Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Черна гора, Подгорица, Посолство на Република България

Обява за приемане на проектни предложения от Черна гора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от страна на Република България за 2025 г.

07 Юни 2024 Новини

Министерството на външните работи на Република България чрез Посолството на Република България в Черна гора обявява процедура по приемане и подбор на предложения за проекти, които ще бъдат изпълнявани с безвъзмездна финансова помощ в рамките на официалната помощ за развитие на Република България с начален срок на изпълнение през 2025 година.

Приоритетните области и направления за изпълнение на проекти на територията на Черна гора са:

  • Осигуряване на приобщаващо и качествено образование, вкл. подобряване на училищната инфраструктура;
  • Защита и гарантиране правата на човека със специално внимание към жените, децата, хората с увреждания и други уязвими групи;
  • Устойчиво икономическо развитие и подкрепа за устойчива заетост;
  • Осигуряване на качествена и здравословна околна среда и устойчиво управление на природните ресурси;
  • Подкрепа за осигуряване на универсално здравно покритие и достъп до качествени здравни услуги.

Целите и обхватът на проектите са свързани с подпомагане на иновативни методи на преподаване и образователни подходи, модернизиране на училища и центрове за ежедневна грижа за деца и младежи, центрове за деца с увреждания и деца в неравностойно положение; финансиране на конкретни проекти за прилагане на добри европейски практики за защита правата на децата с увреждания и децата в неравностойно положение; защита и гарантиране правата на човека със специално внимание към жените, децата, хората с увреждания и други уязвими групи; насърчаване на постоянен, приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълна и продуктивна заетост и достоен труд за всички; опазване на биоразнообразието, въздуха и природата, управление на водите и отпадъците, иновативни чисти технологии, изграждането на пречиствателни станции, заводи за преработка на отпадъци и финансиране на дейности, свързани с изпълнението на критериите по глава 27 - Околна среда и изменение на климата; подобряване на инфраструктурата и на подготвеността за черногорските лечебни заведения за отговор на пандемията от COVID-19.

Допустимите кандидати, които разполагат с възможността да подадат заявление за подбор са първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджет – юридически лица на Черна гора; Международни и местни неправителствени организации; общини и техни обединения; образователни, здравни и социални институции; международни хуманитарни организации; други организации и сдружения, които нямат политически цели и участие и не развиват стопанска дейност.

Проектните предложения ще се приемат до 31 юли 2024 г. на електронна поща на посолството: [email protected] (едновременно в PDF и MS Word файлове - .doc или .docx), като следва да бъдат изпратени и в оригинал, подписани и подпечатани, на адрес: гр. Подгорица, bul. Ivana Crnojevica 99/2.

По-подробна информация, в това число целеви групи, очакване резултати, примерни дейности за финансиране, допустими стойности на проектите, насоки за публичност и видимост на българската помощ за развитие можете да откриете в приложените файлове.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация