научно сътрудничество и научно-изследователска дейност, предвид факта, че за пореден път и през тази година Швейцария защити призванието си на  водеща страна в света в сферата на съвременните технологии.

Нашата страна отделя специално внимание на подготовката на млади кадри с високо образование в сферата на денталната медицина, а Медицинският университет в София обучава над 1500 студенти от 60 държави от 5 континента, като обучението се осъществява на български и английски език. Ръководството на Факултета и преподавателите представят на студентите не само съвременните достижения в сферата на денталната медицина, но и осигурят възможности за практики в периода на следването, за специализации, както и за реализиране в научно-изследователската дейност.

Обща е целта на учените да се ориентират според конкретните потребности на пациентите, като техните научни решения намират най-бързия път до практическото приложение. В този контекст сътрудничеството между университетите от двете страни дава възможност на учените и на младите специалисти за обогатяване на знанията и опита по съвременни световни стандарти и за успешно реализиране на научните достижения в практиката.

Допълнителни снимки

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация